Naložbeni razredi:

V začetku aprila smo nekoliko ohladili naša pričakovanja glede tveganih naložbenih razredov in tudi obveznic, situacija pa se do danes ni bistveno spremenila. Gibanja na trgih so bila v tem obdobju skladna z našimi pričakovanji. Dvig zahtevanih donosnosti na obvezniških trgih se je nadaljeval, kar pomeni, da se je razlika med vrednotenji delnic in vrednotenji obveznic še dodatno zmanjšala, kar ni dobra popotnica za rast delnic. Glede na lastno zgodovino ostajajo vrednotenja povišana tako pri delnicah kot pri obveznicah. Donosi 10-letnih državnih obveznic perifernih držav v Evropi zdaj že nosijo pozitivno donosnost, vse večji inflacijski pritiski pa lahko zahtevane donosnosti še dodatno dvignejo. Z vidika vrednotenj tako ne moremo ne za obveznice ne za delnice trditi, da ponujajo kratkoročno velik potencial.

Po drugi strani objave poslovnih rezultatov borznih podjetij v prvem četrtletju kažejo v povprečju izjemno robustno sliko. Gospodarske napovedi ostajajo dobre in so se za Evropo še dodatno izboljšale, proizvodne dejavnosti dosegajo močno rast poslovanja, trend izboljšav pa kaže tudi storitveni sektor. Napovedi rezultatov poslovanja podjetij se še naprej izboljšujejo. Boljši poslovni rezultati bodo v prihodnje izboljšali sliko vrednotenj delniških trgov, kar bo dolgoročneje nudilo podporo delniškim naložbam.

Tveganja povezana s pandemijo Covid 19 za kapitalske trge niso več na prvem mestu, precepljenost prebivalstva se hitro dviguje. V ospredje se prebijajo tveganja, povezana z inflacijo in morebitnim opuščanjem pomoči s strani centralnih bank zaradi potencialnega pregrevanja gospodarstev. Oboje predstavlja pritiske na dvig zahtevanih donosnosti obveznic in posledično na pregrevanje tveganih naložbenih razredov. Geopolitična trenja med ZDA in Kitajsko ostajajo prisotna, pojavljajo se tudi nove zaostritve razmer na Bližnjem vzhodu.

Monetarna politika tako ECB kot FED-a za sedaj ostajata spodbujevalni, vendar izgubljata svoj vpliv predvsem na daljšem delu krivulje obveznic. To pomeni, da bi za resnejšo kontrolo donosnosti obveznic morali močno povečati odkupe obveznic, kar ob sočasnem segrevanju gospodarstva ni logičen ukrep. Tako trenutna spodbujevalna politika centralnih bank ostaja bolj varovalo pred volatilnostjo trga, kot nadaljnja spodbuda za rast naložbenih razredov.

Tehnično gledano smo po manjši korekciji oziroma umiritvi rasti v prvi polovici maja prišli v nevtralno območje, ki ne kaže izrazitega signala v nobeno smer.

Naklonjenost delnicam v naslednjih mesecih ostaja na nevtralni ravni in se je že zelo približala naklonjenosti do denarja, na zadnjem mestu je naklonjenost do obveznic. Kratkoročen pogled tako nekoliko odstopa od dolgoročnega, ki ostaja delniškim naložbam naklonjen.