Nadaljnji dvig zahtevanih donosnosti obveznic je negativno vplival na privlačnost delnic v primerjavi z obveznicami, vendar sta na drugi strani korekcija na delniškem trgu in dvig revizij poslovanja izboljšala pričakovano donosnost delnic. Efekta se izničita, zato z vidika vrednotenj ostaja pogled nespremenjen, torej nevtralen.

Nadaljevala se je rast cen energentov in električne energije, kar dviguje inflacijska pričakovanja. Na trgu obveznic smo videli nadaljevanje dvigov zahtevanih donosnosti in posledično padce cen obvezniških indeksov, kreditni pribitki podjetniških obveznic pa so začeli nekoliko naraščati.

Fundamentalni kazalniki poslovanja so z avgustom in septembrom dosegli ravni, katere bo težko močneje preseči. Analitske revizije poslovanja so v septembru in oktobru zopet bolj optimistične, predvsem za leto 2022 se napovedi poslovanja konkretno izboljšujejo. Nevarnost za poslovanje predstavljajo visoke cene energije (nafta, elektrika, plin), materialov, dvig rasti plač ob hkratni upočasnitvi dinamike gospodarske rasti. Obstaja povišana verjetnost, da se bodo ti dejavniki v prihodnjih mesecih odrazili v nižjih pričakovanjih pri poslovanju podjetij, zaradi česar na tem segmentu nekoliko znižujemo oceno.

Tveganja gospodarskega upočasnjevanja se stopnjujejo, na kar pričajo manj spodbudne gospodarske objave od pričakovanj. Pri nekaterih ekonomistih se za svetovno gospodarstvo pojavljajo opozorila pred stagflacijo (stagnacijo gospodarstva ob visoki inflaciji). Za take napovedi je po našem mnenju prezgodaj, kljub temu pa inflacijski pritiski za zdaj ostajajo povišani. Tveganja povezana z delta različico covid-19 so se nekoliko umirila, vendar popolne normalizacije razmer zaenkrat ni na vidiku.

Obstaja velika verjetnost, da bo monetarna politika v prihodnjih mesecih postala manj stimulativna kot je danes, kljub temu pa bo še vedno ugodno vplivala na likvidnost na kapitalskih trgih. Če se uresničijo slabši gospodarski podatki od napovedanih, pa je zelo verjetno, da bo politika centralnih bank ostala nespremenjena – torej močno spodbujevalna. Gospodarske napovedi finančnih organizacij se sicer nekoliko znižujejo za letošnje leto, za naslednje pa izboljšujejo.

Tehnični kazalniki so na kratko obdobje spodbudni zaradi manjše korekcije borznih trgov, na srednjeročno obdobje pa bolj nevtralni. Verjetno sama tehnična slika ne bo sprožilec močnejše korekcije na trgih, za to bi se morala močneje uresničiti nekatera tveganja, ki smo ji prej omenjali.

Naklonjenost delnicam sicer ostaja večja kot do obveznic ali denarja, zamenjal pa se je vrstni red med denarjem in obveznicami. Pričakujemo da bo pritisk na dvig zahtevanih donosnosti bolj negativno vplival na gibanje cen obveznic, kot znaša negativna obrestna mera denarja. Alokacije se še naprej nahajajo v nevtralnem območju, obveznice pa so po novem manj preferenčen naložbeni razred. Dolgoročni pogled ostaja delnicam naklonjen.