Kitajska: Visoka investicijska privlačnost

Struktura delniškega trga in zanimivi segmenti za investiranjeDržava je zanimiva z vidika velikega števila podjetij, izpostavljenih trendom, ki že zdaj močno vplivajo na življenje ljudi ali pa bodo imeli velik vpliv v prihodnje. Med temi trendi so: rast pomembnosti srednjega razreda (po številu in kupni moči), popularizacija spleta (za delo in prosti čas), razvoj sodobnih tehnologij (računalništvo v oblaku/”na robu”, 5G, umetna inteligenca, alternativna energetika), industrijska revolucija in preskok v fazo 4.0 ter evolucija/revolucija na področju zdravstva.
Poslovanje podjetijRealizirane in napovedane stopnje rasti prihodkov in čistega dobička so nadpovprečne. Neto marža in marža iz poslovanja (EBIT) sta blizu povprečja, dobičkonosnost kapitala in ROIC pa sta nekoliko pod povprečjem. Sposobnost financiranja dolga je na nadpovprečni ravni.
Vrednotenja delnicTrenutna vrednotenja so nekoliko nad povprečjem. Glede na lastno petletno zgodovino so vrednotenja relativno ugodna.
PriložnostiKitajska še vedno beleži visoko gospodarsko rast, pričakujemo pa, da se bo njen vpliv na svetovno gospodarstvo v prihodnje še povečeval. Priložnosti predstavljajo strukturne reforme, ki jih izvaja država, nadaljnja urbanizacija, rast učinkovitosti alokacije kapitala, rast srednjega razreda, investicije v raziskave in razvoj ter razvoj sodobnih tehnologij (5G, umetna inteligenca, sistemi avtomatizirane proizvodnje, avtonomni transport, alternativna energetika, e-baterije in gorivne celice, zdravstvo).
TveganjaTveganja iz naslova trgovinskega in tehnološkega spora z ZDA so se v zadnjem času nekoliko zmanjšala, so pa še vedno prisotna. Nadaljnja deglobalizacija sveta predstavlja določeno tveganje, vendar manjše kot v preteklosti (kitajski notranji trg oziroma notranji trg azijsko-pacifiške regije se razvija). Kot potencialni vir nestabilnosti velja izpostaviti kitajski finančni sistem in odnose z Indijo in Tajvanom. Med dejavniki, ki lahko ogrozijo gospodarsko rast, je treba omeniti staranje prebivalstva in zmanjševanje števila delovno aktivnega prebivalstva ter geografsko in socialno neenakost. Situacija na področju Covid-19 je za zdaj ugodna.
Makroekonomska slikaAgregatna ocena ekonomske aktivnosti se popravlja. Anketni indeksi PMI-ji so se vrnili na ravni pred rekordnimi zdrsi v februarju. Zunanjetrgovinski sektor se krepi. Pozitivni znaki so prisotni tudi na področju proizvodnje in prodaje vozil. Monetarna politika ostaja spodbudna. Država bo zelo verjetno okrepila investicije (za kar ima kapacitete, vprašanje pa je, kako tvegane bodo), kar bo pozitivno vplivalo na gospodarsko rast.

Južna Koreja: Visoka investicijska privlačnost

Struktura delniškega trga in zanimivi segmenti za investiranjeDržava je sicer zanimiva z vidika večjega števila podjetij, ki so aktivna na področju IT, vendar je treba izpostaviti, da so to z redkimi izjemami srednje-velika in manjša podjetja. Hkrati ne moremo mimo dejstva, da so nekatera izmed teh podjetij (predvsem tehnološka in industrijska) dobro pozicionirana na določenih nišnih področjih in so zanimiva za dolgoročno investiranje. Zaradi relativno nizke diverzifikacije strukture delniškega trga ocenjujemo, da je privlačnost države za dolgoročno investiranje povprečna.
Poslovanje podjetijRealizirane in napovedane stopnje rasti prihodkov in čistega dobička so podpovprečne. Po drugi strani imajo tajvanska podjetja nadpovprečno visoke dobičkonosnost kapitala, ROIC, neto marže in marže iz poslovanja (EBIT). Sposobnost financiranja dolga je na podpovprečni ravni.
Vrednotenja delnicTrenutna vrednotenja so relativno ugodna. Glede na lastno petletno zgodovino pa so vrednotenja opazno nad povprečjem zadnjih petih let.
PriložnostiDržava je visoko uvrščena glede na konkurenčnost in enostavnost poslovanja podjetij. Ključna prednost države je visoka raven razvoja in proizvodnje visokotehnoloških izdelkov. Priložnost predstavljajo investicije v raziskave in razvoj ter infrastrukturo.
TveganjaKljučno tveganje predstavljajo odnosi s Kitajsko oziroma morebitno poslabšanje le-teh. Za tajvanska tehnološka in industrijska podjetja potencialno tveganje predstavljata trgovinski in tehnološki spor med Kitajsko in ZDA. Nadaljna deglobalizacija sveta je lahko dodatno tveganje za odprto in izvozno usmerjeno tajvansko gospodarstvo. Med tveganji velja izpostaviti izolacijo države na področju diplomacije. Situacija na področju Covid-19 je za zdaj ugodna.
Makroekonomska slikaAgregatna ocena ekonomske aktivnosti se popravlja. Krepita se izvoz blaga in trgovina na drobno. Izboljšujejo se razmere na trgu dela, kar je dobra novica za zasebno potrošnjo. Avgusta se je izboljšala klima med poslovneži, zaupanje potrošnikov in PMI, kar odraža izboljšanje razmer v zasebnem sektorju.

