Ključni dejavniki, ki govorijo v prid nekoliko višji izpostavljenosti do delnic, ostajajo enaki – močna gospodarska aktivnost, izboljšani kazalci poslovanja podjetij, izjemna rast pričakovanih dobičkov ter še naprej ohlapna in s tem spodbujevalna denarna politika centralnih bank. Vrednotenja delniškega trga ostajajo povišana in predstavljajo ključno oviro za višjo rast delnic. Povišana vrednotenja so odraz pričakovanega okrevanja, pozitivnih revizij napovedi prihodnjega poslovanja in pomanjkanja drugih (cenejših) naložbenih izbir.

Še naprej se krepi gospodarska aktivnost, s čimer so se močno izboljšali kazalci poslovanja podjetij. Izboljšujejo se napovedi gospodarske rasti, s čimer se bo večina razvitih gospodarstev vrnila na ravni poslovanja izpred pandemije prej, kot smo pričakovali. Enako velja za dobičke podjetij. Tako bo na primer agregatni dobiček delniškega indeksa S&P 500 že letos za več kot 15 odstotkov višji kot leta 2019. Hkrati se pričakovanja izboljšanega poslovanja še naprej krepijo. V zadnjem času sicer z nekoliko nižjo močjo, kar utegne nakazovati, da se počasi približujemo vrhu optimizma. Boljši poslovni rezultati bodo izboljšali sliko vrednotenj delniških trgov, kar bo dolgoročneje nudilo podporo delniškim naložbam.

Tudi ključna tveganja ostajajo enaka. V prvi vrsti so povezana z naraščajočimi inflacijskimi pritiski in posledično morebitnim opuščanjem pomoči s strani centralnih bank zaradi potencialnega pregrevanja gospodarstev. Oboje predstavlja pritiske na dvig zahtevanih donosnosti obveznic, ki pa so se v zadnjem času umirili, saj velika večina tržnih udeležencev deli mnenje, da je inflacija zgolj prehodne narave. Zaradi vse višje precepljenosti v razvitih državah tveganja, povezana s pandemijo Covid 19 vse bolj odhajajo v ozadje. Enako velja za geopolitična trenja, ki ostajajo v nespremenjenem statusu s tendenco k izboljšanju odnosov na relaciji ZDA-Kitajska.

Monetarna politika tako ECB kot Feda ostaja spodbujevalna. Na nedavnem sestanku je ECB ohranila nespremenjen obseg pandemičnih odkupov vrednostnih papirjev, torej na povišanih ravneh iz drugega četrtletja. Tudi Fed je denarno politiko do nadaljnjega ohranil nespremenjeno, vendar je s prvimi namigi glede zaostrovanja pričel pripravljati trg na morebitno spremembo. Ocenjujemo, da bodo spremembe postopne ter pospremljene z ustrezno komunikacijo.

Tehnično gledano ostajamo v nevtralnem območju, vendar v trendu rasti kljub povišanim nivojem kazalnikov. Čeprav tehnična slika ni neugodna, pa omejuje prostor za višjo, eksplozivnejšo rast delnic.

Čeprav tehnično gledano naklonjenost delnicam v naslednjih mesecih ostaja na nevtralni ravni je opazen trend izboljševanja domala vseh dejavnikov, ki govorijo v prid delniškim naložbam. Hkrati se je povečala razlika v privlačnosti v primerjavi z obveznicami in denarju. Enako velja za dolgoročni pogled, ki ostaja delniškim naložbam naklonjen.