Ljudje nismo roboti ali elektronske naprave, ki jih lahko ob nepravilnem delovanju enostavno ponastavimo in poskusimo postopek izpeljati ponovno. Ljudje smo čuteča bitja, ki se odločitve v svojem življenju trudimo sprejemati analitično in objektivno, vendar globoko v sebi vemo, da vsako odločitev pogojujejo tudi čustva.

Veselje, navdušenje, ponos, samozavest in na drugi strani žalost, jeza, strah in razočaranje. Paziti moramo le na to, da naši odzivi na situacije in upravljanje premoženja niso impulzivni, trenutni, ampak dopustimo, da se čustvenemu odzivu pridruži še kognitivni del – racionalno razmišljanje. Takrat se čustva prelevijo v občutke, ki nam pomagajo izbrati najboljšo odločitev.

Nihanja so del dogajanja na trgu. Se pravilno odzivate nanje?

Bodite jezni, saj boste tako lažje izrazili in zagovarjali svoje potrebe. Bodite žalostni in se soočite z dogodkom, ki je spodbudil to negativno čustvo. Paničnim ali prenagljenim odločitvam pa se boste najlažje izognili, če boste svoj portfelj naložb skupaj s svetovalci upravljali premišljeno, načrtno ter razpršeno.

Po besedah Vida Pajiča, višjega upravljavca investicijskih skladov, je profesionalno upravljanje sredstev s strani strokovnih upravljavcev ciljno usmerjeno in impulzivnost ne pride v poštev: »Odločitve o nakupu ali prodaji določenih vrednostnih papirjev so rezultat analiz, tehtnega premisleka in upoštevanja širšega dogajanja in mnenja o določenem vrednostnem papirju.«

Vlagatelji smo težko vedno racionalni

Seveda, pri izbiri naložbe igra vlogo tudi psihološki vidik. Zato je pred vstopom v sklade pomembno, da ocenite, kakšen tip vlagatelja ste ali bolje rečeno, kakšno vlaganje vam ne bo povzročalo negativnih čustev. Skladi se razlikujejo po stopnji tveganja, ki je vzročno povezana s padci in dvigi vrednosti vašega imetja, zato je treba temu nameniti tehten premislek.

Pričakovan donos sklada ne sme biti glavni razlog za izbiro, če se boste potem tekom vlaganja počutili, da je vaš denar izgubljen, da od te oblike varčevanja ne bo nič in da ste naredili veliko napako. »Stres običajno prinesejo nenadni pretresi na trgu, ki so posledica negativnih novic. Takrat se pogosto zgodi, da se vlagatelji odzovejo čustveno in njihove odločitve so večinoma pretirane,« potrdi Vid Pajič.

Ali ste vedeli, da je po 20 letih statistično gledano skoraj nemogoče, da bi izgubili vložena sredstva?

*Lastni izračuni iz analiz dolgoročnih gibanj ameriškega borznega indeksa

Pametno vlaganje ima dober načrt

Pri Triglav Skladih smo vam v času negativnega dogajanja na trgih vedno pripravljeni pomagati in preprečiti, da bi se počutili v brezizhodnem položaju.

Kakšen je naš nasvet? Stopite v stik s svojim finančnim svetovalcem in povprašajte o dogajanju in korakih, ki jih lahko kot vlagatelji uporabimo pri upravljanju svojega portfelja. Podobno na nivoju portfeljev skladov aktivne odločitve sprejemajo upravljavci premoženja. »Upravljavec rastočega portfelja mora imeti jasno določene cilje, pogum, odsotnost črednega nagona, sposobnost na področju komunikacije, razgledanost, entuziazem, razumevanje psihologije, občutek za sedanje razmere in odkrivanje novih trendov, prav tako pa zaupanje in navdušenje nad produkti podjetja, v katero vlaga,« razloži Matjaž Pogorevc, analitik na področju analiz.

Uspešnost dokazujemo z donosnostjo

Donosnost sklada je kazalnik uspešnosti upravljavca premoženja in se meri tako, da se primerjajo donosi sklada s kriterijskim (primerjalnim) indeksom, ki ga ta sklad sledi. Če so donosi sklada boljši od donosov kriterijskega indeksa, potem je upravljanje uspešno. Namreč, investiranje je dolgotrajen in premišljen proces, čustva pa raje pustimo za konec obdobja vlaganja, ko nam bodo privarčevanja sredstva uresničila težko pričakovano željo.

Pri Triglav Skladih že od leta 1994 upravljamo vzajemne sklade in trenutno nudimo 18 vzajemnih skladov, ki s svojimi naložbami plemenitijo premoženje več kot 110.000 vlagateljev.

Racionalnost pri vlaganju vedno kaže na dober načrt v ozadju in prav zato ste svoje imetje prepustili v upravljanje, da bi lahko izstopili iz čustvenega vrtiljaka, ki vsakega spremlja ob finančnih naložbah. To je prednost vlaganja v vzajemne sklade pod okriljem upravljavske družbe in pri Triglav Skladih se trudimo biti do svojih strank transparentni in informativni, zato ustvarjamo zapise v rubrikah Donosni nasveti in Izpostavljeno.