Regije:

ZDA – NADTEHTAJ
Evropa – NEVTRALNO TEHTAJ
Trgi v razvoju – NEVTRALNO TEHTAJ
Japonska – PODTEHTAJ

• Podatki kažejo, da bodo ZDA iz krize zaradi koronavirusa izšle kot zmagovalke na krilih »mega« podjetij iz IT sektorja ter sektorja potrošnih dobrin oz. podjetij, vezanih na e-poslovanje. Padec BDP v ZDA naj bi v letošnjem letu znašal 3,8%, v evro območju pa kar 8%. Svetla zvezda je tudi Kitajska z močno prisotnostjo IT podjetij in podjetij, vezanih na e-poslovanje. Rast BDP za Kitajsko v 2020 se ocenjuje na 2%. Kitajska obvladuje razmere s koronavirusom, zato pričakujemo, da se bo ekonomija še naprej krepila.

• Zdravje ekonomije je v ZDA zelo visoko na prioritetni listi in nemalokrat celo pred zdravjem prebivalstva. V Evropi je situacija nekoliko drugačna, kar pa posledično pomeni nekoliko večjo prizadetost evropskega gospodarstva. Takšno regijsko priporočilo podajamo tudi zato, ker ne pričakujemo skorajšnjega konca pandemije, hkrati pa računamo na odboj delniških trgov po nedavni korekciji.

• Takšno regijsko priporočilo podpira tudi sektorska alokacija za naslednje četrtletje. Privlačne panoge, kot sta IT in potrošne dobrine, so namreč zastopane pretežno v ZDA, medtem ko je delež manj privlačne panoge financ višji v Evropi in na trgih v razvoju.

• Najšibkejša točka v ZDA so prihajajoče predsedniške volitve, ki bi v primeru izenačenega rezultata prinesle nov vir negotovosti na kapitalske trge. Poleg tega na prihranke evrskih vlagateljev negativno vpliva tudi nadaljevanje trenda padanja vrednosti dolarja predvsem nasproti evra.

• Evropsko regijo po drugi strani vidimo kot varno pribežališče oz. kot neko stabilno regijo, z nekoliko ugodnejšimi vrednotenji od ZDA.

• Trgi v razvoju v zadnji korekciji niso veliko izgubili, predvsem na krilih Kitajske, ki ima zelo dobro makroekonomsko sliko kot tudi precejšnjo utež v IT sektorju ter podjetjih, vezanih na e-poslovanje. Kitajsko ocenjujemo kot privlačno tudi v prihodnje, kot tudi J. Korejo, Tajvan in Hong Kong, medtem ko vidimo Indijo, Brazilijo, Rusijo v precej slabši kondiciji.

• Japonski trg v zadnji korekciji ni izgubil na vrednosti tudi zaradi apreciacije jena. Kljub vsemu smo glede Japonske zelo zadržani, tako zaradi makroekonomske slike, ki ni ugodna, kot tudi zaradi velike uteži v proizvodnih podjetij ter zaradi visoke izvozne naravnanosti države, saj podjetja ob pešajoči mednarodni trgovini težko dobijo dovolj zagona za neko večjo rast.