V trenutkih izrednih volatilnosti na trgih in ekstremnih padcev vrednosti portfeljev ste vlagatelji še toliko bolj ranljivi, saj se je vsem težko soočiti z izgubo premoženja. Zato smo se pri Triglav Skladih odločili nastopiti drugače in vam ponuditi strokovne odgovore na vprašanja, ki nam jih lahko ob vsaki najavi Q&A dogodka zastavite na našem facebook profilu. Spodaj podajamo odgovore na prva tri.

Zanima me, ali je zdaj dober čas za naložbo v sklade? Kako vem, kateri sklad je v tem trenutku najbolje izbrati?

Spoštovani, zelo smo se razveselili vašega vprašanja. V vsakih okoliščinah odgovorimo, da je vedno pravi čas za pričetek vlaganja, in za to trditvijo stojimo. Trenutne okoliščine pa ocenjujemo, da so za pričetek varčevanja še bolj primerne. Sploh, če razmišljate morebiti o rednem mesečnem vlaganju. Če razmišljate o enkratnih vložkih, vam priporočamo metodo tretjin, ki vlagatelje lažje pripelje do v povprečju najboljše nakupne cene.

Glede vrste sklada priporočamo, da ugotovite svoj notranji profil tveganja, to pomeni, da s pomočjo odgovorov na nekatera vprašanja ugotovite, kakšen je vaš osebni odnos do sprejemanja tveganj v zvezi z vašimi financami. Rezultat bo dal boljši uvid v to, kakšni skladi so za vaš načrt varčevanja najprimernejši. Za prvi vtis lahko uporabite tudi naš hitri on line vprašalnik.

Za bolj poglobljeno osebno oceno pa vas spodbujamo, da se oglasite našim finančnim svetovalcem, ki vam bodo pomagali razumeti, kaj vse je pomembno pomisliti, preden se podate na pot vlaganja na kapitalske trge.

S punco vlagava v mešane vzajemne sklade. Trenutno bi ocenil, da sva zaradi koronavirusa izgubila okoli 20% vrednosti VEP, kot je bila ta pred krizo. Koliko lahko sploh izgubimo, če se bo kriza stopnjevala? Vse, kar sva vložila?

Veseli smo, da z vašo partnerko že tako odgovorno skrbita za svojo varno finančno prihodnost. Mešani skladi so zlata sredina za zmerne vlagatelje in pomenijo na dolgi rok pričakovano zmerno donosnost ob zmernem tveganju.

Padci so bili zaradi posledic koronavirusa res občutni. Kar se tiče višine potencialne izgube smo pred kratkim pisali o tem, kako veliki so bili padci v največjih 11 krizah v zgodovini trgov, tukaj vam pošiljamo povezavo, povzemamo, da je bil največji popravek v zgodovini zadnjih 11ih kriz ravno v zadnji finančni krizi med decembrom 2007 in junijem 2009, ko so delniški trgi zgubili 56,7% (ameriški delniški indeks). Iz zgodovine lahko rečemo, da ni verjetno, da bi utrpeli tako velike izgube, kot jih omenjate.

Pomembno je razmišljati tudi o tem, kaj se je po zaključku teh kriz dogajalo s trgi v nadaljevanju. Poglejte si tabelo v tem članku, presenetilo vas bo. Vlagateljem, če imajo dobro razpršen portfelj finančnih sredstev, svetujemo, da se opogumijo še za kakšno vplačilo zdaj, ko je na trgih razprodaja. Razumemo dvome in tudi skrbi v zvezi z obstoječim portfeljem, saj gre za vaš težko prislužen denar, ampak okoliščine nakazujejo, da bo ob popravkih dodatno vplačilo dobrodejno vplivalo na stanje vašega celotnega portfelja.

Trenutna situacija me žal ne nagovarja k investiranju, čeprav se zavedam, da kupčkanje finančnih sredstev tudi ne obeta varnosti. Kaj svetujete, koliko sredstev vseeno kljub negotovim časom vložiti in kam? Kakšni so bili vaši pretekli donosi, npr. zadnjih deset let?

Kot upravljavci premoženja verjamemo, da je treba svoje finančno premoženje razpršiti in to pomeni, da ga je potrebno del izpostaviti tudi kapitalskim trgom. Naslonili bi se na strukturo finančne piramide, ki je šolski primer razporeditve premoženja. Govori o tem, da si najprej postavimo trdne temelje z varnimi naložbami v bančnih produktih in zavarovanjih. Potem piramido nadgradimo z naložbami v vzajemnih skladih, ki omogočajo res razpršeno izpostavljanje delniškim in obvezniškim naložbam. Vrh piramide je namenjen špekulativnim naložbam.

Glede vprašanja, kam vložiti, priporočamo, da ugotovite svoj notranji profil tveganja. To pomeni, da s pomočjo odgovorov na nekatera vprašanja ugotovite, kakšen je vaš osebni odnos do sprejemanja tveganj v zvezi z vašimi financami. Rezultat bo dal boljši uvid v to, kakšni skladi so za vaš načrt varčevanja najprimernejši. Za prvi vtis lahko uporabite tudi naš hitri on line vprašalnik. Za bolj poglobljeno osebno oceno pa vas spodbujamo, da se oglasite našim finančnim svetovalcem, ki vam bodo pomagali razumeti, kaj vse je pomembno pomisliti, preden se podate na pot vlaganja na kapitalske trge.

Pretekle donosnosti skladov so nezanesljiv pokazatelj donosov v prihodnje, pomembno je, da to razumemo. Med skladi so velike razlike v tem, v kakšne vrste vrednostnih papirjev vlagajo, zato primerjava donosnosti med njimi ni prava. Poleg donosa je namreč treba obravnavati tudi tveganje, ki je bilo s tem donosom povezano. Le tako boste našli pravo naložbo zase. Zato vas še toliko bolj vabimo, da se nam oglasite. Nič vas ne obvezuje, da se potem odločite za vlaganje pri nas. Vedno pa se bomo potrudili, da boste dobili najboljši naložbeni nasvet. Odločitev je na koncu vedno vaša.

Priznati moramo, da so nas sledilci presenetili z vlagateljskim razmišljanjem. Prejeli smo osem zelo relevantnih vprašanj, ki kažejo, da s finančnim opismenjevanjem delamo korake v pravo smer in je vredno vanj vlagati še več. Tokrat smo objavili le tri odgovore, drugi jim bodo sledili v drugem delu članka.

Vsa vprašanja in odgovore pa si lahko že sedaj ogledate na našem facebook profilu.