Tajvan: Srednja investicijska privlačnost

Struktura delniškega trga in zanimivi segmenti za investiranjeDržava je sicer zanimiva z vidika večjega števila podjetij, ki so aktivna na področju IT, vendar je treba izpostaviti, da so to z redkimi izjemami srednje-velika in manjša podjetja. Hkrati ne moremo mimo dejstva, da so nekatera izmed teh podjetij (predvsem tehnološka in industrijska) dobro pozicionirana na določenih nišnih področjih in so zanimiva za dolgoročno investiranje. Zaradi relativno nizke diverzifikacije strukture delniškega trga ocenjujemo, da je privlačnost države za dolgoročno investiranje povprečna.
Poslovanje podjetijRealizirane in napovedane stopnje rasti prihodkov in čistega dobička so podpovprečne. Po drugi strani imajo tajvanska podjetja nadpovprečno visoke dobičkonosnost kapitala, ROIC, neto marže in marže iz poslovanja (EBIT). Sposobnost financiranja dolga je na podpovprečni ravni.
Vrednotenja delnicTrenutna vrednotenja so relativno ugodna. Glede na lastno petletno zgodovino pa so vrednotenja opazno nad povprečjem zadnjih petih let.
PriložnostiDržava je visoko uvrščena glede na konkurenčnost in enostavnost poslovanja podjetij. Ključna prednost države je visoka raven razvoja in proizvodnje visokotehnoloških izdelkov. Priložnost predstavljajo investicije v raziskave in razvoj ter infrastrukturo.
TveganjaKljučno tveganje predstavljajo odnosi s Kitajsko oziroma morebitno poslabšanje le-teh. Za tajvanska tehnološka in industrijska podjetja potencialno tveganje predstavljata trgovinski in tehnološki spor med Kitajsko in ZDA. Nadaljna deglobalizacija sveta je lahko dodatno tveganje za odprto in izvozno usmerjeno tajvansko gospodarstvo. Med tveganji velja izpostaviti izolacijo države na področju diplomacije. Situacija na področju Covid-19 je za zdaj ugodna.
Makroekonomska slikaAgregatna ocena ekonomske aktivnosti se popravlja. Krepita se izvoz blaga in trgovina na drobno. Izboljšujejo se razmere na trgu dela, kar je dobra novica za zasebno potrošnjo. Avgusta se je izboljšala klima med poslovneži, zaupanje potrošnikov in PMI, kar odraža izboljšanje razmer v zasebnem sektorju.

