Datum: 17.11.2020

Naložbeni razredi:

Delnice – NADTEHTAJ
Obveznice – NEVTRALNO
Denar – PODTEHTAJ

Kot smo že ugotavljali so tekoča (»trailing«) vrednotenja povišana, tako zaradi padca poslovanja kot visokih nivojev borznih indeksov. Relativno je donosnost delnic (»earnings yield«) v primerjavi z donosnostjo obveznic na dolgoletnih povprečjih. Pričakovanja za naslednje leto ostajajo optimistična in rast dobičkov nadpovprečna. Povprečna napovedana rast dobičkov v ZDA po krizi je 24 %, kar napovedani P/E relativno gledano potisne pod dolgoročno povprečje. Vrednotenja obveznic investicijskega razreda ostajajo zgodovinsko visoka zaradi QE programa, vendar so državne obveznice še dražje. Če upoštevamo še atraktivnost obveznic zunaj investicijskega razreda, dobimo skupno oceno obveznic rahlo pesimistično. Skupna slika vrednotenj daje nevtralen signal za delnice, nekoliko slabše je pri obveznicah.

Objave rezultatov poslovanja v ZDA so ugodne in nad pričakovanji. 84 % dobičkov podjetij (92 % objav) je v Q3 2020 preseglo pričakovanja, v povprečju za 19 %. Polovica sektorjev (osnovne potrošne dobrine, zdravstvo, IT, komunikacijske storitve, oskrba, nepremičnine) je kljub COVID-19 krizi dosegla rast dobičkov, tako da fundament opravičuje rast delniških indeksov. Tudi napovedi za naprej so spodbudne v omenjenih sektorjih, ki predstavljajo cca. 2/3 tržne kapitalizacije, kar je več kot dovolj velika podpora za pozitivno rast celotnega trga. Pozitivne informacije o učinkovitosti cepiva dvigujejo pričakovanja tudi pri Covid prizadetih sektorjih. Kljub možnemu zastoju v Q4 2020 zaradi pandemije in s tem povezane delne ustavitve gospodarstev, so napovedi za naslednje leto spodbudne. Drugi val pandemije bo kratkoročno povzročil negativne revizije poslovanja, na rok enega leta in več pa so te lahko celo pozitivne. Na ravni fundamentalnih dejavnikov imamo kratkoročno nevtralen signal.

Kratkoročna tveganja povezana z Brexitom in uspešno omejitvijo drugega vala okužb so še prisotna, močan premik k zmanjšanju tveganj pa predstavlja izid ameriških volitev in uspešna klinična testiranja cepiva. Zato se skupna ocena tveganj sedaj že preveša v optimistično za delniške naložbe.

Monetarna in fiskalna politika večine gospodarstev bosta še nekaj časa spodbudni, kar pomaga delniškemu in obvezniškemu trgu. Glavno pa je vprašanje (in to bi lahko bil tudi ključni katalizator za rast trgov), kdaj in kako veliki bodo državni stimulusi kot odgovor na drugi val COVID-19. Ta kazalnik kaže razmeroma ugodno sliko za delnice, nevtralno za obveznice.

Tehnični kazalci kažejo nevtralno sliko za tvegane naložbe, nekatere kritične meje niso bile prebite navzdol.

Končna ocena dokaj enakomerno upošteva različne dejavnike, največje izboljšanje gre na račun zmanjšanja tveganj. Skupna ocena je tako pozitivna do delnic, nevtralna do obveznic ter negativna za denar.