Regijska alokacija:
Evropa– NADTEHTAJ
ZDA – NADTEHTAJ
Trgi v razvoju – PODTEHTAJ
Japonska – PODTEHTAJ

Močan potencial podjetij v Evropi ob podpori ECB

V Evropi pričakujemo krepitev na makro področju, ki je (bo) posledica odpiranja gospodarstev zaradi obladovanja Covid-a z uspešno precepljenostjo prebivalstva. To se bo odrazilo na dobrem poslovanju podjetij v Q3 in Q4 2021. Vrednotenja evropskih podjetij so še naprej ugodna, posebej izpostavljamo Veliko Britanijo, ki ima tudi višjo pričakovano rast BDP v letošnjem letu od Evro območja. Ocenjujemo, da se bo nadaljevala rast cikličnih sektorjev (reopening trade), kjer ima Evropa kasr nekaj potenciala. Predstavniki Evropske centralne banke so zvišali ciljno stopnjo inflacije na 2 odstotka, pri čemer puščajo možnost tudi za majhne dvige nad omenjeno raven. Odločitev pomeni pomembno spremembo prejšnje politike na tem področju, ki je zapovedovala ciljanje 2-odstotne inflacijske stopnje ali nekoliko nižje. Sprememba daje oblastem možnost daljšega ohranjanja ohlapne monetarne politike.

ZDA v izjemni kondiciji, FED dobro krmari barko

ZDA je v izjemni kondiciji, FED je dvignil napoved gospodarske rasti za letos, sedaj prihajajo rezultati poslovanja za Q2, kjer pričakujemo, da bodo izredno dobri in bodo upravičili precej visoka vrednotenja ameriškega delniškega trga. Zahtevana donosnost 10-letne ameriške državne obveznice se je znižala na raven okrog 1,3 odstotka (ob tem je pričakovano močno pridobil IT sektor), saj je trg kupil zgodbo, da je inflacija prehodna (začasna) in ne povzroča skrbi, kar nakazuje tudi vrednost indeksa volatilnosti VIX, ki je zelo nizek. Trg dela je vse močnejši, kar kaže na to, da se vse več ljudi po pandemiji vrača na delo. Monetarna politika v ZDA ostaja ohlapna in tako v močno podporo delniškemu trgu. Delta različica koronavirusa naj ne bi predstavljala posebne grožnje gospodarstvu.

Trgi v razvoju – regija z ugodnimi vrednotenji, a večjimi tveganji…

Regija trgi v razvoju ima še vedno ugodna vrednotenja, vendar pa je še vedno velik problem Covid okužb predvsem v manj razvitih državah s slabšim zdravstvenim sistemom. Osrednja figura EM regije je Kitajska, ki pa ponovno zaostruje oz. regulira svoja (tehnološka) podjetja, saj je kitajski državni svet napovedal posodobitev predpisov o »kotaciji domačih družb na prekomorskih trgih«, poostril pa bo tudi omejitve čezmejnih podatkovnih tokov. Taka zaostrovanja zelo povečujejo tveganja, zato ta regija v zadnjih mesecih ni priljubljena med vlagatelji. Negativen efekt na EM regijo povzroča tudi močan dolar. Tehnološka vojna med ZDA in Kitajsko se nadaljuje, Biden ostaja zelo neomajen, tako da so posli s tehnološkimi podjetji med ZDA in Kitajsko zelo oteženi, če ne skoraj onemogočeni.

Japonska – OI brez gledalcev, negativen efekt

Japonska se še naprej sooča z nizko gospodarsko rastjo, problemi z okužbami s Covid-om, nizka precepljenost prebivalstva, kar je botrovalo odločitvi, da se olimpijske igre izpelje povsem brez prisotnosti gledalcev. To bo imelo negativen efekt na BDP, obenem bodo nastale velike izgube prirediteljev. Še vedno obstajajo problemi v dobavni verigi, ki negativno vplivajo na rast BDP, proizvodni sektor pa se sooča z višjimi cenami vhodnih surovin.