Rangiranje agregatnih makroekonomskih razmer v ključnih regijah (»BIG 4«):

1. Evroobmočje
2. ZDA
3. Kitajska
4. Japonska

ZDA

Agregatna ocena ekonomske aktivnosti za ZDA se izboljšuje, dinamika dobiva pospešek. BDP je v 1q/2021 zabeležil 6,4-odstotno rast (na letni ravni), v 2q/2021 se pričakuje višja od 8%. Ključni prispevek k rasti je imela zasebna potrošnja. Pandemija prehaja pod nadzor, s tem pa se vzpostavljajo pogoji, da ponovno zaživi storitveni sektor. To pomeni dodatni pospešek ekonomski dinamiki, ki bo še naprej temeljila na potrošnji, podprti z rekordnimi prihranki. Inflacija je 4/2021 zabeležila rast 4,2% (na letni ravni). V primerjavi s prejšnjimi meseci je višja predvsem zaradi baznega učinka (pred letom dni je ekonomijo hromil izbruh koronavirusa, inflacija je znašala zgolj 0,3%). Jedrna (core) inflacija (brez živil in energentov) se je ustavila pri 3% (skoraj 2-krat višja kot pretekli mesec). Inflacija buri duhove. Trenutno rast cen lahko v pretežni meri pripišemo baznemu učinku. Obstajajo pa tudi drugi razlogi. 4/2021 je brezposelnost znašala 6,1%, slabše od pričakovanih 5,8% (pred letom dni 14,8%). Tako velika »zmota« v pričakovanjih je redkost. Morda gre za napako zaradi vzorčenja, ki bo popravljena ob naslednji objavi, morda so v ozadju spodbude, ki mnoge odvračajo od želje po zaposlitvi (ukinjene bodo septembra), morda je težava pri ženskemu delu delovno aktivne populacije, zaradi potrebe po skrbi za otroke (zato je Biden predlagal subvencije za otroško varstvo), morda resne težave podjetij z nabavnimi viri, … Kakor koli, vlada je poročala, da je bilo v aprilu ustvarjenih le 266 tisoč novih delovnih mest, pričakovanih je bilo milijon. Razmere na trgu dela se sicer izboljšujejo, pot do polnega okrevanja bo še dolga. Pričakujemo postopno nadaljnjo krepitev sentimenta potrošnikov in s tem dobre obete za potrošnjo do sredine leta 2022. Trgovina na drobno se dobro razvija, v 3/2021 je (tudi) zaradi baznega učinka zabeležila kar 27,7-odstotno rast na letni ravni (športna oprema +24%, oblačila +18%, motorna vozila +15%,..). Tudi 1.400 USD, ki so jih američani začeli prejemati sredi marca, je prispevalo svoje, poleg pospešenega cepljenja, odpiranja storitvenega sektorja in izboljšanja vremenskih pogojev. Industrijska proizvodnja postopoma zapolnjuje vrzel, povzročeno z izpadom zaradi pandemije. Pojavljajo se številna podjetja, ki imajo težave pri iskanju kadrov ustreznega profila. Skupaj s pomanjkanjem materialov in komponent, bi lahko podjetjem že na kratek rok povzročilo težave pri ohranjanju nemotenega poslovanja. PMI – ji so v območju ekspanzije in na visokih ravneh. Na kratek rok pričakujemo relativno stabiliziranje indikatorjev. Nepremičninski trg še naprej odraža odpornost. Zunanjetrgovinska dejavnost se krepi. Vrednost izvoza in uvoza vztrajata v rastočem trendu. Na zadnjem (aprilskem) zasedanju je FED ohranil nespremenjeno in spodbudno denarno politiko. Nadaljuje z odkupi v vrednosti 120 mrd USD na mesec in ohranja referenčno obrestno mero na 0,25%. Med tržnimi udeleženci se opaža zaskrbljenost zaradi morebitnega predčasnega popuščanja ohlapnosti denarne politike. Izdatne ostajajo fiskalne spodbude. Izvolitev novega predsednika je omogočila spremenjeno politiko (v določeni meri). Biden si prizadeva ZDA vrniti k multilateralizmu, izboljšati pogoje za okrevanje ekonomije, tudi nižjega srednjega sloja prebivalstva. Napoveduje rast ekonomije, ki ji ZDA niso bili priča v zadnjih 40. letih.

