Kitajska – srednja investicijska privlačnost:

Agregatna ocena ekonomske aktivnosti za Kitajsko se še naprej izboljšuje. Podatki nakazujejo, da je država že nazaj na starih tirnicah in bo nadaljevala s pričakovano dinamiko. Pred kratkim je kitajska vlada sprejela novi petletni razvojni načrt, v skladu, s katerim bo večja pozornost namenjena zniževanju zadolženosti in strukturnim reformam. Kitajska ne bo več rasla z velikimi investicijami v infrastrukturo, sedaj želijo rasti na osnovi večje produktivnosti ter novih tehnologij. To je tudi logičen zaključek glede na to, da se kitajsko prebivalstvo stara in da ne morejo več bistveno povečati produktivnosti s selitvijo ljudi s podeželja v mesta, kot je bilo to v preteklosti. Velika razlika še vedno ostaja med življenjskim standardom mest in podeželja, med mestnimi območji na kitajski obali ter notranjostjo in zahodnimi deli države, pa tudi med mestnimi srednjimi sloji in tistimi, ki niso tako uspešni. Neenakosti postajajo vse bolj skrb vzbujajoče tako za kitajske oblasti kot za vlagatelje. Izjemno pomembna ostaja negotovost odnosov med Kitajsko in ZDA, na političnem parketu se da razbrati, da si želijo Kitajci biti enakovreden sogovornik in si ne dovoljujejo več pokroviteljske retorike sogovornikov. Seveda bo Kitajska ob morebitnih sankcijah zahoda lahko prizadeta, ne bo pa ostala dolžna.

Z vidika investiranja v kitajska podjetja kot največja tveganja vidimo: regulatorne spremembe na Kitajskem ter odnosi med Kitajsko in ZDA. S tega vidika priporočamo pozornost pri investiranju v podjetja, ki so najbolj izpostavljena regulatornim tveganjem. Ker še vedno vidimo veliko dolgoročnih priložnosti na področju investiranja v Kitajska podjetja, priporočamo pripravljenost na zvišanje izpostavljenosti ob spremembi sentimenta na trgu. Kot zanimiva, ob upoštevanju tveganj, vidimo predvsem tehnološka podjetja iz različnih sektorjev (trajne potrošne dobrine, informacijska tehnologija, telekomunikacije ter zdravstvo).

Južna Koreja – visoka investicijska privlačnost:

Agregatna ocena ekonomske aktivnosti za Južno Korejo se izboljšuje. Pandemija je v ekonomskem pogledu ni prizadela tako močno kot mnoge druge ekonomije. Uspeh pri omejevanju širjenja koronavirusa in ublažitvi njegovih gospodarskih posledic z ekspanzivnimi davčnimi in monetarnimi politikami bo olajšal rast zasebne potrošnje in naložb. Monetarna politika za zdaj ostaja ohlapna, obrestne mere so na rekordno nizkih ravneh. Tveganja ostajajo nadpovprečna zaradi negotovih odnosov med Kitajsko in ZDA ter možnega ponovnega izbruha epidemije COVID-19.

Z vidika investiranja v korejska podjetja priložnosti vidimo predvsem pri tehnoloških podjetjih iz sektorjev komunikacijske storitve, informacijska tehnologija ter trajne potrošne dobrine. Hkrati opozarjamo, da ima Samsung Electronics 36-odstotni delež v indeksu MSCI Korea, zaradi česar je gibanje indeksa MSCI Korea močno odvisno od gibanja delnice Samsung Electronics.

Tajvan – visoka investicijska privlačnost:

Agregatna ocena ekonomske aktivnosti za Tajvan je relativno dobra in se še izboljšuje. Po uspešnosti obvladovanja pandemije COVID-19 je država do sedaj beležila enega najboljših rezultatov na svetu, vendar pa se je v preteklih tednih začelo pojavljati večje število okužb, zaradi katerih so bili sprejeti določeni omejitveni ukrepi, ki pa niso bistveno vplivali na proizvodnjo. Tajvanu je uspelo ohraniti dober finančni položaj, država je četrti največji proizvajalec elektronskih naprav na svetu ter najpomembnejši proizvajalec polprevodnikov. Povpraševanje po polprevodnikih je še naprej veliko in presega proizvodne možnosti. Polprevodniki se uporabljajo v mnogih proizvodnih verigah, od proizvodnje pametnih telefonov, računalnikov, serverjev ter ostale informacijske opreme kot tudi v proizvodnji avtomobilov ter gospodinjskih aparatov. Tajvanski polprevodniki so tehnološko najbolj dovršeni, še naprej pa vlagajo v razvoj da bi prednost zadržali. Če bi prišlo do motenj v proizvodnji polprevodnikov na Tajvanu, bi verjetno zaradi tega trpele proizvodne verige po vsem svetu. Trenutno so grožnje proizvodnji predvsem izbruh COVID-19, pa tudi huda suša na Tajvanu, saj proizvodnja polprevodnikov porabi precej vode. Do zdaj sicer ni prišlo do večjih izpadov proizvodnje.

Inflacija je za zdaj nizka, vendar velja omeniti, da Tajvan večino surovin kakor tudi surovo nafto uvaža, cene pa so v zadnjem času krepko zrasle, in bi se lahko pretvorile v rast cen pri proizvajalcih. Politična nestabilnost v Tajvanu je že stalnica, saj si Kitajska lasti otok, medtem ko je Tajvan zaveznik ZDA. Če bi se napetosti med Kitajsko in ZDA še stopnjevale, bi lahko Tajvan postal kolateralna žrtev tega spora.

Z vidika investiranja v tajvanska podjetja priložnosti vidimo pri tehnoloških podjetjih, predvsem pri proizvajalcih polprevodnikov, saj ocenjujemo, da bo povpraševanje po polprevodnikih še nekaj časa ostalo močno. Hkrati opozarjamo, da tehnološka podjetja predstavljajo 75 % indeksa MSCI Taiwan, pri čemer je delež TSMC 45-odstoten. Zaradi teh posebnosti je gibanje indeksa MSCI Taiwan močno odvisno gibanja delnice TSMC.

Indija – srednja investicijska privlačnost:

Agregatna ocena ekonomske aktivnosti za Indijo se izboljšuje, a je treba upoštevati učinek nizke osnove. Po podatkih MDS se je indijsko gospodarstvo leta 2020 skrčilo za približno 10,3 %. Trg dela je zaradi pomanjkljivih evidenc težko ocenjevati. Več milijonov migrantskih delavcev se je zaradi pandemije vrnilo na podeželje, saj so bila delovna mesta v mestih izgubljena, kar je vplivalo na zmanjšanje kupne moči prebivalstva. Sicer pa naj bi Indija že do leta 2024 prehitela Kitajsko kot najbolj naseljena država na svetu. Ima največjo mlado populacijo na svetu, kljub temu pa po podatkih OECD več kot 30 % indijske mladine ni vključene na trg delovne sile. Indija še naprej trpi zaradi nizkega BDP na prebivalca in skoraj 25 % prebivalstva še vedno živi pod pragom revščine. Pandemija COVID-19 je še posebej prizadela zasebni sektor, kjer je zaposlena velika večina indijske delovne sile, kar povečuje tveganje, da bi spet zdrsnili v revščino. Najbogatejši odstotek prebivalstva ima v lasti 53 % bogastva države, vlada se zato osredotoča na zmanjševanje neenakosti. S tem namenom skuša izvesti reforme, usmerjene v rast, in sicer s pomočjo spodbud za MMSP (mikro, mala in srednja podjetja), spodbud infrastrukturnemu sektorju, kmetijski infrastrukturi, mikro-prehrambnim podjetjem, povišanjem javnih izdatkov za zaposlovanje. Protesti bodo upočasnili izvajanje kmetijskih reform in ne pričakujemo, da bi si vlada v resnici prizadevala izvesti reformo trga dela, tudi ne privatizacije. Vladajoča koalicija naj bi ostala na oblasti do konca mandata leta 2024. Napetosti s Kitajsko se bodo ohranjale, vendar ne bodo privedle do obsežnega ali resnejšega konflikta.