Indija: Nizka investicijska privlačnost

Struktura delniškega trga in zanimivi segmenti za investiranjeDostop do indijskega delniškega trga je močno otežen, saj je seznam za investiranje dostopnih podjetij zelo okrnjen (gre za podjetja, katerih delnice kotirajo v S. Ameriki in Evropi). Zaradi te posebnosti je privlačnost Indije za dolgoročno aktivno investiranje relativno nizka.
Poslovanje podjetijRealizirana rast prihodkov in čistega dobička je podpovprečna, a napovedane stopnje rasti prihodkov in čistega dobička v naslednjih dveh letih so nadpovprečne. Dobičkonosnost kapitala, ROIC, neto marža in marža iz poslovanja (EBIT) so pod povprečjem. Sposobnost financiranja dolga je podpovprečna.
Vrednotenja delnicTrenutna vrednotenja so povprečna. Glede na lastno petletno zgodovino so vrednotenja relativno neugodna.
PriložnostiZ vidika dolgoročnih priložnosti moramo izpostaviti ugodno demografsko sliko, potencialno pozitiven vpliv tujih investicij in uspešnih infrastrukturnih reform. Država je še vedno nerazvita in proces zmanjševanja gospodarskega zaostanka bi lahko pomenil visoko rast na določenih segmentih.
TveganjaMed ključnimi tveganji vidimo neučinkovitost upravljanja države in podjetij, geopolitično tveganje ocenjujemo kot relativno visoko (odnosi Indija-Kitajska, Indija-Pakistan). Kratkoročno in srednjeročno je največje tveganje Covid-19.
Makroekonomska slikaAgregatna ocena ekonomske aktivnosti se še naprej poslabšuje. V 2q2020 se je zgodil močan padec BDP, ki je bil morda hujši od prikazanega (pretok in obdelava podatkov ni na ravni razvitih ekonomij). Potrošnja se je sesedla, enako velja za investicije. K nižjemu upadu BDP sta prispevala državna poraba in neto izvoz. Brezposlenost je rekordna, se pa razmere rahlo izboljšujejo. Anketni indeksi PMI-ji so aprila strmoglavili, od tedaj se krepijo. Težave se kopičijo na področju slabih posojil, kar krči prostor bančnemu sektorju. Vlada pripravlja ukrepe za restrukturiranje dolgov podjetij pri bankah.

Brazilija: Nizka investicijska privlačnost

Struktura delniškega trga in zanimivi segmenti za investiranjeDelniški trg je relativno diverzificiran (moramo pa izpostaviti visok delež podjetij, ki se ukvarjajo s pridobivanjem surovin), vendar z vidika analize posameznih podjetij ocenjujemo, da je privlačnost Brazilije za dolgoročno investiranje relativno nizka.
Poslovanje podjetijRealizirana in napovedana stopnja rasti prihodkov sta podpovprečni, v primeru čistega dobička so tako realizirana rast kot tudi napovedi nadpovprečne. Dobičkonosnost kapitala in ROIC sta nadpovprečna. Neto marža je nekoliko pod povprečjem, marža iz poslovanja (EBIT) pa je nekoliko nad povprečjem. Sposobnost financiranja dolga je podpovprečna.
Vrednotenja delnicTrenutna vrednotenja so blizu povprečja. Glede na lastno petletno zgodovino pa so vrednotenja relativno neugodna.
PriložnostiPost-Covid okrevanje in infrastrukturni projekti v različnih državah so lahko pozitiven dejavnik za Brazilijo, ki je pomembna izvoznica surovin. Privatizacija podjetij je lahko vir rasti konkurenčnosti in rasti uspešnosti poslovanja. Prednost države je tudi relativno diverzificirano gospodarstvo. Ocenjujemo, da je verjetnost, da bo država znala izkoristiti ponujene priložnosti, relativno visoka.
TveganjaDolgoročno gledano največja tveganja predstavljajo neučinkovitost, korupcija, birokracija, visoka neenakost in visoka odvisnost od izvoza surovin. Problem Covid-19 je še vedno aktualen.
Makroekonomska slikaAgregatna ocena ekonomske aktivnosti kaže znamenja solidnega okrevanja. Pozitivni znaki so vidni na področjih izvoza, trgovine na drobno, industrijske proizvodnje in anketnih indeksov PMI. Pričakujemo, da bo okrevanje hromila naraščajoča brezposelnost in nižji dohodki (vpliv na potrošnjo). Šibkejše domače povpraševanje bo ohranjalo uvoz na nizki ravni. Negotove globalne razmere pa bodo vejetno še naprej zavirale tudi izvozno dinamiko. Monetarna politika ostaja spodbudna. Ključne obrestne mere do konca 2020 najbrž ne bodo več spreminjali. Strošek dolga narašča, kar opozarja vlado, da mora brzdati porabo in se vrniti k stabiliziranju fiskalnih temeljev. Ocenjujemo, da Braziliji zmanjkuje prostora za nadaljnje spodbude in ukrepe.

