Naložbeni razredi:

Ključni dejavniki, ki govorijo v prid nekoliko višji izpostavljenosti do delnic, ostajajo nespremenjeni. Na eni strani so to izjemna gospodarska oziroma podjetniška aktivnost, izboljšani kazalci poslovanja podjetij ter še naprej trendna rast pričakovanih prihodnjih dobičkov. Na drugi strani dodatno oporo finančnim trgom in razloge za optimizem še naprej ponujata tako ohlapna in s tem spodbujevalna denarna politika centralnih bank, kot tudi finančne spodbude posameznih držav.

Kljub deloma že izboljšanemu poslovanju podjetij vrednotenja delniškega trga ostajajo povišana in predstavljajo ključno oviro za višjo rast delnic. Povišana vrednotenja, ki so sicer značilnost tudi drugih naložbenih razredov, so odraz pričakovanega okrevanja gospodarstev, pozitivnega trenda revizij napovedi prihodnjega poslovanja in pomanjkanja drugih (cenejših) naložbenih izbir. V odnosu do obveznic se je zaradi obrata na trgu zahtevanih donosov na obvezniških trgih ponovno povečala razlika v vrednotenjih v prid delniškega razreda.

Še naprej se krepijo pričakovanja izboljšanega poslovanja podjetij. Smo na začetku obdobja objav poslovnih rezultatov podjetij za drugo četrtletje, prve objave kažejo, da bodo podjetja tudi tokrat močno presegla napovedi analitikov. Trend pozitivnih revizij je sicer nadpovprečno dolg in močan, v zadnjem času se jakost nekoliko umirja. Slednje utegne nakazovati, da se počasi približujemo vrhu optimizma. Boljši poslovni rezultati bodo izboljšali sliko vrednotenj delniških trgov, kar bo dolgoročneje nudilo podporo delniškim naložbam.

Tudi ključna tveganja ostajajo dokaj nespremenjena. Zdi se, da so finančni trgi tveganje (pre)visoke inflacije sprejeli kot neproblematično oz. kot prehodne narave. Nekoliko so se povišala tveganja v povezavi s pandemijo Covid 19, na razvitih trgih predvsem v EU in na Japonskem, medtem ko ostaja status geopolitičnih trenj nespremenjen. Na trgih v razvoju negotovost vnaša predvsem vmešavanje kitajskih oblasti v tehnološko sektor.

Razloge za optimizem še naprej ponujajo monetarne oblasti, katere ohranjajo obseg odkupov na povišanih ravneh. Verjamemo, da bo morebitna sprememba politike FED-a postopna ter v naprej ustrezno skomunicirana. Obrata v politiki ECB zaenkrat še ne pričakujemo. To potrjuje nedavna izjava predsednice Christine Lagarde glede prilagoditve ciljne ravni inflacije in napoved nadaljevanja programa odkupa po izteku odkupa iz pandemičnega paketa.

Zaradi preteklih različnih gibanj so se med posameznimi regijami tehnično gledano naredile dokaj velike razlike. Najmanj ugodno tehnično sliko tako trenutno ponujajo ZDA, med tem ko so predvsem razvijajoči se trgi in Japonska tehnično precej privlačni. Generalno gledano tehnična slika ni neugodna, omejuje pa prostor za višjo rast delnic.

Naklonjenost delnicam v naslednjih mesecih tako ostaja na nevtralni ravni, vendar pa zaradi razlik v domala vseh dejavnikih ostaja delniški razred naš preferenčni naložbeni razred. Enako velja za dolgoročni pogled, ki ostaja delniškim naložbam naklonjen.