OBRAZLOŽITEV:

1. Evropa – ugodna vrednotenja, dobri obeti za rast podjetij

Cikel okrevanje evropskega gospodarstva se nadaljuje, vrednotenja evropskih delnic so še vedno ugodna, zelo dobri so bili rezultati poslovanja podjetij v 3q 2021, tudi napovedi za naprej ostajajo optimistične. Covid-19 je v Evropi zopet v novem valu, ki pa za zdaj še nima hujših posledic. ECB zaenkrat ne spreminja politike izjemno nizkih obrestnih mer, kar daje zagon gospodarstvu. Pričakuje se nekoliko višja inflacija, za katero menimo, da je dobrodošla ter bo dala še dodaten zagon k rasti BDP ter rasti dobičkov podjetij.

2. ZDA – dobre objave poslovanja podjetij in obeti za naprej

Večina objav poslovnih rezultatov podjetij je za nami. Poslovanje podjetij je znova navdušilo vlagatelje, saj so bili dobički v 80 odstotkih objav podjetij nad pričakovanji. FED je zasedala in napovedala zmanjšanje odkupov obveznic ter dvig obrestnih mer nekje v drugi polovici prihodnjega leta. Novico je trg zelo dobro sprejel, ker je bil na to že pripravljen. Realna donosnost je še vedno krepko negativna, kar daje dodaten zagon delniškemu trgu. Trg je sicer nekoliko višje vrednoten, vendar pa so na drugi strani tudi napovedane rasti višje. Problemi, ki lahko vplivajo na rast, so še trajajoče motnje v dobavni verigi, ki naj bi se v prihodnjem letu uredile, in pa višje cene materialov, katere pa podjetja že uspešno prenašajo na končnega potrošnika. V ZDA se je akumuliralo ogromno prihrankov, ki bodo v naslednjih letih rezultirali v višji potrošnji in rasti BDP.

3. Japonska – volitve so za nami, sprememb ni

Japonska ohranja šibke makroekonomske razmere. Pričakuje se, da bo novi premier Kišida sprejel ukrepe za okrepitev gospodarske rasti, a zaenkrat jih še ni, glede na pretekle izkušnje pa bo vprašljiva tudi učinkovitost teh ukrepov. Podjetja sicer poslujejo boljše, saj je svetovno gospodarstvo v fazi ekspanzije, ne pričakujemo pa nadpovprečnih rasti cen delnic podjetij zaradi strukturnih težav države.

4. Trgi v razvoju – visoka tveganja, rast peša

Kitajska gospodarska rast popušča. Trenutno ima država težave tudi s covid-19 ter z dobavo električne energije, kar negativno vpliva predvsem na proizvodni sektor. Še vedno ostaja tveganje na nepremičninskem trgu, predvsem v povezavi s podjetjem Evergrande in še nekaterimi manjšimi podjetji, kar vpliva tudi na celotno kitajsko gospodarstvo. Pričakujemo nadaljnjo regulacijo trga (vpliv na mega podjetja) s strani partije, kar bo vplivalo na rast poslovanja teh podjetij ter zaupanje vlagateljev, ki je še vedno krhko, na kar kaže tudi večja volatilnost trga. Obenem so prisotne geopolitične tenzije Kitajske.