Naložbeni razredi:

Delnice – NADTEHTAJ
Obveznice – NEVTRALNO
Denar – PODTEHTAJ

• Vrednotenja delnic so visoka gledano zgodovinsko, relativno razmerje do obveznic pa zaradi padca zahtevanih donosnosti postavlja vrednotenje delnic v bolj enakopraven položaj z obveznicami. Višja vrednotenja so posledica močne rasti tehnološkega sektorja in padca dobičkov pri ostalih sektorjih. Nižja utež vrednotenjem gre na račun izrednih dogodkov in percepcije trga, da bo v naslednjem letu okrevanje.

• Zaradi izrednih dogodkov je oslabljen tudi fundament podjetij. Pozitiven je bil predvsem element presenečenj pri objavah rezultatov. Napovedna vrednost prihodnjega poslovanja je nižja, ker ostaja veliko neznank zaradi Covid-19, zato tudi tukaj manjši delež poudarka temu dejavniku. Odkupovanje obveznic bo dajalo podporo tečajem, prostora za rast obveznic pa je malo.

• Obstajajo tveganja, povezana s pandemijo, vendar do “lockdowna” verjetno ne bo več prišlo. Največje tveganje je uspešnost in pravočasnost prihoda cepiva. Nekaj časa bo še trpel storitveni sektor, predvsem turizem. Tveganja, povezana z ameriškimi volitvami in brexitom, bodo na površje priplavala proti koncu leta.

• Sporočilo monetarne politike je jasno: trgi bodo deležni polne podpore, dokler bo to potrebno. Monetarne spodbude potekajo v kombinaciji s fiskalnimi spodbudami, kar se odraža v presežku likvidnosti, ki še naprej znižuje likvidnostno premijo.

• Trend rasti delnic je pozitiven, čeprav že blizu rdečega območja. Indikatorji pohlepa in strahu so nekje na nevtralnem območju. Obveznice zaradi pomanjkanja prostora na zniževanja donosnosti izgubljajo prostor za rast. Teoretično je prostor pri zapiranju razlik v donosnosti nižje bonitetnih obveznic.

• Končna ocena daje večji poudarek pozitivnemu monetarnemu in fiskalnemu okolju, manj pozornosti pa posveča kratkoročnim motnjam v poslovanju, ker so te posledica izrednih dogodkov.