Inflacijska pričakovanja in krivulja donosnosti:

Ključne centralne banke so po zadnjih zasedanjih delno umirile obrestna pričakovanja, ki so v oktobru rasla zaradi vse višjih stav o hitrejšem dvigovanju obrestnih mer predvsem v Združenem Kraljestvu. FED je na svojem zasedanju po pričakovanjih napovedala »tapering«, začenši v novembru, vendar brez indikacije o dvigu obrestne mere za tem, medtem, ko je ECB zavrnila kakršenkoli dvig obrestne mere v naslednjem letu. Ne nazadnje je bila za trge še najpomembenjša odločitev BOE, da zaradi nekoliko povišane negotovosti odloži prvi dvig obrestne mere.

Daljši deli krivulje donosnosti so se zaradi zgornjih dejstev iz oktobra v november ponovno nekoliko znižali. Ker ostajajo inflacijska pričakovanja še vedno visoka, ostajajo tudi realne donosnosti obveznic še vedno rekordno negativne. Slednje se bodo začele dvigovati ob prvem popuščanju inflacijskih pričakovanj in cene nafte. Trenutno ponovno povečevanje covid okužb v Evropi povečuje tveganje negativnega vpliva predvsem na storitveni sektor. Zato do konca leta pričakujemo krivulje donosnosti okoli obstoječih ravni in vračamo trajanje obveznic na nevtralno.

Kreditno tveganje:

V zadnjem mesecu je bilo v Evropi opaziti nekolikšno porast državnih kreditnih pribitkov zaradi negotovosti glede kapacitete in fleksibilnosti instrumenta, ki bo nasledil t. i. PEPP progam. Negotovost se lahko zavleče vsaj do decembra, ko naj bi ECB sporočila več podrobnosti o tem. Podjetniški kreditni pribitki obveznic naložbenega razreda so pretekli volatilni mesec prestali relativno dobro, saj so se ohranili na nizkih ravneh, kar podobno velja za obveznice izven naložbenega razreda. Temu posledično vračamo trajanje podjetniških obveznic na nevtralno, nekoliko večjo naklonjenost do perifernih državnih obveznic (Italija, Španija) pa še ohranjamo.

Alokacija November Q4 2021: