Inflacijska pričakovanja:

10-letna inflacijska pričakovanja v ZDA, ki so v preteklem mesecu dosegla ravni pri 2,6 % in se tako že spogledovala z dolgoletnim vrhom, so se z objavami visoke medletne rasti inflacije vendarle začela nekoliko umirjati. Inflacijska pričakovanja v EU še naprej zaostajajo za ameriškimi (lokalni vrh dosežen pri 1,5 %), vendar bo njihov trend verjetno še naprej odvisen od dinamike v ZDA.

Zadnja rast cene nafte tako ni več vplivala na inflacijska pričakovanja, vendar se bo korelacija s časom ponovno povečala. Drža ECB in Fed ostaja enaka, povišali sta pričakovanja o gospodarski rasti in inflaciji, venda še naprej pričakujeta upad inflacije v naslednjem letu proti njihovim ciljem. Obe centralni banki sicer ohranjata odkupe obveznic na enaki stopnji, pri čemer so pri Fedu omenili, da se je znotraj odbora Fed le začela diskusija o »taperingu« oz. zmanjševanju odkupovanja obveznic, saj vse več članov odbora vidi višje obrestne mere v letu 2023.

Krivulja donosnosti:

Rast krivulje donosnosti se je v drugem kvartalu začela nekoliko umirjati, k čemur je v ZDA pripomoglo nekoliko počasnejše okrevanje trga dela od pričakovanj ter v EU povečanje neto odkupovanja obveznic s strani ECB na 80 milijard evrov na mesec. V naslednjem kvartalu pričakujemo, da bo gibanje krivulje v ZDA še naprej bolj odvisno od okrevanja trga dela kot od objav o visoki letni inflaciji, po drugi strani pa bo Fed operiral z vse več vhodnimi podatki za pripravo na težko pričakovani »tapering«, za katerega se pričakuje začetek bodisi v zadnjem letošnjem kvartalu ali v prvem naslednjega leta.
V EU bo krivulja še naprej zaostajala za ameriško, nihanje pa bo odvisno predvsem od impulsov iz ZDA in od neto odkupovanja obveznic ECB. Za drugi kvartal je pričakovan manjši obseg izdaj novih državnih obveznic.
V tretjem. kvartalu pričakujemo gibanje EU krivulje v intervalu 30 b.t. zaradi potencialnih mešanih vplivov in sicer odkupovanja ECB, pozitivnih notranjih dejavnikov s strani ZDA ter potencialno negativnih zaradi ohlajanja kreditne aktivnosti na Kitajskem.

Kreditno tveganje:

Prizadevanje ECB, da bo še naprej v polni meri izkoriščala program odkupovanja obveznic, bo verjetno ohranjalo nizke podjetniške in med-državne kreditne razkorake. Kakršno koli popuščanje pri odkupovanju obveznic pa ima lahko za posledico ponovno povišanje kreditnih razkorakov. Razlika med kreditnim pribitkom HY obveznic in IG obveznic se postopoma zapira in glede na preteklost ponuja še cca. 50 b.t. potenciala v prid HY obveznic. Ustavitev odkupovanja podjetniških (tudi HY) obveznic s strani Feda za zdaj ni imela nobenih vplivov na trg.

Alokacija Q3 2021:

Državne – trajanje

enako obteženo

Državne – osrednja Evropa

manj obteženo

Državne – periferna Evropa

bolj obteženo

Podjetniške – trajanje

enako obteženo

Podjetniške – naložbeni razred

manj obteženo

Podjetniške – high yield

bolj obteženo

Sektorska alokacija

bolj obteženi ciklični sektorji

Ključno tveganje alokacije je hitrejše izboljševanja trga dela v ZDA, neuspeh ECB, da zadrži omejen dvig krivulje ter morebitna sprememba drže ECB ali Feda zaradi spremembe pogleda na ekonomsko dinamiko in inflacijo.