V začetku meseca smo pri Triglav Skladih predstavili štiri nove sklade, ki odgovarjajo potrebam trga in najnovejšim trendom na področju naložb. Za malo boljše razumevanje, kaj ti skladi so, komu so namenjeni in kaj od njih pričakovati, smo se pogovarjali z Mojco Ivanc, direktorico sektorja marketinga in razvoja naložbenih rešitev.

V teku je oglaševalska akcija, ki trgu predstavlja štiri nove sklade. Pa je sedaj res pravi čas za predstavitev novih naložbenih/varčevalnih produktov? Pravijo, da se nam obeta huda ekonomska kriza. Bodo ljudje vlagali / varčevali?

Svet se spreminja in izzivi, s katerimi smo bili kot posamezniki soočeni v letošnjem letu, dokazujejo, kako se znamo in zmoremo prilagajati okoliščinam, tudi če te niso ravno lahke. Ko neviden virus ustavi celotne ekonomije in ugotovimo, da je lahko ogroženo tudi naše preživetje, potem je čas, da še toliko bolj razmišljamo o tem, ali smo res poskrbeli za vse nepredvidene dejavnike in ali imamo dovolj finančne varnostne rezerve, da se imamo čas prilagoditi in postaviti nazaj na noge. Ravno zato je preudarno varčevanje tako pomembno, za vsakega posameznika, ki je odgovoren do sebe in do svojih bližnjih.

Sploh v ekonomskih krizah se pokaže, kako pomembno je oblikovati varnostno finančno rezervo in naša naloga je, da vlagatelje spomnimo, da se da tudi z majhnimi zneski, po korakih, privarčevati pomembna sredstva, ki nam ravno v takih trenutkih pridejo še kako prav. Zato odsvetujemo čakanje na »boljše čase«, vedno je namreč pravi čas za pričetek varčevanja in vlaganja.

Sedaj je na voljo že 20 različnih skladov. Kako velike so razlike med njimi? Po čem so si najbolj različni?

Paleta Triglav vzajemnih skladov pokriva različne naložbene regije (globalne trge, razvite in razvijajoče regije, ožje umerjene geografske regije), različne naložbene razrede (delnice, obveznice, denarne ekvivalente, kombinacije le teh), kot tudi različne sektorje. Zato lahko s kombinacijo skladov pomagamo svetovati in oblikovati naložbeni portfelj, ki je prilagojen posamezniku, njegovim potrebam in pričakovanjem. Skladi so oblikovani tako, da lahko zadovoljijo potrebe tako konservativnih vlagateljev, ki tveganjem niso naklonjeni, kot tudi potrebe dinamičnih vlagateljev, ki tveganja razumejo in jih lažje tudi sprejemajo.

Kaj novega, kar do sedaj še ni bilo na voljo, v ponudbi pomenijo ti štirje novi skladi?

Štirje novi skladi so odgovor na najnovejše trende na področju naložb in nudijo vlagateljem možnost, da svoja sredstva izpostavijo tem trendom, ki imajo pomemben dolgoročni potencial za rast. Odgovarjajo potrebam današnjih investitorjev, odsevajo njihove vrednote, ki pa so  lahko zelo različne.

  • Triglav Preudarni je med novostmi najmanj tvegan sklad in je namenjen tistim vlagateljem, ki želijo v okolju ničelnih obrestnih mer svoja sredstva bolj previdno plemenititi, kar pomeni, da si ne želijo visokih naložbenih tveganj, hkrati pa bi želeli, da njihov denar ohranja realno vrednost.
  • Triglav Aktivni dinamično prilagaja strukturo portfelja glede na nihanja na kapitalskih trgih. Delež tveganih naložb se znižuje v času višje napovedane nihajnosti, ki je pogosto znanilec padcev na kapitalskih trgih. Hkrati sklad nudi tudi kapitalsko zaščito v višini 80 odstotkov od najvišje dosežene vrednosti enote premoženja sklada v zadnjem letu dni.
  • Triglav Zeleni je namenjen sodobnim delniškim vlagateljem, ki verjamejo v trajnostni razvoj. Sklad deluje kot družbeno odgovoren in investira v delnice podjetij, ki imajo močno družbeno odgovorno noto na področjih okoljevarstva, sociale in vodenja podjetja.
  • Triglav Tehnologija pa je dinamičen sektorski sklad, namenjen, vlagateljem, ki verjamejo v dolgoročen potencial tehnologije in tehnološkega napredka. Tehnologija je najdonosnejši sektor v zadnjem desetletju in ima visok potencial za rast tudi v prihodnje.

