Na obvezniških trgih je monetarna politika v zahodnih državah še vedno super stimulativna (QE v polnem teku) zaradi »korona« recesije in potrebe po spodbuditvi okrevanja gospodarstev. Zaradi faze okrevanja ekonomij v nov gospodarski cikel, je za september še naprej smiselna pro-ciklična obvezniška alokacija.

OBRESTNO TVEGANJE
Smiseln je nevtralni duration, saj so po eni strani donosnosti (še posebej realne) zgodovinsko zelo nizke (ECB ne namerava iti pod -0,5%) in bi glede na momentu cikličnega okrevanja morale postopoma rasti, po drugi strani pa je njihova rast še naprej lahko ovirana zaradi izvajanja QE programov in zaveze centralnih bank k ohranitvi nizkih obrestnih mer, kar lahko ob dvigovanju inflacijskih pričakovanj še bolj potisne realne donosnosti v minus. Ob dvigu donosnosti zaradi izboljšanja ekonomskih razmer in pričakovanj bi bile bolj tvegane obveznice tudi manj občutljive na negativne korekcije.

KREDITNO TVEGANJE
Glede na rast apetita po tveganju, poplavo likvidnosti in iskanje višjih donosnosti na trgu se je smiselno še naprej izpostaviti višjemu tveganju preko bolj tveganih podjetniških (HY) ali državnih obveznic (non-core) na račun manjšega deleža »core« državnih in AAA podjetniških obveznic.

CIKLIČNE/NECIKLIČNE OBVEZNICE
Ciklične obveznice trenutno ponujajo še vedno višjo donosnost zaradi večje občutljivosti na trenutno recesijo kot neciklični sektorji. Ker se z nadaljevanjem okrevanja povečuje verjetnost okrevanja poslovanja cikličnih sektorjev, se je smiselno nekoliko bolj izpostaviti cikličnim sektorjem, ki nosijo večji kreditni pribitek na zahtevano donosnost.
Tveganje taktične alokacije je v ponovnem poslabšanju sentimenta na trgu, bodisi zaradi hitrega povečanja okužb in strožjih karantenskih ukrepov, ali ponovnih politični eskalacij med ZDA in Kitajsko.