V Q3 so netvegane donosnosti in na splošno donosnosti osrednjih državnih obveznic uspele zdržati pritiske vsakega poskusa dviga zaradi številnih cikličnih dejavnikov, ki govorijo v prid višjim zahtevanim donosnostim, kot so: okrevanje ekonomske aktivnosti iz recesije, dvig inflacijskih pričakovanj, rast delniških indeksov in cen nafte ter zniževanje volatilnosti na delniških trgih. Razlog za to ostaja ultra-sproščena monetarna drža centralnih bank, ki stojijo naproti splošnemu dvigovanju zahtevanih donosnosti bodisi z podaljševanjem ročnosti defakto ničelne ključne obrestne mere (FED), preučevanjem implementacije negativne o.m. (BOE), ali samo ohranjanjem QE programa (ECB). Ob koncu kvartala je k temu prispevala še nekoliko povečana negotovost zaradi povečevanja okužb in pesimizma glede možnosti dogovora glede Brexita pred 1. oktobrom.

OBRESTNO (REALNO + INFLACIJSKO) TVEGANJE
Smiselno ostaja vztrajanje v nevtralnem trajanju (duration), saj so po eni strani netvegane zahtevane donosnosti (še posebej realne) zgodovinsko zelo nizke (ECB zaenkrat ne namerava iti pod -0,5%) in bi glede na momentum cikličnega okrevanja morale postopoma rasti, po drugi strani pa je njihova rast ovirana zaradi izvajanja QE programov, zavez centralnih bank k ohranitvi nizkih obrestnih mer ter ponovne stabilizacije inflacijskih pričakovan in cene nafte v septembru.

Tveganje navzgor: Gledano ciklično je zaradi nadaljnjega postopnega okrevanja ekonomij še naprej pričakovati ponovne poskuse dvigovanja zahtevanih donosnosti, vendar večje v ZDA kot v EU, saj bo v EU apreciacija evra verjetno ponovno postala cokla za okrevanja EU gospodarstva. Prihod cepiva bi lahko sprožil opaznejši »risk-on« moment s sektorsko rotacijo (iz necikličnih v ciklične) in ponovnim poskusom okrevanja zahtevanih donosnosti.

Tveganje navzdol: Ovira za nadaljnje okrevanje gospodarstev in pozitivnega sentimenta na trgih ostaja širjenje okužb novega virusa (zimski val) in posledični novi ukrepi držav, kar bi ohladilo ekonomsko okrevanje ter na trgih dodatno znižalo zahtevane donosnosti predvsem osrednjih državnih obveznic v pričakovanju še dodatnih ukrepov centralnih bank.

Nevtralno: Ameriške volitve in Brexit ostajajo večji dejavnik presenečenja, saj v vmesnem času lahko še marsikaj spremeni izid obeh dogodkov. Možen občutnejši »risk-on« ali »risk-off« dogodek za trge.

KREDITNO TVEGANJE
Zaradi ultra ohlapne monetarne drže centralnih bank, rasti apetita po tveganju, poplave likvidnosti in iskanja višjih donosnosti na trgu se je smiselno še naprej toda v manjši meri in selektivno izpostaviti višjemu tveganju, bodisi preko bolj tveganih podjetniških (HY) ali državnih obveznic (non-core) na račun manjšega deleža »core« državnih in AAA podjetniških obveznic.

CIKLIČNA/NECIKLIČNA ALOKACIJA
Ciklične obveznice trenutno ponujajo še vedno višjo donosnost zaradi večje občutljivosti na trenutno recesijo kot neciklični sektorji. Gospodarska aktivnost se je v tretjem kvartalu verjetno izvlekla iz recesije, vendar je še daleč od tega, da bi delovala s polno zmogljivostjo. Z nadaljevanjem okrevanja je pričakovati tudi nadaljnje okrevanje poslovanja cikličnih sektorjev, zato ostaja še vedno smiselno selektivno iskati donos v cikličnih sektorji, ki nosijo večji kreditni pribitek na zahtevano donosnost.

Taktično gledano se povečana volatilnost in malo povišani kreditni pribitki v septembru lahko zavlečejo še v oktober in november zaradi povečevanja okužb z virusom in negotovosti glede Brexit dogovora. Vendar je ob večji povečani negotovosti pričakovati tudi ponovno ukrepanje centralnih bank.

Tveganje strateške alokacije je sicer v ponovnem poslabšanju sentimenta na trgu, bodisi zaradi hitrega povečanja okužb in strožjih karantenskih ukrepov, slabih novic glede prihajajočih cepiv, trdega Brexita ali ponovnih politični eskalacij med ZDA in Kitajsko.