Regije:

Evropa – NADTEHTAJ
Trgi v razvoju – NADTEHTAJ
ZDA – PODTEHTAJ
Japonska – PODTEHTAJ

• ECB z izredno ohlapno politiko oskrbuje gospodarstva z ogromno likvidnostjo, potrjen Recovery Fund plan kaže na fiskalno koordinacijo (Unijo), kar znižuje geopolitična tveganja, s tem so tudi nižji pribitki za tveganje.

• Razlika v vrednotenjih med ameriškim delniškim trgom (visoka vrednotenja) in evropskim (ugodna vrednotenja) je ekstremno visoka, kot tudi razkorak v donosnosti, zato pričakujemo, da bo evropski trg naredil »catch up« do ameriškega.

• Z vidika koronavirusa je evropsko gospodarstvo bolje pripravljeno kot v ZDA, z manjšim številom okuženih kot v ZDA, Evropa je torej na tem področju naredila veliko več kot ZDA. Glede na to, da se lahko v bližnji prihodnosti ponovno pričakuje izbruh virusa, je to pomemben vidik.

• Trgi v razvoju, predvsem na krilih Kitajske, kjer se je v Q2 ekonomska aktivnost zelo okrepila, prihajajo v ospredje. Kitajska prevzema ključno vlogo pri razvoju in rasti BDP, tudi zaradi znanja na področju IT ter ogromnega notranjega trga. Pandemija je pod kontrolo, vrednotenja so relativno ugodna, na roko jim gre slabitev vrednosti dolarja.

• Japonska je že v pandemijo koronavirusa vstopila relativno šibka, dodatno jo je v tem obdobju udaril padec v mednarodni ekonomiji glede na to, da je država izredno izvozno usmerjena. Lani so dvignili DDV, kar je negativno vplivalo na gospodarstvo. PMI in indikatorji razpoloženja ostajajo na nizkih ravneh. Vrednotenja japonskih podjetij so relativno ugodna, a EPS in ROE podjetij se poslabšujejo, ne pričakujemo pa, da bi lahko Japonska podjetja v takem mednarodnem okolju lahko drastično izboljšala poslovanje.