Evropa– NADTEHTAJ
ZDA – NADTEHTAJ
Trgi v razvoju – PODTEHTAJ
Japonska – PODTEHTAJ

 1. Evropa ima ugodna vrednotenja in t. .i. »value« delnice
  Evropa se z zamikom, a vendarle uspešno bori proti COVID-19, cepljenje poteka pospešeno, zato lahko pričakujemo postopno popolno odprtje gospodarstev. Dva pomembna argumenta tokrat postavljata regijo čvrsto na prvo meso: prvič, Evropa ima ugodnejša vrednotenja (torej delnice v povprečju niso drage); drugič, Evropa ima več podjetij iz t. i. »value« segmenta delnic, za katerega verjamemo, da ima in bo tudi v prihodnje imel svoj moment. Tudi finančni sektor, ki ga je v Evropi več, zna z naraščanjem zahtevanih donosnosti pridobivati.
 2. ZDA – Obrat v »value«
  ZDA beleži izjemno rast gospodarstva na krilih visokih spodbud tako s strani centralne banke kot tudi države. Biden je v prvih 100 dneh pokazal, da je pripravljen dvigniti agregatno povpraševanje, enako Fed še vedno skrbi za ohlapno monetarno politiko. Dočakali smo rezultate poslovanja podjetij za 1q 2021, ki so bili v povprečju izjemni. Kljub temu pa cene delnic, vsaj tehnoloških podjetij (izjema FB in GOOG) niso poskočile. Dejstvo je, da so vrednotenja v ZDA visoka, večino stvari je vračunanih v cene delnic, ki so visoke, zato se že nekaj časa dogaja obrat v »cenejše« »value« delnice. Obenem obstaja že neko tveganje pregrevanja gospodarstva v ZDA in rasti zahtevanih donosnosti državnih obveznic, ki bo negativno vplivalo na tehnološke delnice. Kljub vsemu je regija še vedno atraktivna, vendar naj bo izbor nagnjen bolj v smeri »value« delnic.
 3. Trgi v razvoju – ugodna vrednotenja, vendar dokaj visoka tveganja
  Trgi v razvoju imajo ugodna vrednotenja, imajo pa nekatere države še težave s COVID-19 (Brazilija, Indija, Tajvan…). Po drugi strani v največjem predstavniku regije Kitajski nastajajo tveganja, povezana s kontrolo največjih kitajskih IT podjetij s strani vlade, regulacijo, zaostrovanjem odnosov med ZDA in Kitajsko in Tajvanom, zato postaja ta država s strani tujih investitorjev vse bolj tvegana in celo nepriljubljena. Zaradi tega se čuti nekoliko negativen sentiment na trgu, kar zna okrepiti rast zahtevanih donosnosti. Trenutno so zaradi rasti cen surovin bolj atraktivne države, ki se ukvarjajo s pridobivanjem surovin, vendar znaša ta delež v indeksu le okrog 20 odstotkov.
 4. Japonska – visoka vrednotenja, nizka rast
  Japonska regija ima visoka vrednotenja, za katera menimo, da jih dobički podjetij ne bodo upravičili. Rast gospodarstva je skromna. Trenutno se država zopet bojuje proti COVID-19, saj so precej porasle okužbe, tako da so razglašene izredne razmere v največjih prefekturah Tokio in Osaka. Okrevanja še ni in se dodatno zamika. Centralna banka je konec aprila zato že malenkost znižala napovedano rast BDP.