2q 2021
NADTEHTAJ: potrošne dobrine, IT, komunikacijske storitve
NEVTRALNO: zdravstvo, finance, nepremičnine, industrija, surovine in materiali
PODTEHTAJ: osnovne potrošne dobrine, energija, oskrba

Sektorska »otvoritev« letošnjega leta je potekala skladno s pričakovanji – nadpovprečno donosni so bili ciklični sektorji, medtem ko so se slabše odrezali sektorji, katerih poslovanje ni dosti odvisno od faze gospodarskega cikla. Pozitivno sta presenetila sektorja finance in energija, ki sta na ramenih rastoče cene nafte in zahtevanih donosnosti državnih obveznic vidno zvišala cenovne količnike iz rekordno nizkih ravni. Donosnost ostalih sektorjev se je odvila po naših pričakovanjih: nadpovprečno donosna sta bila sektorja industrija ter surovine in materiali, med najmanj donosnimi sektorji pa smo našli osnovne potrošne dobrine, zdravstvo ter oskrbo. V nadpovprečno donosnem četrtletju so vlagatelji nekoliko »pozabili« na sektor IT, ki je bil med manj donosnimi sektorji, a še vedno s skoraj 5-odstotno donosnostjo (do 29. marca). Donosnost podjetij IT se je po izjemnem prelomu leta letos nekoliko ohladila tudi na trgih v razvoju (predvsem na Kitajskem).

Generalne sektorske alokacije za prihajajoče obdobje ne spreminjamo. Pričakovanja gospodarskega okrevanja za leto 2021 so se v prvih treh mesecih ohranila, ponekod celo okrepila. Kot ugotavljamo v pregledu makroekonomskih razmer, se ocena ekonomske aktivnosti za ZDA izboljšuje, pričakujemo dvig zaupanja med potrošniki, ki bo vodilo tudi do zvečane potrošnje. Nekoliko zamaknjeno je okrevanje evro območja, predvsem zaradi razmaha 3. vala pandemije, ki povzroča zapiranja gospodarstev. Na drugi strani pa vse kaže, da se je Kitajski uspelo popolnoma izviti iz primeža pandemije. Napovedi kažejo na izjemen odboj gospodarstva v 2021. Vse to podpira vztrajanje v ciklični alokaciji oziroma vsaj izogibanju defenzivnih sektorjev.

Pogled na tečajnico donosnosti panog razkrije, da so ponekod vlagatelji s stavami na ciklične sektorje oziroma panoge vendarle nekoliko pretiravali. Tako so se nadpovprečno podražile številne podpanoge znotraj sektorja industrije (npr. kmetijska mehanizacija, gradbeni stroji, letalski prevozniki), potrošnih dobrin (gospodinjske trajne dobrine, proizvajalci avtomobilskih komponent…), pa tudi surovine in materiali (predvsem gradbeni materiali). Jakost rasti omenjenih segmentov vzbuja nekaj nelagodja, ki ga bodo odpravili rastoči rezultati poslovanja. Do takrat smo naklonjenost posameznim segmentom nekoliko znižali.

Skladno z opisanim za drugo letošnje četrtletje priporočamo nadtehtanje naslednjih sektorjev:

  • informacijska tehnologija (IT): sektor, ki je zgled »quality« in »growth« naložb je bil v prvem delu leta zanemarjen. Skladno z vsesplošnim okrevanjem je bilo »bega« vlagateljev h kakovosti in rasti vse manj, s čimer so tehnološka podjetja izgubila nekaj lanskega blišča. Hiter razvoj dogodkov (ki so ga spremljale tudi rastoče zahtevane donosnosti državnih obveznic) se bo po našem mnenju v drugem četrtletju nekoliko ustavil. Vrednotenja nekaterih nadpovprečno donosnih panog, 3. val pandemije in nadzor zahtevanih donosnosti s strani centralnih bank bodo zopet dvignili privlačnost fundamentalno robustnih sektorjev, kot je tudi IT. Trenutno brez IT-ja praktično ni razvoja v nobeni panogi. Še naprej priporočamo tudi višjo izpostavljenost panogi polprevodnikov;
  • komunikacijske storitve: podobno razmišljamo tudi pri panogi komunikacijskih storitev. Umiritev rasti zahtevanih donosnosti bo zvišala privlačnost socialnih medijev, spletnih iskalnikov, video vsebin in industrije igric. Zaradi ukrepov regulatorja smo bolj previdni pri tem sektorju na trgih v razvoju, medtem ko v ZDA ne pričakujemo bistvenih negativnih učinkov protimonopolnih iniciativ zoper tehnološke velikane (Google, FB);
  • potrošne dobrine: omenili smo prekupljenost nekaterih segmentov sektorja potrošnih dobrin, a na drugi strani opažamo večji prodajni pritisk na delnice spletnih trgovin, kjer menimo, da bodo večje priložnosti v prihodnje. Čas je, da si avtomobilska panoga nekoliko oddahne.

