Inflacijska pričakovanja:
Julijska inflacija je v ZDA na letni ravni znašala 5,4 %, kar je malenkost več kot je znašala v juniju, a vseeno se je rast na mesečni ravni znižala z 0,9 % na 0,5 %. Omenjeni podatki so, kljub visoki rasti na letnem nivoju, utrdili prepričanja investitorjev, da je inflacija le prehodne narave.

Ameriška 10-letna inflacijska pričakovanja so se tako ohranila okrog vrednosti 2,35 %. Na eni strani je gospodarsko okrevanje še naprej zelo močno, kar se lahko vidi po ustvarjenih delovnih mestih in nadaljnjem zniževanju stopnje brezposelnosti. Po drugi strani v ozadju obstaja tveganje razširitve nove delta različice koronavirusa, ki bi gospodarsko rast lahko omejila.

Krivulja donosnosti:
Krivulja donosnosti se je v juniju in juliju v ZDA in tudi v drugih razvitih državah znižala, predvsem zaradi strahu po razširitvi nove delta različice koronavirusa. Medtem ko se je v ZDA po spodbudnih podatkih krivulja s koncem julija spet začela dvigovati, se je v Evropi stabilizirala na nizkih nivojih. Zaradi nizkega nivoja krivulje, sploh pri evroobveznicah, in tudi zaradi dobrih rezultatov podjetij v drugem četrtletju, obstaja verjetnost, da se nivo obrestnih mer pri daljšem delu krivulje kratkoročno zopet dvigne med 10-15 bazičnih točk. Priporoča se krajše trajanje tako za državne, kot za podjetniške obveznice.

Po drugi strani pa povečevanje okužb z delta sevom omejuje možnost rasti obrestnih mer, kar bi lahko v jesenskih mesecih zopet povzročilo ponoven padec obrestnih mer. Za enkrat vse kaže, da delta različica ne bo imela pretiranega vpliva na gospodarstvo, saj se zaradi precepljenosti ne povečujejo hospitalizacije in smrtni primeri.

Kreditno tveganje:
ECB je ponovno ponovila svojo namero, da bo še naprej v polni meri izkoriščala program odkupovanja obveznic. S tem bo pripomogla, da bo raven obrestnih mer še vedno nizka, pa tudi kreditni razkoraki med podjetniškimi in meddržavnimi obveznicami bodo ostali nizki.

Prav zaradi povečanja odkupov s strani ECB so se najbolj znižali pribitki perifernih držav, ki bi ob poslabšanju razmer tudi največ izgubili. Prav tako so high yield obveznice dosegle zgodovinsko najnižje razkorake glede na netveganje obveznice. Ker se ta razkorak že dva meseca ne povečuje več, bi ob kratkoročni rasti nivoja obrestnih mer te obveznice tudi nekoliko več izgubile v primerjavi z obveznicami iz podjetniškega segmenta z investicijsko bonitetno oceno.

Alokacija avgust Q3 2021:

Državne – trajanjemanj obteženo
    Državne – osrednja Evropabolj obteženo
    Državne – periferna Evropamanj obteženo
Podjetniške – trajanjemanj obteženo
    Podjetniške – naložbeni razredbolj obteženo
    Podjetniške – high yieldmanj obteženo
Sektorska alokacijabolj obteženi ciklični sektorji

Ključno tveganje alokacije je večja širitev nove delta različice koronavirusa, ki bi zmanjšala gospodarsko rast. Po drugi strani pa bi predčasni tapering FED-a, kjer bo več znanega na zasedanju Feda konec avgusta v Jackson Hole, povzročil še večji dvig obrestnih mer na dolgem delu krivulje.