Letošnje leto bo zagotovo ostalo v spominu vlagateljev. Pandemija Covid-19 je povzročila rast volatilnosti in visoke padce na kapitalskih trgih.

V primeru razvitih trgov se je kapitulacija zgodila konec februarja in na začetku marca. Močnemu padcu je sledila korekcija – indeks razvitih trgov MSCI World je v treh mesecih zrasel za 36 odstotkov. V zadnjih treh mesecih pa je zaradi stabilizacije gospodarskega okolja kot posledice različnih ukrepov vlad in centralnih bank prišlo do normalizacije na trgih.

V času padcev na trgih so se pod največjim pritiskom znašla podjetja, vezana na potovanja in fizično prisotnost strank. Med glavnimi zmagovalci letošnjega leta pa so podjetja, ki omogočajo digitalizacijo človeškega življenja. Delo in izobraževanje od doma, naročanje preko interneta, poslušanje glasbe in gledanje filmov ter igranje preko interneta – podjetja, ki so tako ali drugače vezana na omenjena področja, so se izkazala za zavetišče v času finančnega neurja.

Obdobjem višje volatilnosti in padanju tečajev se ne moremo v celoti izogniti. Z vidika zmanjšanja izpostavljenosti visoki volatilnosti in omejevanju padcev pa so za vlagatelje lahko zanimivi finančni produkti z nižjo ali ciljno volatilnostjo ter finančni produkti s kapitalsko zaščito. Med takimi finančnimi produkti je tudi sklad Triglav Aktivni, ki poleg doseganja dolgoročnih investicijskih ciljev vlagateljev oža pas gibanja volatilnosti in omejuje padce.

V okviru upravljanja sklada Triglav Aktivni se uporabljata dva stebra odločanja. V okviru prvega stebra člani skupin odgovornih za regijsko in obvezniško alokacijo analizirajo naložbene trende, makroekonomsko situacijo v ključnih državah in regijah, politike centralnih bank in vlad ter poslovanje in vrednotenje podjetij. Rezultat tega procesa je oblikovanje dveh portfeljev – delniškega in obvezniškega. Sklad se nahaja v fazi akumulacije sredstev, zato sta strukturi delniške in obvezniške komponente trenutno nevtralni. Delnice podjetij iz razvitih držav trenutno predstavljajo 100 odstotkov delniškega portfelja, medtem ko polovico obvezniškega portfelja predstavljajo državne obveznice, drugo polovico pa podjetniške. ZDA imajo najbolj „dodelano“ monetarno politiko, v pripravi pa je tudi nov sveženj fiskalnih pomoči. V razmerah pandemije je prednost ameriškega kapitalskega trga tudi večji delež odpornih sektorjev (predvsem IT). Evropa ponuja zrelejši pristop do Covid-19 in kar presenetljivo enotnost držav glede 750 milijard € vrednega svežnja pomoči.

V okviru mehanizma ciljanja volatilnosti se dnevno analizirajo volatilnosti ter korelacija med donosnostmi delniške in obvezniške komponent portfelja sklada. Cilj je oblikovanje strukture portfelja z letno volatilnostjo okoli deset odstotkov. Posledica zasledovanja ciljne volatilnosti je tudi zožanje pasu, v katerem se giblje volatilnost sklada. Strategija proaktivno reagira na spremembe volatilnosti s pomočjo prilagoditve strukture portfelja – to pomeni, da se v času zviševanja/zniževanja volatilnosti znižuje/zvišuje delež bolj tveganih naložb in zvišuje/znižuje delež manj tveganih naložb. Zaradi zniževanja ocenjene volatilnosti se je delež delnic v juliju in avgustu povečeval in je bil na začetku septembra blizu 50 odstotkov (delež obveznic je znašal 45 odstotkov). Kot posledica povečane ocenjene volatilnosti na začetku septembra je bil delež delnic znižan, delež obveznic pa je bil povečan.

Druga kvantitativna metoda za uravnavanje tveganj je mehanizem zaščite kapitala. Kadar se vrednost enote premoženja sklada znižuje glede na najvišjo vrednost v zadnjem letu in se približuje 20 odstotkom, se dodatno zmanjša izpostavljenost do delniških in obvezniških naložb. Ob tem pa je treba priznati, da teoretično lahko pride do scenarija, ko je struktura portfelja preveč konservativna v času rasti na kapitalskih trgih. Od začetka poslovanja sklada je minilo približno tri mesece in v tem času do potrebe po uporabi mehanizma zaščite kapitala ni prišlo.

Objavljeno v: Moje finance, rubrika: Upravljanje v živo; 23. 09. 2020