EVROOBMOČJE

Agregatna ocena ekonomske aktivnosti za EA se izboljšuje. Pandemija je tudi v 1q/2021 botrovala krčenju BDP v višini 1,8% (na letni ravni, petič zapored), krčenje tako vztraja pet zapored. V 2q/2021 se je cepljenje močno pospešilo (v 1q/2021 izjemni zapleti pri zagotavljanju cepiv). To pa je dober nastavek za izjemno rast ekonomije predvsem v drugi polovici letošnjega leta. Inflacija je 4/2021 zabeležila rast v višini 1,6%. Cene energentov so se zvišale za 10% (na letni ravni). Jedrna inflacija pri 0,9% beleži postopno nižanje od 1/2021 dalje. Indeks cen pri proizvajalcih je bil v prvih treh mesecih letošnjega leta višji za 4,3% glede na enako obdobje lanskega leta. Ob prejšnji krizi se je brezposelnost zvišala s 7% na 11,5%. Tokrat so se vlade krize lotile bolje pripravljene. Tekom pandemije je bila dosežena najvišja brezposelnost pri 8,7%, lani v poletnem obdobju. Od tedaj se razmere na trgu postopoma izboljšujejo, v pomembnem delu tudi zaradi programov pomoči in nadomestil za čakanje na delo s strani države. Brezposelnost je v 3/2021 znašala 8,1% (sezonsko prilagojena) in tako presegla pričakovanja (pred letom dni 7,1%). Indikator zaupanja potrošnikov ostaja še naprej v območju pesimizma in v 4/2021 znaša -8,1, je pa najvišji po 2/2020 in nad dolgoročnim povprečjem prvič po lanskem marcu. K izboljšanju zaupanja prispevata postopno odpiranje ekonomije in pospešeno cepljenje zoper Covid-19. Sodeč po merjenju prihodnje finančne situacije in naklonjenosti večjim nakupom, so se pričakovanja izboljšala tako glede splošnih razmer v ekonomiji kakor tudi na osebni ravni. Kazalnik gospodarskega razpoloženja ESI se izboljšuje in znaša v 4/2021 110,3, kar je najvišja raven po 9/2018. Trgovina na drobno se je v prvih dveh mesecih letos še rahlo krčila, baznemu učinku pa lahko pripišemo izjemno rast v 3/2021 v višini 12% (na letni ravni). Na mesečni ravni je znašala rast prodaje 2,7%. Tako na medletni kot tudi mesečni ravni je rast presegla pričakovanja. Industrijska proizvodnja se je v 3/2021 zvišala za 10,9% (na letni ravni). S tem je zaključeno krčenje, ki je trajalo od 10/2018 dalje. V 2q/2020 se je zasedenost kapacitet znižala z 81% na 70%. Od tedaj se zvišuje in znaša 82,5% (najvišje po 2q/2019, v 1q/2021 77,6%). To kaže, da se razmere popravljajo relativno hitro. ZEW Economic Sentiment za 5/2021 se je povzpel s 66,3 na 84 (najvišji po letu 2000). Poslovna klima se krepi, indeks je drugi mesec zapored v območju optimizma. PMI IP je v 4/2021 zabeležil rekordno visoko raven. Težave se kažejo pri oskrbi z vhodnimi materiali in komponentami. Sentiment podjetnikov je na najvišji ravni v zadnjih devetih letih. Še vedno je na nizki ravni indeks PMI storitve. Gradbena dejavnost se krči 12 od zadnjih 13-ih mesecev. Zunanjetrgovinski presežek je bil v prvih dveh mesecih letošnjega leta višji v primerjavi z enakim lanskim obdobjem. V prvih dveh mesecih je bil izvoz nižji za 7,2% in uvoz za 8,7%. Na zadnjem zasedanju v 4/2021 je ECB ohranila nespremenjeno denarno politiko. Obrestne mere ostajajo na rekordno nizki ravni (0%), ravno tako ostaja 1.850 mrd EUR vreden program PEPP. V 2q/2021 namerava ECB pospešiti odkupe.

