Naložbeni razredi:

Delnice – NADTEHTAJ
Obveznice – NEVTRALNO
Denar – PODTEHTAJ

• Korekcija je vrednotenja približala bolj normalnim nivojem. Zgodovinsko gledano so povišana, tako zaradi padca gospodarske aktivnosti kot visokih nivojev borznih indeksov, vendar »forward« pogled na poslovanje riše boljšo sliko. Relativno razmerje do obveznic je zaradi rekordno nizkih obrestnih mer bolj ugodno za delnice.

• Zaradi nestabilnosti napovedi v trenutnem gospodarskem okolju namenjamo fundamentalnim dejavnikom tokrat manjšo utež. Trenutna situacija izkazuje zanimivi nasprotji: po eni strani podjetja z izrazito slabšim poslovanjem in slabimi obeti zaradi Covid-19, po drugi strani podjetja, ki imajo bistveno večjo utež v indeksu z preseženimi pričakovanji in dobrimi obeti poslovanja. Zaradi drugega vala koronavirusne bolezni je prisotna previdnost pri napovedih analitikov. Odkupovanje obveznic bo dajalo podporo tečajem, prostora za rast obveznic pa je malo.

• Največji vir tveganj prihaja iz naslova drugega vala okužb, ki s svojo intenzivnostjo že presega marsikatera pričakovanja. Vse bolj v ospredje prihajajo tudi tveganja povezana z ameriškimi volitvami in brexitom. Za protiutež povišanim tveganjem se vsakič znova pojavijo nove napovedi stimulativnih ukrepov, zato dejavnik še ni dosegel izrazito negativne ravni.

• Sporočilo monetarnih oblasti je jasno – trgi bodo deležni polne podpore, dokler bo to potrebno. Monetarne spodbude potekajo v kombinaciji s fiskalnimi spodbudami, kar se odraža v presežku likvidnosti, ki še naprej znižuje likvidnostno premijo.

• Tehnični kazalci so po septembrskem popravku spet bolj spodbudni za nadaljnjo rast delnic; trenutno smo na ravneh podobnih popravkov iz preteklosti. Vidimo manjšo možnost nadaljnjega upada, kot je potenciala za rast. Pri obveznicah največ rasti pričakujemo še vedno pri HY segmentu in najmanj pri državnih obveznicah osrednje Evrope.

• Končna ocena daje večji poudarek pozitivnemu monetarnemu in fiskalnemu okolju, tveganjem in tehničnim kazalnikom, manj pozornosti pa posveča kratkoročnim motnjam v poslovanju, ker so te posledica izrednih dogodkov.