Za vlaganje in dolgoročno varčevanje se posamezniki odločajo predvsem ob treh pomembnih mejnikih v življenju: ob rojstvu otrok, v želji po lastni nepremičnini in ob bojazni glede finančne preskrbljenosti v letih po izteku delovne dobe.

Ne čakajte na razlog za vlaganje! Začnite takoj.

Pri vlaganju ste toliko bolj varni, kot je dolgoročen vaš načrt. Če imate kratkoročne cilje, potem raje posezite po varnejših kombinacijah naložb z nizko stopnjo tveganja. Če imate na voljo več let, potem lahko praviloma vlagate v bolj tvegane in obenem donosnejše kombinacije.