Pripravili: Mitja Baša, Izidor Jerman, Slavko Rogan, Roman Zidarn

Priporočilo za regijsko alokacijo – osvežitev za 1q2021:

Trgi v razvoju – NADTEHTAJ
ZDA – NADTEHTAJ
Evropa – PODTEHTAJ
Japonska – PODTEHTAJ

OBRAZLOŽITEV:
ZDA: cepljenje v teku, fiskalni sveženj pomoči se sprejema, ohlapna
monetarna politika vztraja

ZDA so glede cepljenja v prednosti, čeprav poteka cepljenje z logističnimi in drugimi težavami. Vrednotenja na delniških trgih so dokaj visoka, predvsem na krilih podjetij, povezanih z internetom, vendar ob izjemno nizkih donosnostih obveznic in obrestnih merah na sploh relativno celo privlačna. Sprejem nove večje pomoči pred vrati, monetarna politika ostaja naklonjena gospodarstvu in zagotavlja veliko likvidnost, za zdaj z dobrimi poslovni rezultati tudi podjetja. Novi predsednik Biden deluje pomirjujoče, kar zmanjšuje geopolitična tveganja.

Covid situacija v regiji Evropa zaskrbljujoča, edina prava pot je cepljenje, za kar pa bo potreben čas…

Evropa ima še vedno slabe kazalce kar se tiče okužb s Covid-19, posledično se evropska gospodarstva zapirajo. Cepivo predstavlja luč na koncu tunela, zato pričakujemo rast v drugi polovici leta. Cepljenje poteka ob spremljajočih težavah tako z dobavo kot z logistiko. Na ravni vrednotenj kazalci kažejo, da delniški trg ni podcenjen. Veliko utež predstavlja bančni sektor in tudi energetski, kjer ne vidimo potenciala za rast, je pa potencial na bolj cikličnih sektorjih, kot sta potrošnja in industrija.

Trgi v razvoju: mega IT podjetja iz Kitajske, J. Koreje in Tajvana še vedno
krojijo dogajanje na kapitalskih trgih

Kitajska, J. Korejo in Tajvan še naprej predstavljajo perspektivne države, tako z vidika tamkajšnjih podjetij kot z vidika njihove makroekonomske slike. Pandemijo so v omenjenih državah uspeli spraviti pod kontrolo, geopolitična tveganja se zmanjšujejo (čeprav je kitajska vlada prikazala sposobnost agresivneje reakcije na mednarodnem prizorišču, tudi za ceno oškodovanja svojih mega IT podjetij (npr. Alibabe)). Trg je glede vrednotenj podcenjen do nevtralen, pri čemer podjetjem ogromno potenciala nudi obsežen notranji trg. Cilj Kitajske vlade za naslednje petletno obdobje je krepitev potrošnje in notranjega trga. Kitajska za razliko od ZDA in ostalih držav daje stimuluse v obliki neposrednih investicij, ni torej poplave denarja, značilne za kapitalske trge, kar na dolgi rok ocenjujemo kot bolj vzdržno odločitev. Dejstvo je, da na kitajskem poteka proces urbanizacije, saj se je v zadnjih 20-ih letih odstotek prebivalstva, ki živi v mestih, povečal s 40 na 60 odstotkov. To tudi daje Kitajski potencial, da je gospodarska rast tako izjemna.

Japonska – najšibkejša rast med regijami

Makroekonomska slika na Japonskem je še vedno zahtevna (v veliki meri pojasnjena z demografsko sliko), izvoz je otežen in v tej regiji vidmo še najmanj potenciala za rast. Plače zaposlenih padajo že deveti mesec zapored, pa tudi za naprej se pričakuje podoben negativen trend. Padec osebnega dohodka se posledično odraža na padcu osebne potrošnje prebivalstva, ki je ključnega pomena za zagon ekonomije, saj predstavlja 55 odstotkov BDP.

ZAKLJUČEK:
Glede na vse ugotovitve še naprej menimo, da sta regiji trgi v razvoju in
regija ZDA v občutni prednosti pred regijami Evropa in Japonska.