Kitajska

Agregatna ocena ekonomske aktivnosti za Kitajsko ostaja dobra, zaznavamo indice potencialnega popuščanja momentuma. V 1q/2021 je zabeležila visoko 18,3-odstotno rast BDP (v prejšnjem 6,5%), ki pa je v pretežni meri odraz baznega učinka, izvoza in okrevanja potrošnje. Sezonsko prilagojena četrtletna rast v 1q/2021 je znašala 0,6% (v prejšnjem 3,2%). Rezultat daje občutek, da je zagon popustil. Izvoz pomembno prispeva k okrevanju Kitajske. Gospodarstvo bo ostalo na poti rasti, se bodo pa stopnje rasti po 2q/2021 začele normalizirati (bazni učinek bo izzvenel). Potrošnja ostaja ključno gorivo za prihodnjo rast. Pridružile se bodo investicije v digitalno infrastrukturo. Inflacije znaša 0,9%, od lanskega septembra še ni prestopila meje 1%. Ni za zanemariti pričakovanega uvažanja inflacije, hitro rast beležijo tudi cene proizvajalcev, v 4/2021 6,8% (na letni ravni). Brezposelnost je v 3/2021 znašala 5,5%. Razmere na trgu dela se postopoma vračajo v “normalo”. Klima med potrošniki se krepi, indikator je na ravni zmernega optimizma. Trgovina na drobno raste 8 mesecev zapored. Industrijska proizvodnja je v zadnjih petih mesecih zabeležila povprečno 0,65-odstotno rast na mesečni ravni. Indikator novih naročil se je aprila znižal s 53,6 na 52. PMI-ji so v območju ekspanzije. Nepremičninski trg nadaljuje z rastjo. Moč povpraševanja presega moč vladnih ukrepov za zajezitev pregrevanja nepremičninskega trga. Dinamika zunanje trgovine se je okrepila tudi aprila. Prav tako zunanjetrgovinski presežek. V naslednjih mesecih pričakujemo nižje stopnje rasti zunanje trgovine. Predvsem zaradi pričakovanega ohlajanja povpraševanja po zaščitni opremi (zoper Covid-19), počasnega okrevanja kupne moči na trgih v razvoju in baznega učinka. PBOC referenčne obrestne mere ni spreminjala 12 mesecev. Kitajski model pomoči okrevanju se od drugih razlikuje. Bolj kot k zagotavljanju likvidnosti na trgu so se usmerili v državne investicije. Kitajska nadaljuje z izvajanjem ukrepov za izboljšanje finančne stabilnosti. S ciljem znižanja tveganj bodo zavestno omejili potencial (nenadzorovane) rasti.

Japonska

Agregatna ocena ekonomske aktivnosti za Japonsko se izboljšuje, a zelo počasi. BDP se je v 4q/2020 skrčil petič zapored, in sicer za 1,4% (na letni ravni). Medtem ko so v nekaterih segmentih zasebnega sektorja še vedno zaskrbljen zaradi razmer, ki jih povzroča Covid-19, podjetja na splošno pričakujejo izboljšanje razmer v roku naslednjih 12 mesecev. Iz tega se da zaključiti, da se bi začetek resnega okrevanja lahko še nekoliko odmaknil. Na medletni ravni se inflacija že 6 mesecev nahaja v območju deflacije. Razmere na trgu dela se izboljšujejo in so najugodnejše v zadnjih 11-ih mesecih. Plače še vedno ne naraščajo. Potrošniška klima ostaja v območju pesimizma (tradicionalno) in se bistveno ne spreminja. Trgovina na drobno je v 3/2021 zabeležila rast 5,2% (na letni ravni). Potrošnja gospodinjstev je zrasla za 6,2%, predvsem zaradi baznega učinka. Industrijska proizvodnja se je po daljšem obdobju (od 9/2019 dalje) krčenja v 3/2021 zvišala za 4% (na letni ravni). Rast bo izkazana tudi v prihodnjih mesecih, saj je bilo krčenje v obdobju april-sept/2020 izdatno. Zasedenost kapacitet je od 10/2020 relativno stabilna, v 2/2021 znaša 93%. Po visoki ravni vrednosti novih naročil ob koncu lanskega leta, so se le-ta v prvih dveh mesecih letos zopet znižala in so v 2/2021 najnižja po letu 2014. PMI-ji počasi okrevajo. PMI storitve je v 4/2021 ostal nespremenjen in v območju kontrakcije pri 48,3. V naslednjih mesecih pričakujemo postopno višanje indikatorjev. Zunanjetrgovinska dejavnost se krepi. Na zadnjem (aprilskem) zasedanju je Japonska centralna banka (BOJ) po pričakovanjih ključno obrestno mero ohranila nespremenjeno pri -0,1%, ohranila je ciljno 10-letno donosnost japonskih državnih obveznic pri približno 0%. V letu 2020 je centralna banka posredovala dvakrat s povečanjem odkupov. Enako ravnanje pričakujemo v 2021, v kolikor se bo pojavila potreba. BOJ je rahlo znižal pričakovano rast za leto 2021 (s 4% na 3,9%).