3q 2021
NADTEHTAJ: potrošne dobrine, IT, komunikacijske storitve, energija, finance, nepremičnine, industrija, surovine in materiali
NEVTRALNO:
PODTEHTAJ: osnovne potrošne dobrine, oskrba, zdravstvo

Letošnje leto je naklonjeno t. i. »otvoritvenim« sektorjem, ki so nadpovprečno donosni že od konca tretjega četrtletja 2020, ko so bile objavljene spodbudne novice glede cepiva proti COVID-19. Govorimo o sektorjih finance, energija ter surovine in materiali, zraven pa bi lahko šteli tudi industrijo in nepremičnine. Gre za sektorje, ki so bili v celoti ali deloma prizadeti zaradi zaprtja gospodarstva v preteklem letu. Sektorja IT in potrošne dobrine, ki sta bila najdonosnejša lani, sta letos manj »popularna«. Kljub vsemu težko govorimo o pravi kapitulaciji vlagateljev, saj sta letos pozitivno donosna. Na drugi strani so trije pravi defenzivni sektorji (zdravstvo, osnovne potrošne dobrine in oskrba), ki s podpovprečnimi rezultati poslovanja ne pritegnejo zanimanja vlagateljev.

Glede na razmah gospodarske rasti v drugem letošnjem četrtletju ne vidimo razloga, da bi opustili višje izpostavljenost cikličnim sektorjem. So se pa znotraj cikličnih sektorjev oblikovale tri skupine, ki so med seboj manj korelirane in so se letos izmenjevale v vodstvu (vsaka skupina s sicer različnim srednjeročnim trendom) glede na smer spremembe zahtevanih donosnosti državnih obveznic. Napovedovanje gibanja zahtevanih donosnosti državnih obveznic je v trenutnem okolju nekoliko oteženo, še težje pa bo v prihodnje identificirati vpliv le-teh na posamezne sektorje (Fed že razmišlja o umiku ultra-stimulativnih ukrepov, ECB pa ohranja spodbujevalno politiko). Skladno s tem, smo se za prihajajoče četrtletje odločili nadtehtati ciklične sektorje v najširšem smislu. Takšna alokacija bo po našem mnenju imuna na morebitne dvige zahtevanih donosnosti, ki so pričakovani glede na okrevanje gospodarstva, pa tudi na scenarij kratkoročnega znižanja zahtevanih donosnosti, ki bi lahko sledil določenim interpretacijam vlagateljev posameznih ukrepov centralnih bank.

Skladno z napisanim za tretje letošnje četrtletje postavljamo naslednjo sektorsko alokacijo:

 • informacijska tehnologija (IT): sektor ima še vedno najvišjo dobičkonosnost kapitala, ki izhaja iz najvišjih marž iz poslovanja. Poslovni rezultati v prvem četrtletju niso razočarali, z visokimi pričakovanji pa čakamo tudi na objave drugega četrtletja. Druga plat, ki že dalj časa spremlja sektor, so visoka vrednotenja, ki ponekod spominjajo na obdobje dot.com evforije. Še smo naklonjeni višji izpostavljenosti panogi polprevodnikov, dodajamo pa še proizvajalce programske opreme;
 • komunikacijske storitve: donosnost sektorja temelji na nekaj tehnoloških velikanih, kot so Google, Facebook, Disney, Netflix. Prva omenjena sta v prvem letošnjem četrtletju poslovala nad pričakovanji, prav tako obetajo tudi prihodnja četrtletja. Nekoliko je razočaral Netflix, kateremu je odprtje gospodarstva ustavilo rast števila naročnikov. V prihodnje še naprej vidimo priložnosti v panogi mediji, predvsem v segmentu digitalnega oglaševanja;
 • potrošne dobrine: osrednji panogi sektorja – avtomobilska industrija in spletna trgovina – poslujeta solidno, področje prodaje rabljenih avtomobilov se srečuje celo z nadpovprečno inflacijo;
 • energija: negativen trend poslovanja podjetij se je stabiliziral, v naslednjih dveh četrtletjih lahko pričakujemo dobičkonosno poslovanje podjetij iz sektorja na letni ravni. Pričakujemo, da bo cena nafte ostala na trenutnih ravneh, ki omogočajo nadaljnje okrevanje sektorja;
 • surovine in materiali: cene surovin so letos močno zrasle in so odraz obnove zalog s strani podjetij in nekaterih ozkih grl v nabavnih verigah. Ocenjujemo, da zgodnja faza cikla govori o nadaljevanju povpraševanja po surovinah, ki ga bodo okrepili tudi investicijski načrti držav;
 • finance: sektor običajno pridobiva v razmerah rastočih obrestnih mer. Nekaj prostora sektor ponuja tudi zaradi prevrednotenja količnikov na ravni pred pandemijo;
 • nepremičnine: odpiranje gospodarstva je ponovno oživilo trg poslovnih nepremičnin (dvig najemnin, vračanje v pisarne), boljše poslujejo tudi zdravstvene ustanove. Segment, kjer bistvenega okrevanja še ni, so trgovinske nepremičnine;
 • industrija: leto 2021 bo leto močnega pozitivnega popravka poslovanja podjetij iz sektorja. Napovedi kažejo na izjemno rast v 2. četrtletju. Priložnosti vidimo predvsem v panogah mehanizacije (predvsem za kmetijski in gradbeni sektor), električne opreme in konglomeratov.

Manj privlačni ostajajo tradicionalno defenzivni sektorji:

 • osnovne potrošne dobrine: sektor po dobičkonosnosti deluje izjemno odporen, raven dobičkonosnosti kapitala pa zaostaja le za sektorjem IT. Stvarnost pa hkrati razkriva, da je rast relativno podpovprečna in da v obdobju okrevanja ne ponuja višjega potenciala. Naklonjenost evropski regiji ter panogama pijač (predvsem brezalkoholnim) in osebnih produktov, ki jo je Covid-19 nadpovprečno prizadel, ohranjamo;
 • zdravstvo: v drugem četrtletju so bile delnice iz sektorja v povprečju donosnejše od splošnega indeksa, je pa k temu veliko prispeval enkratni uspeh Biogena pri odobritvi zdravil za alzheimerjevo bolezen. Znotraj sektorja več priložnosti vidimo v Evropi in ZDA, predvsem v panogah biotehnologije in farmacije;
 • oskrba: nekaj dvoma je nastalo nad priložnostmi področja obnovljivih virov energije, kjer smo lahko priča visokim cenovnim količnikom, ki odražajo visoka pričakovanja vlagateljev o potencialu, ki ga omenjeno področje ponuja.