Regije: 

ZDA – NADTEHTAJ
Evropa – PODTEHTAJ
Trgi v razvoju – NADTEHTAJ
Japonska – PODTEHTAJ 

  • ZDA: ne glede na to, kdo bo novoizvoljeni predsednik, bo politika države podobna. Če zmaga Biden, lahko pričakujemo ogromen sveženj fiskalne pomoči in višje davčne stopnje. Makroekonomska kondicija ZDA je solidna, opažamo ponovno rast dobičkov podjetij. Svet sprejema digitalizacijo, kjer sta v prednosti ZDA in Kitajska. Ekonomija je v ZDA pomemben element, zato zapiranje gospodarstva ne pride v poštev. Tudi na račun Covid-19 so naložbeno gledano ZDA v prednosti pred Evropo. Največje tveganje v ZDA bi bila morebitna politična kriza, v primeru, da obstoječi predsednik ne bi priznal poraza ter bi se saga nato lahko vlekla po sodišču.
  • Evropa: pričakujemo nove ukrepe s strani ECB in posameznih držav, evropske naložbe imajo ugodna vrednotenja. V Evropi je v teku drugi val Vocid-19, evropsko gospodarstvo se najbolj zapira, zato je že tako nizka rast pod vprašajem. Storitveni sektor je zelo na udaru, kar kažejo tudi vrednosti PMI-jev, in je najbolj ohromil rast BDP že ob izbruhu virusa; skrb vzbuja dejstvo, da se nekaterim podjetjem ni uspelo »pobrati« niti po prvem valu. Evropa je podobno kot Japonska bolj izvozno usmerjena, kar ji ob trenutni ohromljeni mednarodni trgovini ne gre na roko. V Evropi so ogromne razlike med gospodarstvi na severu in jugu, zato se tudi težje pride do dogovorov, in ne izključujemo  okrevanja v obliki črke »W«.
  • Trgi v razvoju: regija se deli na države dveh hitrosti: Kitajska, Tajvan, Južna Koreja, Hong Kong na eni strani, ter Indija, Brazilija, Rusija na drugi strani. Kitajska, ki ima največjo utež na trgih v razvoju, je v odlični kondiciji, Covid-19 je pod kontrolo, ima močan notranji trg, ki naj bi se še krepil, ter konkretne in dobro usmerjene spodbude s strani države. Zaveza vodstva za naslednjih 5-ih letih je postati čim bolj neodvisna država, kar pomeni tudi krepiti digitalizacijo, proizvodnjo čipov, in ostalo visoko tehnologijo. Kitajska je podobno kot ZDA v prednosti pred Evropo, ker ima v svoji strukturi več proizvodnje in manj storitev. Kitajska ima trenutno tudi največ prijavljenih patentov, nadaljuje s politiko migriranja prebivalstva iz ruralnega v urbana okolja, kar občutno pripomore k rasti GDP.
  • Japonska: v državi sta izredno ohlapna monetarna in fiskalna politika, Covid-19 je relativno pod kontrolo. Po drugi strani jih pestijo negativna makroekonomska slika, demografska slika, slabše vrednosti PMI-jev, zaostanek v procesu digitalizacije, ter dejstvo, da so izvozno usmerjena država … Tveganje predstavlja Covid-19 (razmah po Tokiu, ki je največje mesto na svetu, bi imel negativne posledice za državo). V primeru negativnih korekcij na trgu je lahko Japonsk dokaj varno pribežališče.