Kitajska – srednja investicijska privlačnost: Agregatna ocena ekonomske aktivnosti za Kitajsko se še naprej izboljšuje. Podatki nakazujejo, da je država že nazaj v starih tirnicah in bo nadaljevala s pričakovano dinamiko. Pred kratkim je kitajska vlada sprejela novi petletni razvojni načrt, v skladu s katerim bo večja pozornost namenjena zniževanju zadolženosti in strukturnim reformam. Velika razlika ostaja med življenjskim standardom mest in podeželja, med mestnimi območji na kitajski obali ter notranjostjo in zahodnimi deli države, pa tudi med mestnimi srednjimi sloji in tistimi, ki niso tako uspešni. Neenakosti postajajo vse bolj skrb vzbujajoče tako za kitajske oblasti kot za vlagatelje. Izjemno pomembna ostaja negotovost odnosov med Kitajsko in ZDA, na političnem parketu se da razbrati, da si želijo Kitajci biti enakovreden sogovornik in si ne dovoljujejo več pokroviteljske retorike sogovornikov. Seveda bo Kitajska ob morebitnih sankcijah zahoda lahko prizadeta, ne bo pa ostala dolžna.

Z vidika investiranja v kitajska podjetja kot največja tveganja vidimo: regulatorne spremembe na Kitajskem, odnosi med Kitajsko in ZDA ter stanje na področju likvidnosti, ki se je poslabšalo v drugi polovici 1Q2021. S tega vidika priporočamo pozornost pri investiranju v podjetja, ki so najbolj izpostavljena regulatornim tveganjem. Ker še vedno vidimo veliko dolgoročnih priložnosti na področju investiranja v Kitajska podjetja, priporočamo pripravljenost na zvišanje izpostavljenosti ob spremembi sentimenta na trgu.

Južna Koreja – visoka investicijska privlačnost: Agregatna ocena ekonomske aktivnosti za Južno Korejo se izboljšuje. Južno Korejo pandemija v ekonomskem pogledu ni prizadela tako močno kot mnoge druge ekonomije. Uspeh pri omejevanju širjenja koronavirusa in ublažitvi njegovih gospodarskih posledic z ekspanzivnimi davčnimi in monetarnimi politikami bo olajšal rast zasebne potrošnje in naložb. Tveganja ostajajo nadpovprečna zaradi negotovih odnosov med Kitajsko in ZDA ter koronavirusa.

Z vidika investiranja v korejska podjetja priložnosti vidimo pri podjetjih iz sektorjev komunikacijske storitve, informacijska tehnologija in trajne potrošne dobrine. Hkrati opozarjamo, da ima Samsung Electronics 36-odstotni delež v indeksu MSCI Korea, zaradi česar je gibanje indeksa MSCI Korea močno odvisno od gibanja delnice Samsung Electronics.

Tajvan – srednja investicijska privlačnost: Agregatna ocena ekonomske aktivnosti za Tajvan je relativno dobra in se še izboljšuje. Po uspešnosti obvladovanja pandemije COVID-19 država beleži enega najboljših rezultatov na svetu. Tajvanu je uspelo ohraniti dober finančni položaj, država je četrti največji proizvajalec elektronskih naprav na svetu ter še vedno krepi in podpira raziskave in razvoj.

Z vidika investiranja v tajvanska podjetja priložnosti vidimo predvsem pri tehnoloških podjetjih. Hkrati opozarjamo, da tehnološka podjetja predstavljajo 75% indeksa MSCI Taiwan, pri čemer je delež TSMC 45%. Zaradi teh posebnosti je gibanje indeksa MSCI Taiwan močno odvisno gibanja delnice TSMC.

Indija – srednja investicijska privlačnost: Agregatna ocena ekonomske aktivnosti za Indijo se izboljšuje, a je treba upoštevati učinek nizke osnove. Po podatkih MDS se je indijsko gospodarstvo leta 2020 skrčilo za približno 10,3%. Trg dela je zaradi pomanjkljivih evidenc težko ocenjevati. Več milijonov migrantskih delavcev se je zaradi pandemije vrnilo na podeželje, saj so bila delovna mesta v mestih izgubljena. Sicer pa naj bi Indija že do leta 2024 prehitela Kitajsko kot najbolj naseljena država na svetu. Ima največjo mlado populacijo na svetu, kljub temu pa po podatkih OECD več kot 30% indijske mladine ni vključene na trg delovne sile. Indija še naprej trpi zaradi nizkega BDP na prebivalca in skoraj 25% prebivalstva še vedno živi pod pragom. Pandemija COVID-19 je še posebej prizadela zasebni sektor, kjer je zaposlena velika večina indijske delovne sile, kar povečuje tveganje, da bi spet zdrsnili v revščino. Najbogatejši 1% prebivalstva ima v lasti 53% bogastva države, vlada se zato osredotoča na zmanjševanje neenakosti. S tem namenom skuša izvesti reforme, usmerjene v rast, in sicer s pomočjo spodbud za MMSP (mikro, mala in srednja podjetja), spodbud infrastrukturnemu sektorju, kmetijski infrastrukturi, mikro-prehrambnim podjetjem, povišanjem javnih izdatkov za zaposlovanje. Protesti bodo upočasnili izvajanje kmetijskih reform in ne pričakujemo, da bi si vlada v resnici prizadevala izvesti reformo trga dela, tudi ne privatizacije. Vladajoča koalicija naj bi ostala na oblasti do konca mandata leta 2024. Napetosti s Kitajsko se bodo ohranjale, vendar ne bodo privedle do obsežnega ali resnejšega konflikta.

