Zdaj je pravi čas za vlaganje.

Izkoristite posebno ugodnost za začetek varčevanja ali vaša dodatna vplačila. Za 50 % smo znižali vstopne stroške za enkratna vplačila v tri izbrane Triglav vzajemne sklade (Triglav Top Brands, Triglav Renta in Triglav Obvezniški).*

Če še niste začeli vlagati, vam bo posebna ugodnost olajšala odločitev za prvo naložbo.

Obstoječim vlagateljem pa s 50 % nižjimi vstopnimi stroški omogočamo priložnost za dopolnitev in prilagoditev naložbenih portfeljev, dodatno razpršitev sredstev in s tem znižanje naložbenega tveganja.

Ne odlašajte, ugodnost lahko izkoristite do 31. 3. 2020.

Izpolnite obrazec za neobvezujoče povpraševanje in kontaktiral vas bo naš finančni svetovalec ali pa nas pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 10 19.

POMEMBNO:

Vpogled v vaše naložbe – kadarkoli in kjerkoli.

50 % nižji vstopni stroški veljajo tudi za enkratna vplačila na pristopne izjave skladov v akciji, sklenjene preko spletne aplikacije Moj račun.

Moj račun vam omogoča najpreglednejši in najenostavnejši vpogled v poslovanje z vzajemnimi skladi in naložbenimi rešitvami. Kadarkoli in kjerkoli lahko preverite svoje naložbe, upravljate s svojimi sredstvi in se informirate.

Več informacij o tem, kaj vam aplikacija Moj račun omogoča, si lahko ogledate v videu ali izveste preko elektronske pošte: info@triglavskladi.si.

Img 1

Že veste, kako želite varčevati?

Pri odločanju za naložbo si najprej določite osebni finančni cilj: koliko časa boste varčevali, koliko sredstev boste namenili za varčevanje, kakšen donos pričakujete, kolikšna nihanja ste pripravljeni sprejeti.

Pri odločanju za vzajemne sklade je pomembno, da ste dobro seznanjeni s tem, za kakšno obliko naložbe se odločate, zato je osebni razgovor s finančnim strokovnjakom velikokrat neprecenljiv.

Na voljo so vam raznolike naložbene možnosti

Izbira najboljše naložbe ni enostavna, zato smo za vas pripravili skrbno izbrane naložbene kombinacije, ki združujejo dva ali več vzajemnih skladov.

Preverite, katere naložbene kombinacije so najustreznejše za vas glede na vaša naložbena pričakovanja.

Img 2

* Akcija velja do 31. 3. 2020 za enkratna vplačila v sklade Triglav Top Brands, Triglav Renta in Triglav Obvezniški in ne velja za vplačila v varčevalne načrte, kjer so vstopni stroški že sicer znižani skladno z Lestvicami vstopnih in izstopnih stroškov. V akcijo prav tako niso vključena vplačila, ki bodo vplačana preko direktnih obremenitev.

Razkritje:

Družba Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana upravlja Krovna sklada Triglav vzajemni skladi in Krovni sklad ALTA. Delniški podskladi: Triglav Azija, Triglav Balkan, Triglav EM Potrošne dobrine, Triglav Evropa, Triglav Hitro rastoča podjetja, Triglav Naravni viri, Triglav Nepremičnine, Triglav Rastoči trgi, Triglav Severna Amerika, Triglav Steber Global, Triglav Svetovni razviti trgi, Triglav Top Brands, Triglav Zdravje in farmacija, mešani podsklad Triglav Renta, obvezniška podsklada: Triglav High Yield Bond in Triglav Obvezniški ter podsklad denarnega trga Triglav Money Market EUR so podskladi Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi, ki ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o. Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja, prospekt Krovnega sklada ALTA z vključenimi pravili upravljanja, Ključni podatki za vlagatelje ter zadnje objavljeno revidirano letno in polletno poročilo posameznega krovnega sklada so vlagatelju brezplačno na voljo na vpisnih mestih družbe za upravljanje ter na spletnih straneh www.triglavskladi.si oziroma www.alta.si. Podatki o gibanju vrednosti enot premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi in Krovnega sklada ALTA so objavljeni v časopisih Finance, Delo, Dnevnik in Večer. Gibanja vrednosti enot premoženja se spreminjajo, zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Dokument je informativne narave in izraža mnenja in poglede upravljavcev in analitikov v Triglav Skladi, d. o. o.