Z vidika investiranja v indijska podjetja je treba upoštevati, da je dostop do velikega števila podjetij iz indeksa MSCI India omejen. Med zanimivimi za investiranje so HDFC Bank, ICICI Bank, Infosys in Tata Motors.

Brazilija – visoka investicijska privlačnost:

Dobre novice prihajajo s surovinskih trgov: zrasle so cene železove rude, železa ter hrane. Prav tako rastejo cene nafte, Brazilija pa ima tudi precejšnje naftne rezerve. Vse to daje nov zagon brazilskemu gospodarstvu, ki je predvsem izvoznik surovin. Gospodarstvo je začelo okrevati po pandemiji COVID-19, ki v Braziliji sicer še ni premagana, in je v letu 2020 povzročila ocenjeni padec BDP za 5,8 %. Inflacija se krepi in po zadnjih podatkih znaša 8 %. Centralna banka je že posredovala ter dvignila obrestne mere. Brezposelnost se je zaradi pandemije krepko zvišala in znaša 14 %. Od vstopa v zadnje četrtletje 2020 se razmere na trgu dela počasi izboljšujejo. Vendar pa vlada meni, da so resnične številke bistveno višje, saj je uradna raziskava brezposelnosti razkrila, da je približno 32 milijonov ljudi premalo izkoriščenih – kar pomeni, da bodisi ne dela, ali dela manj, kot bi lahko. Naslednje leto so volitve, in politiki si prizadevajo izvesti čim več reform. Brazilija bi res potrebovala reformo davčnega sistema, ki je med bolj zapletenimi na svetu. Poleg tega želijo izvesti tudi privatizacijo nekaterih državnih podjetij, ter izvesti še nekatere strukturne reforme. Če bodo uspešni, bi to bil lahko dodaten zagon za gospodarstvo. Bistvena tveganja so vezana na surovinski cikel. Če se bodo cene surovin začele zniževati, se bo s tem tudi ohladilo brazilsko gospodarstvo, kar utegne imeti negativne posledice tudi za delniški trg.

Južna Afrika – nizka investicijska privlačnost:

Predsednik Cyril Ramaphosa spodbuja vlaganja v izboljšave politike za obnovitev makroekonomske stabilnosti v državi. Poleg tega je tudi izjavil, da so pospeševanje gospodarske rasti, zmanjšanje brezposelnosti in izogibanje znižanju kreditne ocene bonitetnih agencij prednostne gospodarske naloge njegove vlade. Navkljub besedam se Južna Afrika še vedno sooča z naraščajočim javnim dolgom, neučinkovitimi državnimi podjetji in pritiski na konkurenčnost države. Stopnja brezposelnosti v Južni Afriki se je v letu 2020 eksponentno povečala na 32,5 % (vključujoč tiste, ki dela več ne iščejo, delež predstavlja celo 43 %). Problem je tudi revščina ter neenakopravnost, pandemija COVID-19 je te probleme le še poslabšala. Vladni načrt pod vodstvom ANC po krizi COVID-19 temelji na agresivnem izvajanju načrta za obnovo in oživitev gospodarstva, katerega cilj je spodbuditi pravično in vključujočo rast. V središču načrta je mobilizacija naložb, ustvarjanje novih delovnih mest, podpora obstoječim in pospeševanje industrializacije. Pospeševanje industrializacije zavira nezanesljiva oskrba z električno energijo, ki je večinoma v rokah državnega podjetja. Južna Afrika je sicer izvoznica surovin, predvsem plemenitih kovih, kot sta zlato in platina. Vseeno cene teh surovin letos niso rasle tako hitro kot cene nekaterih drugih, pa čeprav je platina pomembna za elektrifikacijo.

Z vidika investiranja v južnoafriška podjetja moramo poudariti, da priložnosti vidimo predvsem na področju rudarskih podjetij, ki so izpostavljena pridobivanju platine. Hkrati opozarjamo, da imajo delnice podjetja Naspers 33-odstotni delež v indeksu MSCI South Africa, zaradi česar je gibanje indeksa MSCI South Africa močno odvisno od gibanja tečaja teh delnic, ki pa je po drugi strani odvisen od regulatornih tveganj na Kitajskem, saj ima Naspers veliko naložbo v kitajsko telekomunikacijsko podjetje Tencent.