Naložbeni razredi:

Delnice – NADTEHTAJ
Obveznice – NEVTRALNO
Denar – PODTEHTAJ

Vrednotenja na kapitalskih trgih ostajajo v zgodovinskem kontekstu na zelo visokih ravneh. Kratkoročna slika je zaradi tega zahtevnejša, predvsem zaradi zaprtja velikega dela gospodarstev, kar se zna nadaljevati še v prvi polovici leta 2021. A optimizem pri napovedih ostaja na visokih ravneh, naložbenih alternativ pa praktično ni. Zato bo pritisk na nakup tveganih naložbenih razredov ostal povišan. Večjo normalizacijo pri vrednotenjih bomo videli v drugi polovici leta, največ na račun rasti dobičkov podjetij po izhodu iz pandemije. Vrednotenja, čeprav povišana, pa so v odnosu do naložbenih alternativ povsem v povprečju. Cene obveznic so nekoliko pregrete, prostora za zniževanje donosnosti do dospetja praktično ni. Kljub temu je kratkoročna slika pri obveznicah nevtralna, saj bo nadaljevanje monetarnih stimulacij držalo kratkoročnejši del krivulje donosnosti nizko, dolgoročnejši del krivulje donosnosti pa zna biti pod pritiskom zaradi dviga pričakovanj o dolgoročnih obrestnih merah. Dodatno zapiranje obrestnih razlik pri bolj tveganih obveznicah (High Yield) je še vedno možno.

Zadnji kvartal leta 2020 je prinesel razmeroma dobre rezultate poslovanja podjetij, ki so bili povprečju nad pričakovanji. Kljub podaljševanju obdobja zapiranja gospodarstev osnovni scenarij še vedno vključuje izhod iz pandemije in polni zagon v drugi polovici leta 2021. Pozitivne revizije prihodnjega poslovanja se nadaljujejo, napovedi podjetij ostajajo razmeroma optimistične. Zadolženost držav, ki poslabšuje fundamentalno sliko pri državnih obveznicah, še ni na agendi državnih voditeljev, ravnanje podjetij pa je še vedno konzervativno.

Tveganja, da se osnovni scenarij spremeni, so vedno prisotna. Vsak dan se srečujemo z novimi vprašanji, povezani z razvojem pandemije, morebitno mutacijo virusa. Disrupcijo lahko povzroči npr. režim na Kitajskem, v Rusiji. Vendarle še vedno menimo, da so mnoga trenutno prisotna tveganja bistveno manjša kot pred meseci, posledično vidljivost pozitivnega razvoja dogodkov večja.

Na področju monetarne in fiskalne politike večine gospodarstev ni večjih sprememb. ECB in FED svoje napovedi stimulativne politike ohranjata nespremenjene, napovedujejo se celo rekordni stimulativni paketi. S tem se na trgih ohranja visoka likvidnost in apetit po tveganjih.

Kratkoročni tehnični kazalniki so se pri manjši korekciji ob koncu januarja umaknili iz pregretega območja, ostajajo pa na povišanih ravneh. V naslednjem kratkoročnem obdobju pričakujemo nadaljnjo zmerno rast trga. Ob večji rasti bi lahko zopet prešli v pregreto območje.

Končna ocena je narejena na podlagi zgoraj omenjenih dejavnikov. Skupna ocena za naslednje kratkoročno obdobje (1-2 meseca) je pozitivna do delnic, nevtralna do obveznic ter negativna za denar.