2022

1Q 2022

Zrelejša faza gospodarska cikla s še vedno nadpovprečnim okrevanjem, ki bo podlaga za zviševanje zahtevanih donosnosti državnih obveznic, fiskalne spodbude v obliki obnove infrastrukture, odpravljanje motenj v oskrbovalnih verigah in koronavirus, ki bi lahko nekaj več priložnosti vendarle ponudil tudi storitvenem segmentu, so dejavniki, na katerih temelji sektorska alokacija za leto 2022.

Skladno z opisanim tudi v prihodnje vidimo več potenciala v pretežno cikličnih sektorjih, predvsem pa v naslednji sektorjih:

 • potrošne dobrine: sektor ponuja močan fundament (napoved rasti dobička na delnico (EPS) v 2022 znaša 20%), a tudi visoka vrednotenja; nadaljnje odpiranje gospodarstva bi moralo sprostiti storitveni sektor (predvsem panoge prosti čas, hotelirstvo, restavracije), pričakujemo pa tudi nadaljevanje nadpovprečne dinamike v spletni trgovini (EPS 2022 +25%) in specialnih trgovinah;
 • industrija: sektor ponuja nadpovprečni fundament (EPS 2022 +17%), ki ga poganjajo železnice, letalska in obrambna industrija, gradbeništvo, vrednotenja pa so na ravni širšega indeksa; znotraj sektorja so obetavne naslednje panoge:
  – stroji – kmetijski in gradbeni segment z dobrimi obeti;
  – električna oprema – strukturni trendi: transformacija energetskih družb in avto. industrije, avtomatizacija, IoT;
  – gradbeni materiali – infrastrukturni projekti;
  manj obetavne panoge znotraj sektorja industrije pa so po našem mnenju:
  -letalski prevozniki – manko interkontinentalnih in poslovnih letov, senzitivnost na virus;
  -letalska in obrambna industrija – neizkoriščene kapacitete, nedoseganje načrtov;
 • komunikacijske storitve: fundamentalni potencial (rast EPS v 2022) se deli na dve zgodbi: mediji in razvedrilna industrija (+11%) in telekomunikacije (-16%), kar se odraža tudi v cenovnih količnikih (visoki oziroma nizki); sektor podpirajo 5G iniciative, pretočne vsebine, infrastrukturni plan v ZDA (dvig pokritosti s širokopasovno povezavo na 92-94%); gre za sektor z največjo koncentracijo, kjer ima 5 največjih podjetij 59-odstotni delež (50% Google, Meta);
 • finance: vrednotenja sektorja so privlačna, medtem ko je napoved rasti EPS v 2022 negativna (4%) – predvsem na račun potrošniških financ; pričakujemo rast obrestnih mer, ki bodo ob okrevanju kreditne aktivnosti ugodne za banke (predvsem v ZDA); manj smo naklonjeni zavarovalnicam in financam v Evropi, kjer se bo nadaljevala finančna represija;
 • zdravstvo: defenzivni sektor z obetavno rastjo v 2022 (EPS +7%), v veliki meri zaradi farmacevtske panoge; vrednotenja sektorja so nezahtevna; tveganja reform v ZDA so zmanjšana, saj usmeritev »Build Back Better« ne zveni tako negativno; znotraj sektorja največ ponuja farmacevtska industrija – ima potencial za odkup lastnih delnic ter prevzeme in dividende, vršijo prizadevanja za skrajševanje postopkov na ameriški FDA, nekaj večjih podjetij ima v razvoju obetavne projekte: Astrazeneca (rak na prsih), Roche (Alzheimer), Novo Nordisk (debelost);

Do sektorja informacijske tehnologije smo nekoliko manj naklonjeni. Ne skrbi nas poslovanje podjetij, ki so v zadnjih letih napravila izjemen tehnoloških napredek (v t. i. webu 3.0, navidezni in razširjeni resničnosti, mrežnih učinkih itn.), naše razmišljanje gre bolj v smer, da je čas, da se omenjeni razvoj razmahne v širšem gospodarstvu in s tem (bolj) koristi tudi drugim sektorjem. Sektor ima sicer relativno gledano najbolj robustno fundamentalno pozicijo (najvišja dobičkonosnost in maržnost); rast dobička na delnico naj bi v 2021 sicer bila podpovprečna, a še vedno ena najbolj zanesljivih, s spodbudno dolgoročne perspektivo; Kot bolj obetavne vidimo panoge polprevodnikov, programske opreme in IT storitev.

Manj privlačni sektorji v 2022 bodo po našem mnenju:

 • surovine in materiali: napovedi za 2022 kažejo na negativno rast (EPS -8%), ki izhaja predvsem iz panoge kovinarstvo in rudarstvo (-18%); cene kovin se bodo umirile (največje povpraševanje prihaja s Kitajske, kjer se razmere ohlajajo); obetavnejši so specializirana kemična industrija (infrastrukturni projekti), proizvajalci gradbenega materiala in panoga industrijskih plinov; manj privlačna je rudarska in kovinarska panoga; zlatu pozornost prevzema bitcoin;
 • osnovne potrošne dobrine: sektor ima povprečni fundament (EPS 2022 +8%), ki ga podpirata predvsem pijačarska industrija (+10%) in proizvodi za osebno rabo (+10%); povprečna so tudi vrednotenja; za 2022 več priložnosti ponujata pijačarska in prehrambena industrija, manj privlačna je tobačna industrija;
 • oskrba: sektor ponuja nadpovprečno rast EPS v 2022 (8,5%), ki pa prihaja v glavnem iz neodvisnih energetskih podjetij (fiskalne spodbude) in oskrbe z vodo; faza ekonomskega cikla ne govori v prid sektorju, negativen vpliv pa bodo imele predvsem višje zahtevane donosnosti; vrednotenja sektorja so nižja od splošnega indeksa;
 • energija: pričakujemo zmanjševanje povpraševanja po nafti ob precej negotovem obsegu ponudbe (OPEC, geopolitične razmere…); obete zrcali tudi omejena investicijska aktivnost panoge proizvajalcev opreme za pridobivanje nafte, tudi proizvodnja nafte iz skrilavcev še ni na ravni iz leta 2019;
 • nepremičnine: podpovprečna rast EPS v 2022 (+5%) in pričakovani dvigi obrestnih mer znajo negativno vplivati na REIT-e; še vedno so na udaru trgovske in pisarniške nepremičnine (REIT), so pa razlike med regijami opazne (v Evropi prisotni diskonti na NAV); vprašljivi obeti kažejo tudi neto prodaje REIT-ov v 2021; potencial rasti je v industrijskih in specializiranih nepremičninah (visoka vrednotenja, a podjetja predstavljajo tehnološko infrastrukturo); FED (tudi druge centralne banke) opozarja na “bubble territory” na področju nepremičnin.