Monetarna politika v zahodnih državah ostaja super stimulativna (QE v polnem teku) zaradi »korona« recesije in potrebe po spodbuditvi okrevanja gospodarstev. Zaradi faze okrevanja ekonomij v novi gospodarski cikel je še naprej smiselna pro-ciklična obvezniška alokacija, ki je tudi skladna s strateško alokacijo za leto 2021.

Srednjeročne in dolgoročne donosnosti obveznic v EU kažejo znake okrevanja in bi morale glede na moment cikličnega okrevanja srednjeročno še naprej postopoma rasti. Na okrevanje ameriške krivulje donosnosti so do zdaj vplivala predvsem rastoča inflacijska pričakovanja skladno z rastjo cen energentov. Za tem pa bi lahko sledila še rast realnih donosnosti zaradi okrevanja realne rasti gospodarstva. Vsekakor bo dvigovanje ameriške krivulje donosnost še naprej vplivalo na dvig donosnosti evropske krivulje. Na podlagi tega pogleda je smiselno še naprej imeti manjšo izpostavljenost do visoko bonitetnih obvezniških segmentov (investment grade obveznice), ki so bolj občutljivi na dvig netvegane obrestne krivulje in to nadomestiti z večjo izpostavljenostjo do segmentov z nižjo boniteto (high yield (HY) obveznice), ki so na ta tveganja manj občutljivi. To velja tako za državne kot za podjetniške obveznice. Poleg HY obveznic so v okolju rastoče krivulje donosnosti za investiranje zanimive tudi inflacijske obveznice in podreje finančne obveznice.

V Italiji se je začasno znižalo politično tveganje zaradi nastopa tehnične vlade na čelu z Mariem Draghijem, kar bo verjetno še naprej ugodno krepilo apetit po tveganju na italijanskem obvezniškem trgu. Ciklični sektorji ostajajo še vedno bolj zanimivi od necikličnih, tako z vidika donosnosti kot z vidika okrevanja/rasti poslovanja v trenutnem okolju cikličnega okrevanja gospodarstva.

Ključno tveganje taktične alokacije je v potencialni tehničnih korekciji na delniških trgih, ki bi najbolj negativno vplivala na HY segment in dala oporo IG segmentu ter v hitrejši rasti krivulje donosnosti, ki bi negativno vplivala tudi trajanje HY segmenta.

 

Taktična alokacija februar 2021

Sovereign DURATION:EW
Sovereign core:UW
Sovereign non-core/periphery:OW
Corporate DURATION:EW
Corporate IGUW
Corporate HYOW
Corporate credit risk:OW (HY) / UW (IG)
Cyclical/Non-cyclical allocation:Cyclical OW Non-cyclical UW