Če nas zgodovina kaj uči, lahko zaključimo, da je reakcija vlagateljev okrog pet mesecev pred dejanskim stanjem gospodarstva. Glede na hiter negativen odziv na koronavirus lahko pričakujemo, da bo svetovno gospodarstvo uradno zašlo v recesijo enkrat proti koncu poletja, kar je najbolj verjeten scenarij, saj potrebujemo dva zaporedna kvartala z negativno gospodarsko rastjo.

Za razliko od preteklih recesij, ki so se začele zaradi makroekonomskih situacij (inflacija, naftni šok, obrestne mere, pok tehnološkega balona, dolžniška kriza, …), se je tokratna recesija začela kot posledica zunanjega dejavnika, ki je prišel v obliki koronavirusa. Zaenkrat kaže, da karantene delujejo (primer Kitajske), v kolikor jih jemljemo resno. In ko bo enkrat dovolj indicev, da smo dosegli vrh pandemije, lahko pričakujemo obrat na delniških trgih, ki ga lahko pospešijo tudi fiskalne spodbude, predvsem v ZDA. Opažamo, da so bili za razliko od preteklih obdobij tokratni odzivi centralnih bank pozitivni, saj so zagotovile dovolj likvidnosti, ki bodo preprečile likvidnostni šok in ponovitev dolžniške krize iz leta 2009 v ZDA in 2011 v Evropi.

Današnji zapis vsebuje tabeli, ki na kratek in jedrnat način prikazujeta, kako so se delniški trgi odzivali v preteklih recesijah. Podatki so zbrani za ameriški delniški indeks S&P 500, ki ima edini zanesljive podatke za obdobje od konca druge svetovne vojne. Od druge svetovne vojne je gospodarstvo 11-krat zašlo v recesijo. Dolžine recesij so bile različne in različno intenzivne. Temu primerno so bili različni tudi odzivi delniških trgov. V spodnjih tabelah je povzetek teh odzivov, pri čemer nas je zanimalo, koliko časa pred začetkom recesije se je začel negativni trend (Medvedji trend), koliko so delniški trgi izgubili ob posameznih recesijah, kakšen je bil odboj trgov po koncu negativnega trenda in koliko časa pred koncem recesije se je medvedji trend zaključil.

Vir: Bloomberg in lastni izračuni

RAZLAGA:

* V času recesij 3-krat ni bilo Bear marketa (1953, 1960, 1980). Bil pa je leta 1961 in leta 1981, ko sta bili dve recesiji ena za drugo.

** Leta 2001 se je recesija končala 11 mesecev pred koncem Bear marketa, kot posledica napihnjenih valuacij v obdobju dot.com balona

^ Trenutno (na dan 23.03.2020) je od začetka medvedjega trenda (19.02.2020) ameriški delniški indeks izgubil že blizu 35 % kar je več od povprečja zadnjih 75 let.

Vir: Bloomberg in lastni izračuni

Poudarili bi radi, da vlagatelji največje napake naredijo v času, ko na trgih vlada največja panika. Pretekla obdobja nas namreč učijo, da brez izjeme največje donose dosegamo v prvem letu po obratu trenda. V povprečju je prvo leto prineslo dobrih 42 % donosa, največ 72,4 % leta 2009 in najmanj 30,9 % leta 1961. V primeru, da tega zamudimo, potem potrebujemo vsaj štiri leta, da nadomestimo izgubljeno.