Pripravili: Mitja Baša, Gašper Dovč, Alexandr Gutirea, Izidor Jerman, Vid Pajič, Slavko Rogan, Gorazd Belavič
Datum: 17.11.2020
NADTEHTAJ: finance, nepremičnine, potrošne dobrine
NEVTRALNO: energija, industrija, IT, komunikacijske storitve, surovine in materiali
PODTEHTAJ: oskrba, osnovne potrošne dobrine, zdravstvo

Skladno s sprejeto četrtletno sektorsko alokacijo smo identificirali nastanek dogodka, ki je sprožil veljavnost takrat sprejetega optimističnega scenarija. Preliminarne objave testiranja cepiv, ki jih razvijajo pri Pfizerju (skupaj z BioNTechom) in Moderni, kažejo na izjemne rezultate – več kot 90-odstotno učinkovitost pri zdravljenju simptomatično obolelih. Testiranje se še nadaljuje, a očitno so tudi epidemiologi priznali, da je napredek izjemen in predstavlja prelomnico v boju proti Covid-19.

Hkrati s cepivom se je razčistila tudi negotovost, povezana z ameriškimi volitvami. Zmaga Joe-a Bidna bo sicer šele potrjena, a ni ogrožena, kot tudi verjetno ne bo ogrožena republikanska večina v Senatu. Deljen Kongres in demokratski predsednik je politična kombinacija, ki bo prinesla nov sveženj fiskalnih pomoči za gospodarstvo in gospodinjstva (obseg bo verjetno manjši od predlogov, ki sta jih obravnavala Mnuchin in Pelosijeva), hkrati pa zna preprečiti izvedbo dviga davčnih stopenj, ki jih je zagovarjal Bidna, ravno tako bo struktura manj stroga do Big Tech podjetij. Biden bo brez podpore Senata težko uveljavil »Green deal«, tudi širitev »obamacare-a« bo zahtevna, spremembe pa se bodo zaznale pri mednarodnih odnosih: Biden velja za zmernejšega multilateralista, priča pa znamo biti omilitvi trgovinskih napetosti.

Skladno z opisanim za preostanek zadnjega četrtletja priporočamo naslednjo sektorsko alokacijo, ki predvideva rotacijo iz sektorjev, ki so bili nadpovprečno donosni v času pandemije/karantene v sektorje, ki bodo pridobili predvsem v času odpiranja in okrevanja gospodarstva:

  • potrošne dobrine: znotraj sektorja je kar nekaj panog (leisure produkti, hoteli, restavracije, igralništvo, avtomobilska industrija), ki so letošnje »dolžnice« in bi v primeru ugodnega razpleta koronakrize okrevale. Bližamo se tudi prazničnemu obdobju, v katerem bo zopet okolje podporno za e-trgovce;
  • nepremičnine in finance: oblikovanje rezervacij za slaba posojila bi se ustavilo, začel bi se trend zmanjševanja rezervacij, ki bi pozitivno vplival na dobičkonosnost bank, k čemur bi prispevala tudi rast zahtevanih donosnosti dolžniških VP;
  • privlačne so tudi panoge mediji in zabava znotraj sektorja komunikacijskih storitev (npr. zabaviščni parki) ter panoge letalski prevozniki, letalska industrija in obramba znotraj panoge industrija, kjer pa preudarna selektivnost ni odveč;

Manj privlačni v primeru omenjenega scenarija bi bili tradicionalno defenzivni sektorji: osnovne potrošne dobrine, oskrba in zdravstvo.

Za ostale sektor priporočamo enakomerno tehtanje:

  • surovine in materiali: zanimiv segment je kemična industrija, ki ponuja rast, izpostavljenost do zdravstva, potrošnikov in gradbeništva; strukturno je še vedno šibka industrija rudarstva;
  • industrija: sektor vključuje že omenjene privlačne panoge (v primeru uspešne rešitve Covid-19), nezanemarljiv pa je tudi delež panog, ki so bodisi imune na Covid-19, ali pa so celo okrevale;
  • komunikacijske storitve: sektor je sestavljen iz dveh precej raznolikih (na Covid-19 različno občutljivih) panog (telekomunikacijska podjetja in »medijska« podjetja);
  • energija: sektor je sicer pretendent v rasti tečajev od odkritja cepiva, a donosnost sektorja je izjemno volatilna in ne odtehta potencialnih koristi zaradi rasti tečajev. Kratkoročen negotov vpliv na sektor ima tudi nov ameriški predsednik, ki ni podpornik sektorja, poleg tega zna na usodo sektorja preko cene nafte vplivati tudi OPEC, kjer posamezne države težko pričakujejo možnost za dvig proizvodnje. Dolgoročno smo sicer še vedno nenaklonjeni sektorji.
  • IT: dolgoročna zgodba sektorja ostaja nedotaknjena, je pa to sektor, ki je v času pandemije/karanten izrazito pridobil in bil posledično nadpovprečno donosen. V scenariju odpiranja gospodarstva je relativno privlačnost sektorja manjša, zato priporočamo nevtralno alokacijo.