Naložbeni razredi: 

Delnice – NEVTRALNO (kratkoročno)
Obveznice – NEVTRALNO
Denar – PODTEHTAJ

  • Tekoča (»trailing«) vrednotenja so povišana, tako zaradi padca poslovanja kot visokih nivojev borznih indeksov. Zadnja korekcija je nivoje vrednotenj izboljšala. Relativno je donosnost delnic (»earnings yield«) v primerjavi z donosnostjo obveznic na dolgoletnih povprečjih, ob zadnji korekciji vrednotenja kažejo celo ugodno sliko za delnice. Pričakovanja za naslednje leto ostajajo optimistična in rast dobičkov nadpovprečna. Povprečna napovedana rast dobičkov v ZDA po krizi je 24 %, kar napovedani P/E relativno gledano potisne pod dolgoročno povprečje. Vrednotenja obveznic investicijskega razreda ostajajo zgodovinsko visoka zaradi QE programa, vendar so državne obveznice še dražje. Če upoštevamo še atraktivnost obveznic zunaj investicijskega razreda, dobimo skupno oceno obveznic rahlo pesimistično. Skupna slika vrednotenj daje nevtralen signal za delnice, nekoliko slabše je pri obveznicah.
  • Objave rezultatov poslovanja v ZDA so ugodne in nad pričakovanji. 86 % dobičkov podjetij (65 % objav) je v Q3 2020 preseglo pričakovanja, v povprečju za 19 %. Polovica sektorjev (osnovne potrošne dobrine, zdravstvo, IT, komunikacijske storitve, oskrba, nepremičnine) je kljub COVID-19 krizi dosegla rast dobičkov, tako da fundament opravičuje rast delniških indeksov. Tudi napovedi za naprej so spodbudne v omenjenih sektorjih, ki predstavljajo cca. 2/3 tržne kapitalizacije, kar je več kot dovolj velika podpora za pozitivno rast celotnega trga. Kljub možnemu zastoju v Q4 2020 zaradi pandemije so napovedi za naslednje leto spodbudne. Drugi val pandemije bo verjetno povzročil negativne revizije pričakovanega poslovanja, vendar bodo te trajale verjetno le krajši čas, ne bodo pa zajele vseh gospodarskih sektorjev. Na ravni fundamentalnih dejavnikov imamo kratkoročno nevtralen signal.
  • Največji vir tveganj še vedno prihaja iz naslova drugega vala okužb in sočasno z odmikanjem potrebnih stimulacij v ZDA zaradi »napenjanja« političnih mišic. Tveganja povezana z ameriškimi volitvami in operativnostjo pri sprejemanju odločitev bodo trajala vsaj še nekaj tednov. V Evropi je tu še brexit. Indikatorji trga (VIX) tudi odražajo povečana tveganja. Povišana tveganja omilijo pričakovanja o skorajšnjem razvoju cepiva, skupna ocena tveganj pa je rahlo poslabšana.
  • Monetarna in fiskalna politika večine gospodarstev bosta še nekaj časa spodbudni, kar pomaga delniškemu in obvezniškemu trgu. Glavno pa je vprašanje (in to bi lahko bil tudi ključni katalizator za rast trgov), kdaj in kako veliki bodo državni stimulusi kot odgovor na drugi val COVID-19. Ta pokazatelj kaže razmeroma ugodno sliko za delnice, nevtralno za obveznice.
  • Tehnični kazalci so po negativni korekciji nekoliko bolj atraktivni za tvegane naložbe, vendar dopuščajo nadaljevanje korekcije v novembru. Obratno velja za varne naložbe oz. državne obveznice, ki je tehnično sicer manj atraktiven segment, vendar ga obdobje manjše naklonjenosti tveganju (»risk-off momentum«) lahko potegne še višje. Trenutno je S&P 500 na točki “preloma”, ko se indeks giblje okrog 100-dnevne drseče sredine. V primeru, da podpora ne zdrži, lahko vidimo še dodatnih 5 % minusa do 200-dnevne drseče sredine, kar je predvidoma skrajni domet. To je lahko priložnost za pozicioniranje portfeljev do konca leta in se na tak način izkoristi povečano volatilnost. Skupni signal je razmeroma ugoden z nekaj nevarnosti na zelo kratek rok.
  • Končna ocena daje večji poudarek pozitivnemu monetarnemu in fiskalnemu okolju, ostali dejavniki pa so dokaj enakomerno upoštevani. Skupna ocena je tako nevtralna do delnic in obveznic ter negativna za denar, pri čemer je tokrat ocena upoštevala predvsem zelo kratkoročne dejavnike in morebitno reakcijo kapitalskih trgov. Do konca leta je pogled bolj naklonjen delnicam.