Južna Afrika: Nizka investicijska privlačnost

Struktura delniškega trga in zanimivi segmenti za investiranjeDelniški trg je relativno diverzificiran. Kot posebnost izpostavimo visok delež podjetja Naspers in surovinskih podjetij. Z vidika analize posameznih podjetij ocenjujemo privlačnost J. Afrike za dolgoročno investiranje kot relativno nizko.
Poslovanje podjetijRast prihodkov in čistega dobička v zadnjih petih letih je nadpovprečna, napovedane stopnje rasti pa so podpovprečne. Dobičkonosnost kapitala, ROIC, neto marža in marža iz poslovanja (EBIT) so nadpovprečni. Sposobnost financiranja dolga je podpovprečna.
Vrednotenja delnicTrenutna vrednotenja in vrednotenja glede na lastno petletno zgodovino so ugodna.
PriložnostiPriložnost za rast predstavljajo strukturne reforme, ureditev situacije na področju dobave elektrike, rast učinkovitosti državnih podjetij, uspešna borba s korupcijo ter rast investicij. Po drugi strani, ocenjujemo, da J. Afrika danih priložnosti ne bo izkoristila v celoti.
TveganjaKljučno tveganje predstavlja odvisnost od izvoznega sektorja, predvsem surovine. Velik problem predstavljajo korupcija, neučinkovitost upravljanja podjetij ter negotovost na področju dobave elektrike. Politične razmere vztrajno zavirajo nujno potrebne reforme. Situacija na področju Covid-19 za zdaj ni problematična.
Makroekonomska slikaAgregatna ocena ekonomske aktivnosti ostaja pri oceni šibko. Država se že nekaj časa nahaja v recesiji. Zaupanje ostaja šibko tako med potrošniki kot tudi med poslovneži. Revščina se znova krepi. Trg dela je izjemno šibek. Naložbe zasebnega sektorja ostajajo skromne oziroma se krčijo. Industrijska proizvodnja in trgovina na drobno se krčita. Le proizvodni anketni indeks PMI se je avgusta močno okrepil in daje upanje. Medtem, ko se bo zaradi kitajskega povpraševanja rudarski sektor lažje pobral iz recesije, bosta turizem in avtomobilski sektor potrebovala več časa. Ob tem je treba izpostaviti, da centralna banka nima veliko prostora za dodatna nižanja obrestne mere, kar predstavlja dodatni zaviralni dejavnik že tako šibkega gospodarska okrevanja.

Rusija: Nizka investicijska privlačnost

Struktura delniškega trga in zanimivi segmenti za investiranjeDelniški trg je relativno nediverzificiran (visok delež surovinskih podjetij). Tudi z vidika analize posameznih podjetij ocenjujemo, da je privlačnost Rusije za dolgoročno investiranje relativno nizka.
Poslovanje podjetijRealizirane in napovedane stopnje rasti prihodkov in čistega dobička so podpovprečne. Dobičkonosnost kapitala in ROIC sta povprečna, medtema ko sta neto marža in marža iz poslovanja (EBIT) nadpovprečni. Sposobnost financiranja dolga je povprečna.
Vrednotenja delnicTrenutna vrednotenja so ugodna, medtem ko so glede na lastno petletno zgodovino vrednotenja nekoliko nad povprečjem.
PriložnostiPriložnost predstavljajo strukturne reforme in liberalizacija države, zmanjšanje vpliva države na gospodarstvo, uspešna borba s korupcijo, rast investicij ter umik mednarodnih sankcij. Verjetnost, da bo Rusija izkoristila priložnosti, ki jih ima, je po našem nizka.
TveganjaZ vidika tveganj moramo izpostaviti neučinkovitost upravljanja države in podjetij, korupcijo, močno odvisnost od izvoza surovin, visoka geopolitična tveganja, mednarodne sankcije, vmešavanje države v poslovanje podjetij ter neugodno demografsko sliko. Problem Covid-19 je še vedno aktualen, vendar je vpliv na gospodarsko rast manjši kot v primeru držav iz evroobmočja.
Makroekonomska slikaAgregatna ocena ekonomske aktivnosti se popravlja. Gospodarska rast bo odvisna predvsem od potrošnje gospodinjstev, ki se ohlaja. Proizvodni anketni indeks PMI je bil avgusta najvišji v zadnjem letu in pol, storitveni PMI pa je avgusta ostal blizu julijske ravni, ki je bila najvišja v zadnjih desetih letih. Zaradi omejenega dostopa do ugodnejših finančnih virov (tujih), se krepijo težave z likvidnostjo bančnega sistema. Pričakujemo šibkost na področju izvoza. Kot pozitivni dejavnik je treba omeniti, da Rusija ima prostor za fiskalne in monetarne spodbude.