Na segmentu malih podjetij je bilo zelo vroče dogajanje v zadnjih tednih, povezano s forumom WallStreetBets na strani Reddit, kjer so člani foruma z množičnimi nakupi sprožili velikansko rast cene določenih delnic.

Od začetka lanskega oktobra smo priča zelo veliki rasti donosnosti tako imenovanih malih podjetij oziroma podjetij z nižjo tržno kapitalizacijo. To so podjetja, ki so na primer v ZDA zastopana v indeksu Russell 2000 oziroma MSCI Small Cap Indeks, njihova tržna kapitalizacija pa se giblje od 250 milijonov evrov do 12 milijard evrov (za primerjavo: tržna kapitalizacija našega največjega podjetja na ljubljanski borzi Krke znaša tri milijarde evrov). Segment malih podjetij je izredno zanimiv in zelo privlačen, dolgoročno pa obljublja večje donose, saj vlaganje v manjša in še neuveljavljena podjetja prinaša večje tveganje.

Od 9. marca 2009, ko je bilo zaradi finančne krize doseženo dno na kapitalskih trgih, je ameriški MSCI Small Cap Indeks dosegel 800-odstotno donosnost, medtem ko je osrednji ameriški indeks MSCI US, kjer so zbrana vsa največja ameriška podjetja, dosegel 677,8-odstotno donosnost, razlika v donosnosti znaša kar 121,5 odstotne točke, upoštevaje dividende, merjeno v evrih. V času hudih upadov tečajev zaradi izbruha COVID-19 marca lani je segment malih podjetij doživel hujše izgube od večjih podjetij, ko pa se je s cepivom pojavila luč na koncu predora in so bili vlagatelji vse bolj prepričani o okrevanju svetovnega gospodarstva, so množično vstopali na segment malih podjetij. Tako je indeks MSCI Small Cap od 1. oktobra lani do 4. februarja letos dosegel 36,7-odstotni donos, medtem ko je osrednji ameriški indeks MSCI US v istem obdobju dosegel »le« 14,1-odstotni donos, upoštevaje dividende, merjeno v evrski valuti.

Kako si lahko razlagamo tako velikansko razliko v donosu v tako kratkem obdobju?

Segment malih podjetij je bil zaradi razmer in negotovosti glede COVID-19 zelo podcenjen, obenem je bila slika glede okrevanja zelo nejasna. S prihodom učinkovitega zdravila pa se je čez noč vse obrnilo na glavo. Kapitalski trgi so učinkoviti in so hitro zaznali anomalije na trgu, prav segment malih podjetij pa je tisti, ki prvi in največ pridobi v času ekspanzije, saj je najbolj povezan z domačim gospodarstvom, kjer ustvari približno 90 odstotkov svojih prihodkov. Mala podjetja so nekakšen »znanilec pomladi« pri izhodu iz recesije, in če nas zgodovina prav uči, smo šele na začetku. V družbi Triglav Skladi smo se že leta 2006 odločili za ustanovitev sklada, ki vlaga zgolj v manjša podjetja – to je podsklad Triglav Hitro rastoča podjetja – saj smo se zavedali obilice priložnosti, ki jih ta segment ponuja. Danes z veseljem ugotavljamo, da je podsklad upravičil svoj obstoj.

Pri malih podjetjih je bilo zelo vroče dogajanje v zadnjih tednih povezano s forumom WallStreetBets na strani Reddit, kjer so člani foruma (mali vlagatelji, katerih število se je v zadnjem letu izredno povečalo) z množičnimi nakupi sprožili velikansko rast cene določene delnice, najbolj znana je Gamestop. Ob tem lahko rečem, da gre za izredno špekulativne nakupe, saj cena delnice sploh ne odseva notranje vrednosti podjetja, zato je vlaganje v take delnice izjemno nevarno in zelo špekulativno. V Triglav Skladih sledimo svoji filozofiji upravljanja, ki v prvi vrsti zasleduje skrbno izbiro naložb, katere osrednji dejavnik je rast, in to je točno tisti dejavnik, ki določa pomembnejši del povečevanja vrednosti podjetja in s tem naložbe. S tako skrbno izbiro dosegamo visoko naložbeno prepričanje, ki nam omogoča dolgoročno vztrajanje v naložbi.

Objavljeno v: Moje finance, rubrika: Upravljanje v živo, datum: 17. 02. 2021