Namenjen je vlagateljem, ki želite v sklade investirati mesečno, z rednimi vplačili v določeni višini. Tako varčevanje je preprosto in je podobno bančnemu depozitu, ko mesečno na račun položite določeno vsoto, ki jo lahko pogrešate.

Zneski mesečnih vplačil so lahko nizki, npr. samo 30 EUR, lahko pa so tudi višji. Vse je odvisno od vaših finančnih zmožnosti. Donosi pa se med bančnim depozitom in varčevalnim načrtom izredno razlikujejo. Bančni depozit ima zelo nizko donosnost. Donosnost varčevalnega načrta je lahko veliko višja in je povezana s časom vlaganja in vašim odnosom do tveganja.

Varčevalni načrt se tako pokaže kot enostaven in učinkovit način, da privarčujete znesek, ki ga boste potrebovali v prihodnosti ali znesek, ki bi ga radi imeli na voljo po daljšem časovnem obdobju.

Kakšne so prednosti varčevalnega načrta?

Varčevanje je fleksibilno. Vložena sredstva rastejo znotraj podskladov krovnega sklada in vam ob dolgoročnem vlaganju omogočajo, da prihranite pri vstopnih stroških. Za vložen denar bodo skrbeli naši strokovnjaki. Jamčimo vam, da bo za vaše vložke poskrbljeno v najbolj učinkoviti meri, ki vam bo omogočila brezskrbno in zaupanja vredno vlaganje. Če se vam v življenju pojavijo nepričakovane težave, lahko vplačevanje tudi začasno prekinete. Privarčevana sredstva niso vezana in jih lahko po potrebi vedno dvignete.

Kakšni pa so stroški ob vlaganju?

Družbe za upravljanje so upravičene zaračunati vstopne in izstopne stroške. Torej, ob začetku vlaganja in ob izplačilih vam izbrana družba zaračuna določen odstotek vrednosti vplačila ali izplačila. Taki stroški so jasno opredeljeni v stroškovnikih (Lestvicah vstopnih in izstopnih stroškov), lahko pa se spremenijo med različnimi akcijskimi ponudbami.

Poleg teh dveh stalnih stroškov se lahko srečate tudi s stroški, ki so neposredno povezani s samim upravljanjem premoženja znotraj sklada. Sem štejemo upravljavske provizije, provizije skrbniških storitev in stroške plačilnega prometa, obveščanja ...ipd. Približno tako kot pri stroških, ki jih plačujete za vodenje tekočih računov in premikov denarja na njih.

Img 1

Na voljo so različne naložbene kombinacije

Izbira prave naložbene kombinacije je pomemben korak. Najprej morate ugotoviti, kakšen tip vlagatelja ste! Boste vlagali mesečno ali letno, v manjših ali večjih vložkih? Imate izkušnje ali bi tehnično plat raje prepustili izkušenim strokovnjakom? Prioriteto dajete varnosti naložb ali čim večjemu dobičku? Odgovori na ta vprašanja hitro orišejo vaš tip vlagatelja.

Pri Triglav Skladih lahko izbirate med šestimi naložbenimi kombinacijami. Triglav Varni, Umirjeni in Zmerni so kombinacije, ki načeloma ustrezajo vlagateljem, ki sredstev nočejo izpostavljati večjim tveganjem. Kombinacija Triglav Dinamični je primerna za vse, ki ste ob želji po višjih dobičkih pripravljeni sprejemati večja tveganja. Triglav Drzni in Megatrendi pa sta kombinaciji, namenjeni dolgoročnim vlagateljem, ki razumete, da sredstva lahko v vrednosti tudi precej nihajo. Veste pa, da boste dolgoročno vseeno dosegli nadpovprečen donos.

Img 2

Lahko pa izdelate personaliziran varčevani načrt

Na spletu lahko o skladih in varčevalnih načrtih sami najdete veliko informacij, ki so večkrat napisane prestrokovno ali pa enostavno ne odgovorijo na vprašanja, ki si jih postavljate novi vlagatelji, ki šele razmišljate, da bi svoj privarčevani denar aktivno oplemenitili.

Personaliziran varčevalni načrt vam je vedno na voljo. Pripravljeni smo si vzeti čas in ustvariti oseben stik z vlagateljem, torej vami. Skupaj lahko opredelimo vaše trenutne finančne zmožnosti, zastavimo želene cilje in poiščemo možnosti za njihovo izpolnitev glede na trenutne finančne priložnosti in seveda tveganje, ki ste ga kot vlagatelji pripravljeni sprejeti.

V poplavi nerazumljivih informacij je poseganje po personaliziranem varčevalnem načrtu edinstven način, ki vam omogoča, da popolnoma in enostavno razumete delovanje vaših investicij, njihov pričakovani donos in tveganja.

Img 3

Zaslužite si za svoje želje.

Ste kdaj sanjali o najnovejšem profesionalnem fotoaparatu, o novem supu, večmesečnem potovanju po Aziji ali prenovi stare hiše v družinski lasti? Veliko ljudi sanjari, želje pa izpolnijo le tisti, ki naredijo prvi korak - zato izdelajte svoj finančni načrt.

Izpolnite spodnji obrazec in na vaš e-mail naslov boste prejeli personaliziran varčevalni načrt.