Z vidika investiranja v indijska podjetja je treba upoštevati, da nimamo dostopa do velikega števila podjetij iz indeksa MSCI India. Med zanimivimi za investiranje so Reliance Industries, HDFC Bank, ICICI Bank, Infosys in Tata Motors.

Brazilija – nizka investicijska privlačnost: Država si še vedno prizadeva za obnovo po recesiji pred šestimi leti. Od takrat Brazilija ni zmogla rasti s hitrostjo, ki je je bila vajena v desetletju pred začetkom recesije. Vendar pa je brazilsko gospodarstvo počasi, a vztrajno okrevalo, dokler ni prišlo do pandemije COVID-19, kar je leta 2020 povzročilo ocenjeni padec BDP za 5,8%. Inflacija se trendno krepi. Brezposelnost se je zaradi pandemije krepko zvišala in znaša 14%. Od vstopa v zadnje četrtletje 2020 se razmere na trgu dela počasi izboljšujejo. Vendar pa vlada meni, da so resnične številke bistveno višje, saj je uradna raziskava brezposelnosti razkrila, da je okrog 32 milijonov ljudi premalo izkoriščenih – kar pomeni, da bodisi ne dela ali dela manj, kot bi lahko. Poleg tega imajo tudi tisti, ki so zaposleni, pogosto neformalna delovna mesta. Takšnih delovnih mest naj bi bilo 39,3 milijona ali 41,6%. Brazilija ima eno najvišjih ravni neenakosti na svetu, z velikimi razlikami med regijami znotraj države. 10% prebivalstva še vedno živi v revščini, medtem ko ima najbogatejših 5% enak dohodek kot preostalih 95% prebivalstva. Predsednik se vede vse bolj populistično, kar lahko pripišemo približevanju konca mandata in pripravam na naslednjega.

Trenutno nimamo visokega naložbenega prepričanja in ne moremo priporočiti investiranja v brazilska podjetja.

Južna Afrika – nizka investicijska privlačnost:

Predsednik Cyril Ramaphosa spodbuja vlaganja v izboljšave politike za obnovitev makroekonomske stabilnosti v državi. Pred kratkim je tudi izjavil, da so pospeševanje gospodarske rasti, zmanjšanje brezposelnosti in izogibanje znižanju kreditne ocene bonitetnih agencij prednostne gospodarske naloge njegove vlade. Navkljub besedam se Južna Afrika še vedno sooča z naraščajočim javnim dolgom, neučinkovitimi državnimi podjetji in pritiski na konkurenčnost države. Stopnja brezposelnosti v Južni Afriki se je v letu 2020 eksponentno povečala na 32,5% (vključujoč tiste, ki dela več ne iščejo, delež predstavlja celo 43%). Poleg tega so stopnje brezposelnosti med mladim prebivalstvom in črno večino Južnoafričanov precej višje, kar še povečuje neenakost v državi, ki velja za eno najbolj neenakopravnih na svetu, kjer skoraj polovica odraslega prebivalstva Južne Afrike živi v revščini. Pandemija COVID-19 je poslabšala številna temeljna vprašanja, povezana z revščino. Lakota in negotovost s hrano sta postali še posebej pereči vprašanji. Vladni načrt pod vodstvom ANC po krizi COVID-19 temelji na agresivnem izvajanju načrta za obnovo in oživitev gospodarstva, katerega cilj je spodbuditi pravično in vključujočo rast. V središču načrta je mobilizacija naložb, ustvarjanje novih delovnih mest, podpora obstoječim in pospeševanje industrializacije.

Z vidika investiranja v južnoafriška podjetja moramo izpostaviti, da priložnosti vidimo predvsem na področju rudarskih podjetij, ki so izpostavljena pridobivanju platine. Hkrati opozarjamo, da ima Naspers 33-odstotni delež v indeksu MSCI South Africa, zaradi česar je gibanje indeksa MSCI South Africa močno odvisno od gibanja delnice Naspers.