Je šlo pri oblikovanju teh skladov za odziv na konkurenco, potrebo trga ali zaznavo strokovnjakov Triglav Skladov, da so takšni skladi potrebni?

Šlo je predvsem za skupek potreb naših strank na eni strani, kot tudi odgovornost družbe Triglav Skladi, da kot vodilni upravljavec premoženja v Sloveniji razvija ponudbo na področjih, ki odsevajo trende sodobnega časa, so v svetu že zelo uveljavljena in je povpraševanje veliko. Na ta način z razvojem rešitev ustvarjamo tudi dialog z našimi vlagatelji in jim pomagamo zadovoljevati potrebo in hkrati predstavljati prednosti preudarnega plemenitenja sredstev na kapitalskih trgih s pomočjo investiranja v naložbene sklade.

Kako so prilagojeni trenutnim razmeram na finančnih trgih?

Kapitalski trgi se gibljejo ciklično, vedno so se in vedno se bodo. To je edina stalnica pri naložbenju. Kot vlagatelji moramo biti dolgoročni, potrpežljivi in konsistentni. Ta pravila je potrebno spoštovati in se jih držati. Rezultat ne bo izostal. Trenutne razmere samo dokazujejo, da je pomembno, da si ustvarjamo varnostno finančno rezervo za vse načrtovane in nepredvidljive potrebe. Sicer pa moramo biti kot investitorji zvesti sebi in svojemu notranjemu vlagateljskemu profilu. Zato na zgornje vprašanje ni enoznačnega odgovora. Štirje novi skladi ustrezajo štirim zelo različnim tipom vlagateljev, individualna naložbena rešitev pa mora odsevati tudi individualna pričakovanja. V tem je čar fleksibilne ponudbe, s katero lahko individualne portfelje prilagodimo tako razmeram na trgu kot potrebam stranke.

Kakšna so vaša pričakovanja z njimi?

Verjamemo, da bodo novi skladi odgovorili na potrebe sodobnega vlagatelja, saj v večji meri odsevajo tudi določene vrednote, s katerimi se radi identificiramo. Tudi to je namreč pomembno, zato je postala ta misel krovni slogan same kampanje. Investiram, v kar verjamem je zelo močna misel, saj nas odvrača od hitrih reakcij na čustveni osnovi in daje več optimizma za ohranjanje dolgoročnega pogleda na naložbe in s tem povečuje možnosti za dolgoročen uspeh investiranja.

Za konec še vaša napoved za prihodnost? Trenutno je na borzah kar optimistično, kaj pričakujete v naslednjem letu, dveh?

Svojo finančno varnost gradimo dolgoročno, zato radi poudarimo, da je za dolgoročne rezultate potrebno gledati dlje, kot do naslednjega leta ali dveh. Osnova vsakega portfelja posameznika mora odsevati vrsto naložb in osebne preference, ki odgovarjajo potrebam in pričakovanjem stranke. Samo dodatki k portfelju so lahko bolj odsev kratkoročnih razmer na kapitalskih trgih. Sicer pa je za trenuten pogled naših analitikov in upravljavcev najprimerneje, da si preberete naš najnovejši naložbeni komentar in se naročite na naše novice iz rubrike Izpostavljeno.