Na obvezniških trgih je monetarna politika v zahodnih državah še vedno super stimulativna (QE v polnem teku) zaradi »korona« recesije in potrebe po spodbuditvi okrevanja gospodarstev. Zaradi faze okrevanja ekonomij v novi gospodarski cikel je za november še naprej smiselna pro-ciklična obvezniška alokacija skladna s strateško alokacijo za Q4 2020:

TVEGANJE ROČNOSTI: enako obteženo

Srednjeročne in dolgoročne donosnosti obveznic v EU so (nominalno in realno) zgodovinsko izjemno nizke in bi morale glede na moment cikličnega okrevanja srednjeročno postopoma rasti (kot opažamo v ZDA), vendar ker imamo na drugi strani izvajanje QE programov (pri ECB in BOE se bo verjetno še povečal) in trenutno tudi nekoliko povečano tveganje ohladitve okrevanja v Evropi zaradi novih zajezitvenih ukrepov v novembru (stagnacija tudi inflacijskih pričakovanj), ostaja smiselno taktično ohraniti enako izpostavljenost do obrestnega tveganja pri državnih in podjetniških obveznicah. 

KREDITNO TVEGANJE: HY: bolj obteženo, DRŽAVNE NON-CORE: bolj obteženo

Zaradi povečane negotovosti nadaljevanja okrevanja zaradi povečanih karantenskih ukrepov v EU smo opazili rahel dvig kreditnih pribitkov, vendar zaradi delovanja QE FED-a pri HY ne pričakujemo večjih rasti kreditni pribitkov. Visoka poplava likvidnosti in iskanja pozitivne donosnosti na trgu zato še naprej napeljujeta k srednjeročnemu zniževanju ali ohranjanju nizkih kreditnih pribitkov tako pri HY kot pri non-core državnih obveznicah. Tvegani segment obveznic bo verjetno tudi manj občutljiv na morebiten ciklični dvig netveganih donosnosti v EU.

CIKLIČNO/NECIKLIČNO TVEGANJE: ciklično bolj obteženo

Ciklične obveznice trenutno nosijo še vedno več yielda zaradi večje občutljivosti na trenutno recesijo, kot neciklični sektorji. Predelavni PMI indikatorji v EU so trenutno nad storitvenimi, saj proizvodni sektor nekoliko manj občuti karantenske ukrepe v EU ter bolj občuti nadaljno okrevanje Azije.

Ključno tveganje taktičen alokacije je v dodatnem poslabšanju sentimenta na trgu zaradi novega vala okužb in strožjih karantenskih ukrepov. Brexit pogajanja se bi tudi lahko še sprenesla v December.

Taktična november 2020

Sovereign DURATION:EW
Sovereign core:UW
Sovereign non-core/periphery:OW
Corporate IG DURATION:EW
Corporate HY DURATION:EW
Corporate credit risk:OW (non-IG)
Cyclical/Non-cyclical allocation:Cyclical OW Non-cyclical UW