Poletje na finančnih trgih so najmočneje zaznamovali naslednji dejavniki: izjemni poslovni rezultati poslovanja podjetij v prvem polletju, vnovični padec zahtevanih donosnosti obveznic, padec inflacijskih pričakovanj in umiritev rasti cen surovin, močno širjenje delta različice virusa Covid 19 in pritisk kitajskih oblasti na njihove tehnološke velikane.

Zaradi močno izboljšanega poslovanja podjetij v prvi polovici letošnjega leta, ki je močno preseglo napovedi analitikov, in pozivnih napovedi poslovanja v prihodnje so se vrednotenja borznih indeksov skoraj približala povprečnim nivojem v zadnjih nekaj letih. Če k temu dodamo še padec donosnosti obveznic, se je razmerje v vrednotenjih zopet obrnilo v prid delnicam.

Še naprej se krepijo pričakovanja izboljšanega poslovanja podjetij v nadaljevanju leta. Obdobje objav poslovnih rezultatov podjetij za drugo četrtletje je bilo eno izmed najboljših v zadnjih letih. Presežena so bila pričakovanja analitikov, za naprej pa se pričakovanja še dvigujejo. Kazalniki poslovanja (npr. dobičkonosnost kapitala) so dosegli ravni pred pandemijo. V prihodnjih mesecih se bo rast najverjetneje umirila, kratkoročno pa se fundamentalna slika ne spreminja in ostaja dobra.

Tveganja na trgih v razvoju se povečujejo zaradi pritiska kitajskih oblasti, gospodarskega upočasnjevanja na kitajskem ter ohlajanja rasti cen surovin in materialov. Globalna tveganja so povezana z delta različico Covid-19, politični spori se nadaljujejo. Umirila pa so se inflacijska pričakovanja.

Razloge za optimizem še naprej ponujajo monetarne oblasti, katere ohranjajo obseg odkupov na povišanih ravneh. Politika ameriške centralne banke (FED-a) bo morda že v letošnjem letu postala bolj restriktivna, vendar verjamemo da bo postopna ter v naprej ustrezno komunicirana. Zato bo tudi morebiten negativen vpliv te politike na borzah omejen. Obrata v politiki ECB zaenkrat še ne pričakujemo.

Tehnični nivoji trgov niso nikjer »prebiti« navzgor, čeprav so tehnični indikatorji v Evropi in ZDA bližje segretim nivojem, kot denimo na trgih v razvoju ali na Japonskem. Neposredno torej ni večje nevarnosti za tehnično korekcijo.

Naklonjenost delnicam je večja kot do obveznic ali denarja in delniške naložbe ostajajo naš preferenčni naložbeni razred. Enako velja za dolgoročni pogled, ki ostaja delniškim naložbam naklonjen.