Inflacijska pričakovanja in krivulja donosnosti:

Ameriška 10-letna inflacijska pričakovanja se še vedno zadržujejo na dolgoletno visokih ravneh (2,4%), medtem, ko se evropska na podlagi pozitivnih revizij gospodarske rasti še vzpenjajo proti 2%. Z vidika umirjanja PMI indikatorjev, dosežene visoke gospodarske rasti (Q2 2021 – Q2 2022) ter julijskega znižanja krivulje donosnosti v ZDA in Evropi je pričakovati, da se bosta gospodarska rast s tem pa verjetno tudi rast inflacijskih pričakovanj slej kot prej začeli umirjat. Ne glede na to kolikšen bo vpliv novega vala okužb v jesenskih mesecih na gospodarstvo je stabilizacija gospodarske rasti pričakovana že zaradi visoke pretekle rasti oziroma zaradi doseženih visokih izhodiščnih nivojev. Ključno pri tem bo, da ECB in Fed ne bosta prehitro zmanjšali monetarne podpore, da se pri umirjanju gospodarske rasti ne bi soočili s poslabšanimi finančnimi pogoji in prenizko inflacijo. Zato je tudi ECB na svojem zadnjem zasedanju z zelo previdno retoriko napovedala, da v zadnjem kvartalu načrtuje le zmerno zmanjšanje odkupovanja obveznic (z 80 na cca. 65 milijard € na mesec). Naslednja, ki se bo opredelila do tega vprašanja, bo verjetno Fed, sicer pa smo pri določenih centralnih bankah že priča t. i. »taperingu«, na določenih trgih v razvoju pa celo dvigovanju ključnih obrestih mer.

V zadnjem kvartalu leta pričakujemo ponovno moment ustavitve okrevanja in znižanje krivulje donosnosti zaradi verjetno šibkejših finančnih in ekonomskih indikatorjev kot v preteklih šestih mesecih. Ob tem je potrebno izpostaviti Kitajsko, katere ekonomski indikatorji (PMI) so že občutno nizki, kar pa se do sedaj niti ni odsevalo v ZDA in Evropi. Kot alternativa ali dodatek državnim obveznicam postajajo ponovno zanimive ameriške državne obveznice, tako z vidika nominalne donosnosti kot z valutnega vidika.

Kreditno tveganje:

Odločitev ECB glede zmanjšanja odkupovanja obveznic bi lahko imela za posledico nekolikšno povečanje podjetniških kreditnih pribitkov, ni pa nujno, saj apetit po podjetniških obveznicah ostaja. Kreditni pribitki namreč ostajajo še vedno nizki, ker se je vrednost podjetniških obveznic letos zniževala zgolj zaradi dviga netvegane donosnosti. Ob ponovnem zniževanju krivulje bodo državne obveznice periferije (Italija, Španija) med najbolj zanimivimi. Kot alternativa ali dodatek »non-core« obveznic postajajo ponovno zanimive obveznice trgov v razvoju, denominirane v dolarjih in sicer tako z vidika nominalne donosnosti kot z valutnega vidika.

Alokacija Q4 2021:

Ključno tveganje alokacije je nadaljevanje dvigovanja krivulje donosnosti zaradi rahlega monetarnega zaostrovanja s strani ECB in po pričakovanjih tudi s strani Feda, v kolikor bi slednja negativno presenetila trge z vidika tempiranja in obsega taperinga.