Naložbeni razredi:
Delnice – NADTEHTAJ
Obveznice – NEVTRALNO
Denar – PODTEHTAJ

Močna rast delniških trgov v jesenskih mesecih je povzročila, da so trenutna vrednotenja delniških trgov zrasla na rekordne ravni v zadnjih letih. Kratkoročna slika je morda nekoliko slabša, zaradi zapiranja velikega dela gospodarstev, kar se bo nadaljevalo še v prvi polovici leta 2021. Na eni strani imamo gospodarske panoge, ki so v času krize izkazale rast in so temu primerno vrednotene nad povprečjem, poleg tega imajo tudi veliko utež v borznih indeksih. Na drugi strani imamo gospodarske panoge, ki so v času krize doživele upad prihodkov in dobičkov, kar tudi zvišuje vrednotenja. Tako imamo kar veliko kratkoročnih anomalij na trgu. Pogled v naslednje leto nam kaže, da se bodo vrednotenja normalizirala. Največ normalizacije bo šlo na račun rasti dobičkov po izhodu iz pandemije, sama vrednotenja, čeprav še vedno povišana v zgodovinskem kontekstu, pa bodo odražala normalno razmerje v odnosu do manj tveganih naložbenih razredov. Obveznice so nekoliko pregrete, prostora za zniževanje donosnosti do dospetja praktično ni. Kljub temu je kratkoročna slika pri obveznicah nevtralna, saj bo nadaljevanje stimulacij držalo krajši del krivulje nizko. Zagon gospodarstva bo povzročil še dodatno zapiranje obrestnih razlik pri bolj tveganih obveznicah (High Yield), daljši del krivulje pa zna biti pod pritiskom zaradi dolgoročnega dviga pričakovanj o obrestnih merah.

Rezultati poslovanja v zadnjem kvartalu leta 2020 so lahko pod pričakovanji zaradi zapiranja mnogih gospodarstev, vendar osnovni scenarij vključuje izhod iz pandemije in polni zagon v drugi polovici leta 2021. Že v prvi polovici leta bomo verjetno videli pozitivne revizije prihodnjega poslovanja. Čeprav dobički podjetij v naslednjem letu še ne bodo spektakularni, bo opazna strma rast le-teh iz najnižjih ravni, moment rasti pa lahko traja nekaj let. Med pandemijo ni bilo zaznati pretiranega zadolževanja podjetij (razen nekaterih izjem). Po drugi strani pa je precej zraslo zadolževanje držav, kar še poslabšuje fundamentalno sliko pri državnih obveznicah.

Vsak dan se srečujemo z novimi vprašanji, povezani z razvojem pandemije, morebitno mutacijo virusa, odprta ostajajo vprašanja, povezana z Brexitom, vendar kljub temu lahko rečemo, da so mnoga trenutno prisotna tveganja bistveno manjša kot pred meseci, posledično je vidljivost pozitivnega razvoja dogodkov večja.

Monetarna in fiskalna politika večine gospodarstev ostajata spodbudni. ECB in FED svoje napovedi ohranjanja stimulativne politike premikata v leto 2022, celo 2023. Ta kazalnik signalizira razmeroma ugodno sliko za delnice, nevtralno za obveznice.

Kratkoročni tehnični kazalniki so nekoliko pregreti in ni izključena manjša korekcija (do 5%) v kratkem obdobju. Vendar zaradi zgoraj omenjenih razlogov pritisk na delniške tečaje ne bo trajal dolgo. V dolgoročni sliki – za celo leto 2021 – se tehničnim kazalnikom daje manjši pomen, verjetnost rasti pa se z ročnostjo zvišuje.

Končna ocena je narejena na podlagi zgoraj omenjenih dejavnikov. Tako kratkoročno (v naslednjih mesecih) kot dolgoročno (v naslednjem letu) je skupna ocena pozitivna do delnic, nevtralna do obveznic ter negativna za denar. Pri tem je treba povedati, da je kratkoročno prisotnih nekaj več tveganj in s tem napovedna vrednost ocene nekoliko nižja, kot za celo leto 2021.