Manj privlačni ostajajo tradicionalno defenzivni sektorji:

  • osnovne potrošne dobrine: znotraj sektorja ohranjamo višjo izpostavljenost evropski regiji in panogi pijač (predvsem brezalkoholnim), ki jo je Covid-19 nadpovprečno prizadel. Sektor sicer kaže večjo preprodanost in zgodovinsko nizke relativne kazalnike, a smo v razmerah gospodarskega okrevanja, ko ne bi želeli špekulirati o tehničnih vzorcih manj atraktivnega sektorja;
  • oskrba: sektor še vedno predstavlja »value« zgodbo z nizkimi cenovnimi količniki in nadpovprečno dobičkonosnostjo, a ima razen morebitne ekspanzije cenovnih količnikov precej omejen potencial rasti. Nekaj priložnosti sektor ponuja na področju obnovljivih virov energije, v okviru splošnih obetov večje elektrifikacije pa smo naklonjeni tudi panogi proizvodnje električne energije.
  • energija: sektor je bil najdonosnejši v prvem letošnjem četrtletju in imel enega redkih svetlih obdobij zadnjih 10 let, ko je sicer za splošnim indeksom zaostal za kar 70 odstotnih točk! Padec dobička podjetij iz sektorja se je ustavil, obrat pa ni gotov. Še vedno ne pričakujemo bistvene rasti povpraševanja po nafti na srednji/dolgi rok, kar smo med drugim že utemeljevali z višjim deležem elektrifikacije avtomobilov, deleža alternativnih virov energije… Opozarjamo na šibkejši položaj ameriških proizvajalcev nafte iz skrilavcev, ki v primerjavi z integriranimi proizvajalci in državnimi naftnimi podjetji potrebujejo višje cene nafte za dobičkonosno poslovanje. Znotraj sektorja vidimo manj težav za evropske integrirane proizvajalce, pa tudi za proizvajalce zemeljskega plina.

Za ostale sektorje priporočamo nevtralno izpostavljenost. Znotraj sektorja surovine in materiali priporočamo večji delež specialnih kemičnih proizvajalcev in proizvajalcev plina. Ameriška podjetja iz sektorja so bistveno manj prizadeta zaradi Covid-19 od evropskih, na ponovno odpiranje gospodarstev se je najbolj odzvala rudarska panoga, infrastrukturni projekti pa poganjajo delnice proizvajalcev gradbenega materiala. Naklonjenost sektorju industrije smo zmanjšali predvsem zaradi visokih vrednotenj, ki so močno izven tradicionalnih okvirjev. Nevtralno alokacijo priporočamo tudi za sektor financ, ki ima zahtevno tehnično sliko, predvsem v luči pričakovane stabilizacije rasti zahtevanih donosnosti državnih obveznic. Spodbudne novice lahko pričakujemo v smislu sprostitve izplačila dividend in odkupov lastnih delnic. Nekoliko smo zvišali naklonjenost sektorju nepremičnin, ki zanimivo ni »trpel« v času dviga zahtevanih donosnosti. Bolj smo naklonjeni naložbam v Evropi, stava na ponovno odpiranje gospodarstev pa podpira tečaje delnic hotelskih in zdravstvenih REIT-ov. Težave s trgovskimi in pisarniškimi nepremičninami bodo po našem mnenju vztrajale do 2022. V sektorju zdravstva stavimo na panogi zdravstvenih storitev in zdravstvene opreme, na kateri je pandemija negativno vplivala, manj privlačni pa sta panogi farmacevtskih in biotehnoloških podjetij. Bidnova reforma (ki gre v smer splošnega zdravstvenega pokritja) bi lahko imela pozitiven vpliv na sektor, ki sicer že leto dni zaostaja za splošnim indeksom. Sicer pa imajo podjetja iz sektorja dober finančni položaj, ohranjajo dividende, opažamo tudi potencial za M&A.