Če ob omembi naložbene piramide najprej pomislite na poslovni model, katerega zaslužek je odvisen od pridobivanja novih članov in od članarine, potem nujno berite naprej.

Ne gre namreč za takšne vrste piramido pač pa za piramido razporeditve vašega premoženja. Za pojem, ki ga boste gotovo slišali na prvem razgovoru z upravljavcem premoženja.

Naložbena piramida je priporočilo, kako naj razporedimo svoje premoženje. Vedno jo gradimo od spodaj navzgor. Čisto spodaj je temelj – osebna finančna varnost. V tem delu je zavarovano posameznikovo premoženje, dogodek, življenje. To je tako imenovana rezerva, ki nam omogoča, da ob morebitni izgubi zaposlitve ali nezmožnosti za delo kolikor toliko normalno živimo nekaj časa, da lahko vmes v miru postavimo stvari na svoje mesto. To je nivo, kamor spadajo naša zdravstvena in življenjska zavarovanja, pa zavarovanje nepremičnin in premičnin in nekaj denarja ter depozitov na bančnem računu.

V sredini piramide je naložbeni del – posameznikovo premoženje, namenjeno plemenitenju. Tu so naložbe, ki predstavljajo dolgoročno zagotavljanje finančne svobode in doseganje dolgoročnih finančnih ciljev. Tu se nahaja del, ki uresničuje želje, gradi varno in udobno prihodnost. Najbolje ga zagotavljamo z razpršenim vlaganjem v vzajemne sklade.

Na vrhu piramide pa so najbolj tvegane naložbe, namenjene tistim investitorjem, ki so poskrbeli že za vse prejšnje nivoje in razumejo specifike in lastnosti ozko usmerjenih investicij.

Pri Triglav Skladih nam je pomembno, da imajo naši vlagatelji zdravo finančno sliko, kar pomeni, da imajo pokrita vsaj prva dva sklopa naložbene piramide in tako zagotovljeno pokritje varnostne finančne rezerve in preudarno plemenitenje premoženja za dosego dolgoročnih finančnih ciljev. Na tak način najbolj preudarno in celovito skrbijo za svoje premoženje, hkrati pa z razpršenim zagotovijo večjo varnost in večje možnosti za višje donose.