Pripravili: Mitja Baša, Izidor Jerman, Slavko Rogan, Roman Zidarn

Priporočilo za regijsko alokacijo za 1q2021 in za leto 2021:

Trgi v razvoju – NADTEHTAJ
ZDA – NADTEHTAJ
Evropa – PODTEHTAJ
Japonska – PODTEHTAJ

OBRAZLOŽITEV:

1. Cepljenje v ZDA že poteka, dosežen dogovor o stimulusu

ZDA bodo prva regija, ki bo glede cepljenja v prednosti, saj tam le-to že poteka, poleg tega imajo zagotovljen velik delež proizvedenih doz cepiva. Smatramo da bo ZDA prva precepljena regija, kar je z vidika gospodarstva zelo pozitivno. Trenutna vrednotenja v regiji ZDA niso visoka, zelo pozitiven moment je sprejetje 900 milijard $ težkega stimulusa za pomoč gospodarstvu in gospodinjstvom.

2. Covid situacija v regiji Evropa je zelo zaskrbljujoča

Evropa ima zelo slabe kazalce kar se tiče okužb s Covid, posledično se evropska gospodarstva intenzivno zapirajo. Vseeno se s cepivom vidi luč na koncu tunela, vendar je ta regija utrpela že velike izgube ob prvem valu zapiranja gospodarstev, zato ima za rast v letu 2021 manj potenciala. Kazalci vrednotenj kažejo, da trgi ni podcenjen. Veliko utež predstavlja bančni sektor in tudi energetski, za katera mislimo, da zaradi izjemno nizkih ravni obrestnih mer in nizkega povpraševanja po nafti, nimata dovolj goriva, da bi poganjala regijo v ospredje.

3. Šibak dolar, močan evro

Pričakujemo nadaljno slabitev moči dolarja ter na drugi strani krepitev evra ter japonskega jena. To gre v prid ameriškim izvoznikom in trgom v razvoju ter po drugi strani v škodo evropskim ter japonskim izvoznikom.

4. Trgi v razvoju – na krilih Kitajske, J. Koreje in Tajvana

Trenutno vidimo Kitajsko, skupaj s Korejo in Tajvanom, kot najbolj perspektivne države. Pandemija Covid je tam pod kontrolo, makroekonomski podatki so spodbudni, geopolitična tveganja se zmanjšujejo, trg je glede vrednotenj podcenjen, ob tem da ima Kitajska ogromno potenciala na svojem velikem notranjem trgu. Te države imajo tudi visoko zastopan IT sektor, ki bo glede na svetovne trende gonilo rasti tudi v prihodnje.

5. Japonska – najšibkejša rast

Japonska ima še naprej slabo makroekonomsko sliko, valuta se krepi, izvoz pa je vse bolj otežen. Pričakujemo nadaljevanje visokega apetita po tveganju, Japonska regija bo posledično zaradi šibke rasti gospodarstva zaostala, saj pri vlagateljih deluje bolj kot varno zatočišče.

ZAKLJUČEK:

Glede na vse ugotovitve menimo, da sta regiji trgi v razvoju in ZDA v občutni prednosti pred regijami Evropa in Japonska.