Kako bi potekalo življenje, če se nikoli ne bi nič spremenilo? Imeli bi isto delovno mesto, s katerim ste začeli svojo delovno pot in ne bi nikoli napredovali. Živeli bi še vedno pri starših, pod njihovimi pogoji. Verjetno nikoli ne bi potovali na druge celine in preizkusili odlične tuje kuhinje. Še dobro, da to ni mogoče, saj življenje kliče po stalnih spremembah!

Potrebujemo zdrave osebne finance

Če so spremembe v življenju stalnica in velikokrat vir veselja, pa si nekaterih specifičnih sprememb ne želimo. Ko govorimo o osebnih financah, bi radi, da so te vedno zdrave in ponujajo zadosti dohodkov, ki nam omogočajo normalno življenje. Zato si moramo v obdobju delovne aktivnosti, ko imamo reden dohodek, zagotoviti, da nas finančne spremembe v življenju ne bodo presenetile. V prvem koraku uredimo zavarovanja in privarčujemo sredstva, ki nam omogočajo, da imamo krite vse stroške, tudi če bi za pol leta izgubili svoje dohodke. V drugem koraku vzpostavimo varno bančno varčevanje in kasneje dodatno varčevanje v vzajemnih skladih.

Ker imamo na strani že dve varni naložbi, kjer se denar slabše plemeniti, je pa varnejši, nas ne sme biti strah bolj dinamične opcije. Vlagati začnemo mesečni znesek, ki ne vpliva na naš proračun, aktivnosti in potrebe. To je lahko že 30 evrov mesečno. Zadamo si cilj, da bomo sredstva tako plemenitili 10 ali več let. Uspeh varčevanja v skladih je namreč premo sorazmeren z dobo vlaganja.

Naložba v sklade je dinamična

Vzajemni sklad je naložbeni instrument, v katerega vlagatelji vplačujejo svoj denar, da bi ga v določenem časovnem obdobju uspešno oplemenitili. Denar vlagajo v različne vrednostne papirje, kot so obveznice, delnice, denarni instrumenti in druga sredstva in si prizadevajo zagotoviti pričakovane donose. Tekom večletnega procesa vlaganja se stanje na finančnih trgih spreminja dnevno. Vse dobičke ali izgube, ki izhajajo iz opravljenih naložb, si vlagatelji delijo sorazmerno s svojim prispevkom v sklad.

Ta dinamičnost investicije je osnovna lastnost vlaganja v vzajemne sklade. Pričakovani donosi se izoblikujejo na bazi povprečja v letih delovanja sklada. Vedno pa si lahko pogledamo donos izbranega sklada na mesečni, letni ali večletni ravni. Prav zaradi stalne rasti in padanja vrednosti vzajemnih skladov, se ti najbolje obnesejo dolgoročno, ko imamo največ možnosti, da dosežemo višje donose.

Donosnost se veča z dolžino naložbe

Če bi danes pogledati tečajnico skladov, bi verjetno ugotovili, da jih ima kar nekaj na dnevni ravni negativno donosnost. Preverjanje donostnosti po petih letih delovanja sklada, pa praviloma pokaže popolnoma drugačno sliko. Negativna obdobja raje izkoristimo, za nakup dodatnih enot premoženja sklada in se veselimo končnega donosa, ki bo še toliko večji, saj nam je z manjšo vsoto uspelo kupiti več enot premoženja.

Vzajemni skladi so odličen način, da dolgoročno uspešno plemenitimo svoje premoženje. Pokličite na našo brezplačno telefonsko številko 080 1019 in se naročite na posvet v naši poslovalnici. Svetovali vam bomo, kako izbrati pravo naložbo za vaša pričakovanja in skupaj bomo vzpostavili varčevalni načrt z direktnimi mesečnimi vplačili. Ker verjamemo v svojo strokovnost in bogato znanje, ki ga potrjujejo številni vlagatelji in uspešnih 25 let delovanja, smo prepričani, da boste po koncu vlaganja zadovoljni s privarčevanimi sredstvi.