Regijska alokacija:
Evropa– NADTEHTAJ
ZDA – NADTEHTAJ
Trgi v razvoju – PODTEHTAJ
Japonska – PODTEHTAJ

Ohranja se močan potencial podjetij v Evropi

Močna gospodarska rast, ki je temelj za dobro poslovanje podjetij, se kaže v zelo dobrih makro ekonomskih kazalcih, vse to pa je posledica izjemnih finančnih spodbud, nenazadnje pa tudi obvladovanja pandemije Covid-19 z uspešno precepljenostjo prebivalstva. Podjetja so objavila rezultate poslovanja v 2. četrtletju, ki je bilo zelo uspešno. Podjetja, ki so vključena v indeks MSCI EU, so pri objavah poslovnih rezultatov (čisti dobiček) v povprečju za kar 27% presegala že tako visoka pričakovanja analitikov. Menimo, da so tudi obeti za naprej zelo dobri, inflacija je pod kontrolo, ohranja se ohlapna monetarna politika.

ZDA še naprej v dobri kondiciji

ZDA so še vedno v zelo dobri kondiciji, čeprav bi lahko v kratkem dosegli makroekonomski vrh, kljub temu je trg dela močan in se krepi, tam je še prostor za rast. Inflacija je povišana, zaenkrat ne zgleda, da bi bila problematična. Poslovanje podjetij v 2. četrtletju je bilo zelo solidno. Znotraj indeksa MSCI US so podjetja v povprečju za 18% presegala pričakovanja analitikov pri objavi čistega dobička. Napovedi za naprej so dobre, zato je regija še naprej zelo aktualna za investiranje.

Trgi v razvoju – še ugodnejša vrednotenja, a večja tveganja…

Razmere se niso bistveno spremenile, uresničile pa so se naše napovedi glede večjih tveganj, predvsem v povezavi z regulacijo kitajskih podjetij s strani države. Menimo, da je to tveganje še naprej aktualno, kar negativno vpliva na trge v razvoju. Zaostruje se situacija z okužbami s Covid-19, zato imajo na kitajskem kar stroge ukrepe. Dejstvo je, da je kitajsko prebivalstvo cepljenjo s cepivi domačih porizvajalcev, ki pa dosegajo le okrog 50% učinkovitost zaščite, posledično zaščita za delta virus je precej šibka, kar lahko postane velik problem.

Japonska – šibka dinamika, slaba precepljenost prebivalstva

Japonska se še naprej sooča s problemi nizke gospodarske rasti, nekoliko se izboljšuje proizvodni sektor, medtem ko je storitveni sektor še vedno v krču. Problem ostaja nizka precepljenost prebivalstva. Zaradi zelo poznega naročanja cepiva so tudi dobave le teh časovno negotove. Covid-19 okužbe so v porastu, zato je prisotna večja negotovost glede zapiranja gospodarstva.