Regijska alokacija:
Evropa– NADTEHTAJ
ZDA – NADTEHTAJ
Trgi v razvoju – PODTEHTAJ
Japonska – PODTEHTAJ

Pričakujemo nadaljevanje momentuma v evropskih (value) delnicah

Evropa se krepi, tako na makro področju kot tudi z uspešno precepljenostjo prebivalstva, kar pomeni nadaljnje rahljanje strogih COVID-19 ukrepov in odpiranje gospodarstev. Posledično se bo to občutilo v dobrih rezultatih poslovanja podjetij. Za razliko od ZDA je inflacija v EU »manjši« problem in posledično skorajda ni pritiskov na ECB, da bi zmanjšala odkupe dolžniških vrednostnih papirjev, kar bi lahko negativno vplivalo na delniške trge. Vrednotenja evropskih podjetij so še naprej ugodna, posebej bi izpostavili Veliko Britanijo, ki sicer ima še nekaj izzivov s COVID-19. Pričakujemo, da se bo rotacija v segment value delnic nadaljevala, kjer ima Evropa veliko večjo utež od ZDA.

ZDA privlačna regija ob določenih tveganjih

Makroekonomska situacija je v ZDA izjemno spodbudna in kot taka zelo dober temelj za poslovanje podjetij, ki je bilo že v prvem kvartalu letos zelo uspešno. Pričakujemo, da bodo rezultati tudi v drugem trimesečju izjemni. Kljub temu pa ne moremo mimo tveganja, kot je inflacija, ki je lahko vendarle več kot »tranzitna«, in če se bo tako izkazalo, se bo moral Fed predčasno odzvati, kar ne bo v prid delniškemu trgu. 10-letna donosnost ameriške državne obveznice je v zadnjih tednih padla pod 1,5 %, kar je nizka raven, zato se bo ta donosnost v naslednjih mesecih verjetno nekoliko dvignila, ocenjujem pa, da to ne bo imelo večjega vpliva na trg. Podjetja, ki zaradi dviga donosnosti najbolj trpijo, so visoko tehnološka podjetja oz »growth« delnice. Vrednotenja v ZDA so visoka, zato bo veliko tudi odvisno od objav poslovnih rezultatov za drugi kvartal letošnjega leta. Kljub vsemu ostaja regija ZDA privlačna za investiranje.

Trgi v razvoju – regija ima trenutno nekoliko manj potenciala

Regija trgi v razvoju ima še vedno ugodna vrednotenja, vendar pa se veliko držav iz te regije (Kitajska je izzvzeta) sooča s problemi glede COVID-19, saj se pojavljajo vedno nova žarišča izbruhov obolelih, ki so v veliki meri posledica premajhne precepljenosti prebivalstva. To je najverjetneje posledica manjših dobav cepiv v te države ter obenem tudi slabega zdravstvenega sistema držav. Nadalje to negativno vpliva na proizvodnjo in poslovanje podjetij. Ocenjujemo, da so na Kitajskem še vedno prisotna politična tveganja, kar se kaže na državni regulaciji tehnološko najbolj inovativnih in najnaprednejših podjetij, ker »ogrožajo« podjetja, ki so lastniško v lasti države. Nekoliko skrbi upad kreditne aktivnosti, ki je posledica ukrepov kitajske centralne banke, da normalizira monetarno politiko in nekoliko zajezi kreditiranje, ki ga je sprostila lansko leto, da je pomagala ekonomiji pri izhodu iz COVID-19 krize. Svetla točka so “surovinske” države, ki bi lahko pridobile po zaslugi trajajoče rasti cen surovin.

Japonska – veliko težav, vključno z olimpijskimi igrami…

Japonska se sooča s težavami na makroekonomskem področju, na področju obvladovanja COVID-19, precepljenosti prebivalstva, veliko so stavili tudi na prihajajoče olimpijske igre, ki pa so celo vse bolj pod pritiskom javnosti, da se odpovejo. Kljub temu OI najverjetneje bodo in to kot kaže brez (tujih) gledalcev, kar ocenjujemo, da bo imelo šibkejši učinek na potrošnjo. Menimo, da bo japonska valuta jen še naprej izgubljala napram evru, kar negativno vpliva na donosnost evropskega vlagatelja.